Neo-Angin pastilky 24 past

pas ord (blis.PVC/PVDC/Al) 1x24 ks

Kód tovaru: 67008

EAN: 4008617149637

9,30 € s DPH

Jednotková cena za cps0,39 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Neo- angin je voľnopredajný liek ,ktorý sa používa na podpornú liečbu zápalov slizníc hltanovej oblasti sprevádzaných charakteristickými príznakmi, ako sú bolesť hrdla, sčervenenie a opuch hrdla. Neo-angin je určený pre dospelých a deti od 6 rokov.

Detaily

Indikácie: Neo-angin bez cukru je antiseptikum ústnej dutiny a hrdla. Používa sa na podpornú liečbu zápalov slizníc hltanovej oblasti sprevádzaných charakteristickými príznakmi, ako sú bolesti hrdla, sčervenenie a opuch.

Kontraindikácie: Neužívajte Neo-angin bez cukru, ak ste alergický (precitlivený) na ktorékoľvek z liečiv alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Neo-angin bez cukru. Neo-angin bez cukru nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov.

Tehotenstvo a dojčenie: Ak ste tehotná alebo dojčíte, skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dávkovanie: Dospelí a deti od 6 rokov nechajú pomaly rozpustiť 1 pastilku v ústach každé 2 – 3 hodiny. Maximálna denná dávka je 6 pastiliek. Po vycmúľaní sa nesmie aspoň 1/2 hod jesť ani piť.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

 

Vlastnosti

Účinná látka dichlórbenzénmetanol + amylmetakrezol + levomentol
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 1,20 mg + 0,60 mg + 5,72 mg/ past
Lieková forma tvrdé pastilky
Koľko dní Vám vydrží balenie 10

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/03054-Z1B

 

Písomná informácia pre používateľa

neo-angin bez cukru

tvrdé pastilky

dichlórbenzénmetanol, amylmetakrezol, levomentol

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 4-5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je neo-angin bez cukru a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete neo-angin bez cukru

3. Ako užívať neo-angin bez cukru

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať neo-angin bez cukru

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je neo-angin bez cukru a na čo sa používa

neo-angin bez cukru je antiseptikum ústnej dutiny a hrdla.

Používa sa na podpornú liečbu zápalov slizníc hltanovej oblasti sprevádzaných charakteristickými príznakmi, ako sú bolesti hrdla, sčervenanie a opuch.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete neo-angin bez cukru

Neužívajte neo-angin bez cukru

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- neo-angin bez cukru nie je vhodný pre deti do 6 rokov.

Upozornenia a opatrenia

neo-angin bez cukru obsahuje 2,58 g sladidla izomaltu (náhrada cukru) v jednej pastilke, čo zodpovedá 6 kcal (26 kJ).

Izomalt môže mať mierne laxatívny účinok.

Iné lieky a neo-angin bez cukru

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vzájomné pôsobenia s inými liekmi nie sú známe.

neo-angin bez cukru a jedlo a nápoje

neo-angin bez cukru sa môže užívať kedykoľvek počas dňa nezávisle od jedla.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je potrebné zohľadniť osobitné okolnosti.

neo-angin bez cukru obsahuje izomalt a farbivo košenilovú červenú A

neo-angin bez cukru obsahuje sladidlo izomalt. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

neo-angin bez cukru obsahuje farbivo košenilovú červenú A, ktorá môže vyvolať alergické reakcie.

3. Ako užívať neo-angin bez cukru

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.

Ak vám lekár nedal iné odporúčanie, riaďte sa týmito pokynmi:

Dospelí a deti od 6 rokov nechajú pomaly rozpustiť 1 pastilku v ústach každé 2 – 3 hodiny. Maximálna denná dávka je 6 pastiliek.

Dĺžka liečby

Ak sa do 4-5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Ak užijete viac neo-anginu bez cukru, ako máte

Nehlásili sa žiadne prípady predávkovania.

Ak zabudnete užiť neo-angin bez cukru

Ak ste zabudli užiť neo-angin bez cukru, alebo ste užili menej pastiliek ako ste mali, pokračujte v užívaní nasledujúcou dávkou. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú pastilku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Po užití neo-anginu bez cukru sa pozorovali nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi zriedkavé

- podráždenie ústnej a žalúdočnej sliznice

Neznáme:

- alergické reakcie ako sú opuchy úst a jazyka.

Výskyt vedľajších účinkov sa hodnotí podľa nasledovných frekvencií:

Veľmi časté:

môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté:

môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté:

môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé:

môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

Veľmi zriedkavé:

môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

Neznáme:

častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať neo-angin bez cukru

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo neo-angin bez cukru obsahuje

Liečivá sú:

dichlórbenzénmetanol 1,20 mg, amylmetakrezol 0,60 mg, levomentol 5,72 mg

Ďalšie zložky sú:

silica anízovca pravého, silica maty piepornej, košenilová červená A (E 124), izomalt, kyselina vínna.

Ako vyzerá neo-angin bez cukru a obsah balenia

Červené, okrúhle, čiastočne priehľadné pastilky.

Originálne balenie s 24 alebo 48 pastilkami.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Divapharma GmbH

Motzener Strasse 41

D-12277 Berlín

Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 01/2016.

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

4 LIFE PHARMA SK, s.r.o.

Koceľova 17
Bratislava 2, 821 08

Slovenská republika

Tel. č: 02/5557 1182

Fax: 02/5556 9016

e-mail: pharmacovigilance@4lifepharma.eu

Otázky (1)

 • Katarína sa pýta

  19.12.2022
  Kedy môžem jesť po požití tohoto prípravku
  Tomáš Srnka

  Odpovedá
  PharmDr.
  Tomáš Srnka
  farmaceut

  Dobrý deň, odporúčame jedenie a pitie cca 1/2 hod po vycmúľaní pastilky. Pekný deň. PharmDr. Tomáš Srnka

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »