Venoruton 300mg 50 cps

cps dur (blis.PVC/Al) 1x50 ks

Kód tovaru:

EAN: 4011548030813

12,07 € s DPH

Jednotková cena za cps0,24 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Liek Venoruton 300 sa používa na prevenciu alebo liečbu porúch zapríčinených zvýšenou priepustnosťou cievnych stien alebo ich oslabením - kŕčové žily, opuchy dolných končatín, pocit ťažkých nôh a hemoroidy. Venoruton 300 je určený pre dospelých pacientov.

Detaily

Indikácie: Venoruton 300 obsahuje O-(ß-hydroxyetyl)-rutozidy, ktoré prispievajú k normalizácii funkcie najmenších krvných ciev (kapilár) tým, že zvyšujú pevnosť ich stien a znižujú ich priepustnosť. U pacientov, ktorí trpia varixami a niektorými inými ochoreniami žíl dolných končatín, prepúšťajú malé cievy nadmerné množstvo vody, čo vedie k opuchu členkov. Venoruton 300 zmenšuje opuch, a tak prináša úľavu pri bolestiach nôh, unavených alebo ťažkých nohách a kŕčoch. Pri hemoroidoch vyvolá Venoruton 300 v sliznici konečníka rýchle a dlhodobé zníženie opuchu a zmierni príznaky, ako sú bolesti, mokvanie, svrbenie a krvácanie.

Kontraindikácie: Venoruton 300 by ste nemali užívať, ak ste precitlivení na liečivo oxerutín alebo na pomocné látky. Užívanie u detí do 18 rokov len po odporúčaní lekárom.

Tehotenstvo a dojčenie: Liek Venoruton 300 neužívajte počas prvých troch mesiacov tehotenstva. Ak je liečba liekom Venoruton 300 bezpodmienečne potrebná, nemala by sa začať pred 4. mesiacom tehotenstva. V období dojčenia nie sú nutné osobitné opatrenia.

Dávkovanie: Liečba ťažkostí žilového pôvodu:  2- až 3-krát denne 1 kapsula lieku Venoruton 300 spolu s jedlom. Zmiernenie príznakov sa zvyčajne dostaví v priebehu dvoch týždňov. Odporúča sa zotrvať pri tomto dávkovaní až do úplného odstránenia príznakov a opuchov. Liečbu potom možno prerušiť (zlepšenie zvyčajne pretrváva minimálne 4 týždne po prerušení liečby). Ak sa príznaky objavia znova, možno v liečbe opätovne pokračovať podľa už uvedeného dávkovania. Udržiavacia liečba: Najnižšia udržiavacia dávka je 600 mg denne. t.j. 1kapsula lieku Venoruton 300 2-krát denne.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Účinná látka oxerutín
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 300mg/cps
Lieková forma kapsuly
Koľko dní Vám vydrží balenie 25

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2017/00642-ZIB

Písomná informácia pre používateľa

Venoruton 300

tvrdé kapsuly

O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do 2 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Venoruton 300 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Venoruton 300

3. Ako užívať Venoruton 300

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Venoruton 300

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Venoruton 300 a na čo sa používa

Venoruton 300 obsahuje O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy, ktoré patria do skupiny liekov s ochranným vplyvom na cievy (nazývané systémové vazoprotektíva). Venoruton 300 stabilizuje cievnu stenu, čo vedie k zníženiu jej priepustnosti a k následnému zmenšeniu opuchov.

Ako pôsobí Venoruton

Úľava pri opuchu členka v dôsledku chronickej žilovej nedostatočnosti:

U pacientov s varixami (kŕčovými žilami) a ďalšími ochoreniami žíl dolných končatín dochádza k nadmernému úniku látok cez steny kapilár, čo vedie k opuchu členkov. Venoruton 300 zmenšuje opuch a prináša úľavu od jeho sprievodných príznakov ako sú: pálivý pocit, unavené, ťažké, opuchnuté bolestivé a "nepokojné" nohy, parestézie (pocit pichania alebo mravčenia) a kŕče.

Odporúča sa, aby pacienti pri chronickej žilovej nedostatočnosti používali aj elastickú bandáž (zvyčajne sťahovacie pančuchy). Dokázalo sa, že Venoruton v týchto prípadoch prináša ďalšie zvýraznenie účinku.

V prípade hemoroidov vyvolá Venoruton 300 v sliznici konečníka zníženie opuchu a zmierni príznaky, ako sú svrbenie, krvácanie a mokvanie.

Venoruton pôsobí na najmenšie krvné cievy (kapiláry) tým, že znižuje únik vody a ďalších látok cez ich steny.

Zníženie kapilárnej priepustnosti v sietnici oka diabetických pacientov (diabetická retinopatia).

Zníženie opuchu v prípade lymfedému (opuch v dôsledku zhoršeného prietoku lymfy).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Venoruton 300

Neužívajte Venoruton 300:

- ak ste alergický na O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6 a na konci časti 2).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Venoruton 300 obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika ak:

- máte opuchy dolných končatín v dôsledku ochorenia srdca, obličiek alebo pečene; Venoruton 300 v takom prípade neužívajte, pretože v týchto indikáciách nie je účinný.

Deti a dospievajúci

Venoruton 300 sa neodporúča podávať deťom.

Iné lieky a Venoruton 300

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, vrátane výživových doplnkov a liekov bez lekárskeho predpisu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

V súlade so všeobecne akceptovanými bezpečnostnými požiadavkami neužívajte Venoruton 300 počas prvých troch mesiacov tehotenstva.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Venoruton 300 nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

U pacientov užívajúcich tento liek boli v zriedkavých prípadoch hlásené únava a závraty. Ak ste unavený alebo máte pocit závratu, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.

3. Ako užívať Venoruton 300

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Starostlivo postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Chronická žilová nedostatočnosť (CVI) a jej komplikácie

Odporúčaná dávka: Začiatočná dávkaje 1 kapsula 2- až 3-krát denne.

Toto dávkovanie dodržujte do úplného odoznenia príznakov a opuchov. Úľava od príznakov sa zvyčajne dostaví v priebehu 2 týždňov.

Liečba môže pokračovať v rovnakej dávke ako udržiavacia terapia alebo pri minimálnej udržiavacej dávke 600 mg Venorutonu 300 denne, čo zodpovedá dávke 2-krát denne 1 kapsula Venoruton 300.

Po úplnom vymiznutí opuchu a ďalších príznakov môže byť liečba ukončená. Ak sa príznaky objavia znova, možno v liečbe opätovne pokračovať, buď podľa už uvedeného dávkovania alebo najnižšou udržiavacou dávkou 500 – 600 mg Venorutonu denne.

Ak nedôjde k zlepšeniu v priebehu 2 týždňov alebo ak sa príznaky zhoršia, liečbu prerušte a poraďte sa s lekárom.

Hemoroidálne ochorenie

Odporúčaná dávka je v súlade s vyššie uvedenými odporúčaniami ako pri chronickej žilovej nedostatočnosti (CVI) a jej komplikáciách.

Diabetická retinopatia

Odporúčaná dávka je 1 800 – 3 000 mg Venorutonu denne, čo znamená 3 – 5 kapsúl dvakrát denne.

Lymfedém

Odporúčaná dávka je 3 000 mg Venorutonu denne, čo znamená 5 kapsúl dvakrát denne.

Použitie u detí a dospievajúcich

Venoruton 300 na vnútorné užitie sa neodporúča podávať deťom.

Ak užijete viac Venorutonu ako máte

V prípade náhodného užitia veľkého množstva kapsúl, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete užiť Venoruton

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a sú veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť menej ako u 1 z 10 000 ľudí).

Prestaňte užívať Venoruton a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak máte niektorý z nasledujúcich prvkov, ktoré môžu byť príznakmi alergickej reakcie:

- ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním;

- opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla;

- silné svrbenie kože s červenou vyrážkou, žihľavkou alebo hrbolcami na koži.

Ostatné reakcie sú zvyčajne mierne.

Niektoré vedľajšie účinky zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 1 000 ľudí):

- ťažkosti zažívacieho ústrojenstva (zahŕňajúce plynatosť, hnačku, bolesť brucha, žalúdočné ťažkosti alebo dyspepsiu či poruchu trávenia);

- svrbenie.

Niektoré vedľajšie účinky veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 10 000 ľudí):

- závraty, bolesti hlavy, únava, návaly horúčavy.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Venoruton 300

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale. Chráňte pred vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Viac informácií Vám ochotne poskytne lekár alebo lekárnik, ktorí majú k dispozícii podrobnú informáciu určenú medicínskym odborníkom.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Venoruton 300 obsahuje

- Liečivo: Každá tvrdá kapsula obsahuje O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy 300 mg.

- Ďalšie zložky sú: makrogol 600, želatína, žltý oxid železitý (E 171), oxid titaničitý (E 172), laurylsulfát sodný, čistená voda. Potlač: šelak, čierny oxid železitý (E 172).

Ako vyzerá Venoruton 300 a obsah balenia

Žltobéžové, nepriehľadné, tvrdé želatínové kapsuly o veľkosti č 1.

Blister vyrobený z polyvinylchloridu (PVC), za tepla zapečatený lakovanou hliníkovou fóliou.

Obsah balenia: 20, 50 tvrdých kapsúl.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c

140 00 Praha 4

Česká republika

email: cz.info@gsk.com

Výrobca

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mníchov, Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 02/2017.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »