Theraflu prechladnutie a chrípka 14 vreciek

Kód tovaru: 65951

EAN: 8588004071100

12,50 € s DPH

Jednotková cena za ks0,89 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Liek Theraflu prechladnutie a chrípka je určený na krátkodobú liečbu prejavov chrípky a prechladnutia, ako sú: horúčka, bolesti hlavy, kĺbov a svalov, nádcha a upchatie nosa so sťaženým dýchaním. Theraflu chrípka a prechladnutie je určený pre dospelých a deti od 14 rokov.

Detaily

Indikácie: Krátkodobá liečba prejavov chrípky a prechladnutia, ako sú: horúčka, bolesti hlavy, kĺbov a svalov, nádcha a upchatie nosa so sťaženým dýchaním. TheraFlu® prechladnutie a chrípka obsahuje liečivá na potlačenie príznakov pri prechladnutí a  chrípke. Paracetamol má antipyretický a analgetický účinok, zatiaľ čo feniramíniummaleinát a fenylefrín tlmia tvorbu sekrétu a vedú k uvoľneniu dýchania nosom. Vitamín C pomáha pokryť zvýšenú potrebu tohto vitamínu pri horúčke a chrípke.

Kontraindikácie: Zistená precitlivenosť na liečivá a pomocné látky lieku. Funkčné poruchy pečene a obličiek, závažné ochorenia srdca a krvného obehu,  závažnejší stupeň vysokého krvného tlaku, nádor nadobličky a  zvýšená funkcia štítnej žľazy; zväčšená prostata so sťaženým močením, cukrovka, hemolytická chudokrvnosť, tehotenstvo,  zvýšený vnútroočný tlak, nadmerné požívanie alkoholu, súbežná liečba liekmi potláčajúcimi enzým mono-amonooxidázu, epilepsia.

Tehotenstvo a dojčenie: TheraFlu prechladnutie a chrípka sa nesmie užívať počas gravidity a laktácie.

Dávkovanie a spôsob podávania: Dospelí a mladiství starší ako 14 rokov užívajú obsah jedného vrecka 2 až 3 krát denne, pričom minimálny časový odstup medzi jednotlivými dávkami sú 4 hodiny. Maximálna denná dávka: 3 vrecká. 

Obsah jedného vrecka TheraFlu® prechladnutie a chrípka rozpustiť v pohári teplej vody (cca 2,5 dcl) a vypiť čo možno najteplejšie. TheraFlu® prechladnutie a chrípka možno užívať počas celého dňa, najvhodnejšia doba užitia je večer  pred spaním. Liek neužívať nepretržite dlhšie ako 5 dní.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Účinná látka paracetamol+feniramíniumhydrogénmaleinát+enylefríniumchlorid+kyselina askorbová
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 325mg+20mg+10mg+50mg/1 sáčok
Lieková forma prášok na perorálny roztok
Koľko dní Vám vydrží balenie 7

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2016/04180-ZIB
Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2016/04187-TR

Písomná informácia pre používateľa

TheraFlu prechladnutie a chrípka

325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok na perorálny roztok

paracetamol/feniramíniumhydrogénmaleinát/fenylefríniumchlorid/vitamín C

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie alebo ak bude horúčka trvať dlhšie ako 3 dni, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je TheraFlu prechladnutie a chrípka a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete TheraFlu prechladnutie a chrípka

3. Ako užívať TheraFlu prechladnutie a chrípka

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať TheraFlu prechladnutie a chrípka

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je TheraFlu prechladnutie a chrípka a na čo sa používa

TheraFlu prechladnutie a chrípka obsahuje 4 liečivá na potlačenie príznakov pri prechladnutí a chrípke:

- paracetamol účinkuje proti bolesti (analgetický účinok) a znižuje horúčku;

- fenylefríniumchlorid je dekongestant nosovej sliznice a prínosových dutín; zmierňuje upchatie nosa a tlak v prínosových dutinách;

- feniramíniumhydrogénmaleinát je antihistaminikum a napomáha zmierniť príznaky alergie;

- kyselina askorbová (vitamín C) pomáha pokryť zvýšenú potrebu tohto vitamínu pri horúčke a chrípke.

TheraFlu prechladnutie a chrípka sa používa na zmiernenie príznakov chrípky a prechladnutia, ako sú:

- horúčka a zimnica;

- bolesti svalov a kĺbov, bolesť hlavy;

- upchatý nos a prínosové dutiny;

- výtok z nosa a kýchanie.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete TheraFlu prechladnutie a chrípka

Neužívajte TheraFlu prechladnutie a chrípka ak:

- ste alergický (hypersenzitívny) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku uvedených v časti 6 a na konci časti 2;

- užívate alebo ste užívali v posledných 14 dňoch inhibítory monoaminooxidázy (IMAO, lieky používané na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby); ak neviete, či váš liek, ktorý máte predpísaný obsahuje IMAO, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika skôr, ako začnete užívať tento liek;

- trpíte závažným ochorením srdca alebo ak máte vysoký krvný tlak (hypertenziu);

- máte zvýšenú funkciu štítnej žľazy (hypertyreózu);

- máte glaukóm (zvýšený vnútroočný tlak);

- máte feochromocytóm (typ nádoru nadobličiek, ktorý sa nachádza v blízkosti obličiek, čo spôsobuje zvýšenie krvného tlaku);

- užívate tricyklické antidepresíva;

- užívate betablokátory (lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku pri problémoch so srdcom);

- užívate iné sympatomimetiká, ako sú nosové kvapky, lieky na potlačenie chuti do jedla a pod.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať TheraFlu prechladnutie a chrípka, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak:

- máte problémy s pečeňou alebo obličkami;

- trpíte hemolytickou anémiou;

- trpíte dedičným ochorením - nedostatok glukózo-6-fosfát dehydrogenázy;

- trpíte dehydratáciou alebo chronickou malnutríciou;

- máte srdcové ochorenie;

- máte cukrovku;

- máte zväčšenú prostatu alebo môžete mať retenciu (zadržiavanie) moču;

- máte obštrukciu tráviaceho traktu;

- máte žalúdočný vred;

- máte epilepsiu;

- máte obličkové kamene.

TheraFlu prechladnutie a chrípka obsahuje paracetamol. Neužívajte ďalšie iné lieky obsahujúce paracetamol. Ak prekročíte maximálnu dávku paracetamolu, môže dôjsť ku závažnému poškodeniu pečene.

Konzultujte so svojím lekárom ak:

- máte ťažkosti s dýchaním ako napríklad astmu, dýchavičnosť alebo chronickú bronchitídu;

- nastane zhoršenie horúčky alebo horúčka trvá viac než 3 dni;

- sa zhorší bolesť, upchatie nosa alebo tieto príznaky trvajú viac než 5 dní alebo sú sprevádzané vysokou horúčkou, vyrážkami na koži a neustupujúcou bolesťou hlavy.

Iné lieky a TheraFlu prechladnutie a chrípka

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi a to najmä:

- inhibítory monoaminooxidázy (IMAO) používané na liečbu depresie a Parkinsonovej choroby; neužívajte TheraFlu prechladnutie a chrípka, ak užívate alebo ste užívali IMAO v priebehu posledných 14 dní;

- antidepresíva používané na liečbu depresie, ako sú tricyklické antidepresíva;

- lieky na vysoký krvný tlak, ako sú betablokátory;

- lieky používané na liečbu srdcového zlyhania a abnormálneho srdcového rytmu (digoxín a iné srdcové glykozidy);

- lieky na riedenie krvi (antikoagulanciá), ako je warfarín alebo iné kumaríny;

- lieky obsahujúce paracetamol alebo dekongestanty pri prechladnutí a chrípke;

- lieky na nevoľnosť a zvracanie, napr.: metoklopramid alebo domperidón;

- lieky na liečbu tuberkulózy (rifampicín a izoniazid);

- lieky na liečbu bakteriálnych infekcií (chloramfenikol);

- lieky na liečbu záchvatov, ako sú fenytoín, fenobarbital a karbamazepín, lamotrigín;

- cholestyramín, ktorý sa používa na zníženie hladiny cholesterolu;

- zidovudín (AZT), ktorý sa používa na liečbu infekcie HIV;

- probenecid, ktorý sa používa na liečbu dny;

- ergotamín a metysergid, ktorý sa používa na migrénu;

- antidepresíva ovplyvňujúce centrálny nervový systém (napr. alkohol a sedatíva: barbituráty a narkotiká);

- lieky používané na zníženie zrážanlivosti krvi.

Interakcie s laboratórnym testovaním

Tento liek môže ovplyvniť výsledky testu s názvom phosphotungstate (test kyseliny močovej vykonaný pre stanovenie hladiny kyseliny močovej v krvi), a to najmä u pacientov, ktorí trpia alebo majú diagnostikovanú dnu.

TheraFlu prechladnutie a chrípka a alkohol

Nepite počas užívania lieku TheraFlu prechladnutie a chrípka alkohol.

Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte tento liek, ak ste tehotná alebo dojčíte.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

TheraFlu prechladnutie a chrípka môže spôsobiť ospalosť. Preto je potrebné byť počas vedenia vozidiel, obsluhy strojov alebo pri iných činnostiach vyžadujúcich pozornosť opatrný.

Theraflu prechladnutie a chrípka obsahuje:

- 20 g sacharózy v jednom vrecku: musí sa to vziať do úvahy u pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou); ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte ho predtým, ako začnete užívať tento liek;

- farbivo oranžovú žltú (E110): môže vyvolať alergické reakcie;

- 28,3 mg sodíka v jednom vrecku: má sa to vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.

3. Ako užívať TheraFlu prechladnutie a chrípka

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istí, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka pre dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov je jedno vrecko každých 4 – 6 hodín podľa potreby. Maximálna dávka sú 3 až 4 vrecká v priebehu 24 hodín.

Neprekračujte odporúčanú dávku.

Obsah jedného vrecka sa rozpustí v pohári horúcej, ale nie vriacej vody (približne 250 ml). Môže sa začať piť, keď sa roztok ochladí na prijateľnú teplotu.

Neužívajte liek dlhšie ako 5 dní.

Kontaktujte svojho lekára, ak vaše príznaky pretrvávajú dlhšie ako 5 dní alebo sa zhoršia alebo ak horúčka trvá dlhšie ako 3 dni.

Použitie u detí

Nepodávajte deťom do 12 rokov.

Ak užijete viac TheraFlu prechladnutie a chrípka, ako máte

V prípade predávkovania alebo náhodného užitia, okamžite informujte svojho lekára. Rýchla lekárska starostlivosť je dôležitá, i napriek tomu, že sa cítite dobre, a to najmä kvôli oneskorenému riziku vážneho poškodenia pečene.

Ak zabudnete užiť TheraFlu prechladnutie a chrípka

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

PRESTAŇTE užívať tento liek a okamžite informujte lekára, ak sa u vás objavia tieto prejavy:

- alergické reakcie, vrátane sipotu, dýchavičnosti, opuchu tváre, pier, jazyka alebo hrdla;

- kožná vyrážka (vrátane žihľavky a svrbenia), začervenanie kože;

- olupovanie kože, pľuzgiere, vredy, vredy v ústach;

- nezvyčajné krvácanie alebo modriny (problémy s krvou).

Tieto vedľajšie účinky sú zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb) alebo veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) alebo sa frekvencia nedá odhadnúť z dostupných údajov. Napríklad boli hlásené veľmi zriedkavé prípady závažných kožných reakcií.

Ďalšie vedľajšie účinky sú:

časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

- nevoľnosť

- zvracanie

- spavosť

zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- nervozita, nespavosť

- závrat, bolesť hlavy

- zrýchlený tep srdca, búšenie srdca, zvýšený krvný tlak

- zápcha, hnačka, nepríjemné pocity v brušnej časti

- sucho v ústach

- pocit celkovej nepohody alebo nepokoja (malátnosť)

Výsledky (alebo hodnoty) pečeňových testov môžu byť v zriedkavých prípadoch mimo normálnych hodnôt.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať TheraFlu prechladnutie a chrípka

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo TheraFlu prechladnutie a chrípka obsahuje

- Liečivá sú paracetamol, fenylefríniumchlorid, feniramíniumhydrogénmaleinát a kyselina askorbová;

- Ďalšie zložky sú kyselina citrónová bezvodá, trinátriumcitrát, kyselina jablčná, fosforečnan vápenatý, sacharóza, oxid titaničitý (E 171), citrónová aróma, farbivo oranžová žltá (E 110), farbivo chinolínová žltá (E 104).

Ako vyzerá TheraFlu prechladnutie a chrípka a obsah balenia

Hrubozrnný, sypký, biely zrnitý prášok so žltými škvrnami, ktorý môže obsahovať jemné hrudky.

Prášok je zabalený v laminátovom plastovom vrecku z hliníkovej/papierovej fólie, ktoré je odolné voči otvoreniu deťmi.

Veľkosť balenia: 6, 10, 12, 12 (6 + 6), 14, 20 (14 + 6), 20 vreciek po 22 g.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

email: cz.info@gsk.com

Výrobca

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mníchov, Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2016.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)