Zväčšená prostata – postrach každého muža

Zväčšená prostata, odborne benígna hyperplázia prostaty a ďalej BPH, je nezhubné zväčšenie prostaty, ktoré sa začína zhruba v 40.roku života muža. Tento proces sa zintenzívňuje v ďalších rokoch a vo vekovej skupine 80-90 ročných postihuje až 90% mužov. Pri chorobe dochádza k zmnoženiu buniek vo vnútri prostaty, ktoré následne vytvárajú tlak na močovú rúru s následnými nepríjemnými prejavmi, ktoré dovedú muža k urológovi. Vnímanie príznakov choroby je do značnej miery subjektívne a teda aj návšteva lekára môže byť u niektorých mužov značne neskorá. Lieky na prostatu okrem iného predstavujú aj značnú ekonomickú záťaž mužov.

Zväčšená prostata – postrach každého muža

Čo spôsobuje zväčšenie prostaty?

Ochorenie je multifaktoriálne, teda na jeho rozvoji sa podieľa viacero faktorov. Za najdôležitejšie však možno považovať tieto faktory:

 1. Vek
 2. Mužský pohlavný hormón testosterón a jeho 10-krát aktívnejší metabolit dihydrotestosterón
 3. Genetická predispozícia  - dedičnosť
 4. Vplyv iných hormónov v tele (estrogény, neurotransmitery, cytokíny, rastové faktory)
 5. Zápalové procesy

Zväčšenie prostaty a prejavy?

Spočiatku ochorenie nemusí byť u každého muža badateľné, dokonca niektorých pánov privedú k lekárovi až závažné komplikácie, ako napr. neschopnosť sa vymočiť. Zväčšená prostata však asi u 70% mužov spôsobuje rôzne nepríjemné komplikácia v oblasti dolných močových ciest, súhrnne označovaných ako príznaky dolných močových ciest u muža mLUTS (male low urinary tract syndroms). Tieto komplikácie najčastejšie zhoršujú kvalitu života, ojedinele však môžu byť až život ohrozujúce. Príznaky dolných močových ciest u BHP sú dôsledkom obštrukcie močovej rúry a následného sťaženého močenia a hromadenia zvyškového moču v močovom mechúre.  Zjednodušene môžeme medzi prvotné príznaky zaradiť:

 1. Časté močenie v noci, pričom cez deň je frekvencia močenia ešte uspokojivá
 2. Pocit nedokonalého vymočenia sa
 3. Slabší a pomalší prúd moču
 4. Spomalený začiatok močenia

Vyššie uvedené príznaky sa v prípade neliečenia BHP zhoršujú a môžu sa k nim pridružiť aj závažnejšie prejavy choroby, ako napr.:

 1. Veľmi časté močenie v noci a časté močenie cez deň, často úsilné, niekedy len formou odkvapkávania
 2. Zadržiavanie moču a z toho vyplývajúce infekcie močových ciest
 3. Súrne močenie až inkontinencia moču – nechcený únik moču
 4. Erektilná dysfunkcia – neschopnosť stoporenia penisu

Ďalej neliečená BHP vedie až k život ohrozujúcim komplikáciám ako sú:

 1. Akútna retencia moču – akútne zadržanie moču a úplná strata schopnosti vyprázdniť močový mechúr
 2. Chronická retencia moču – opakujúce chronické zadržanie moču s rozvojom močových kameňov a závažných opakujúcich sa infekcií
 3. Vážne poškodenie obličiek z tlakového preťaženia v dôsledku zadržania moču v močových cestách – môže sa prejaviť krvou v moči a prerásť až do sepsy

Diagnostika benígnej hyperplázie prostaty

Základným predpokladom správnej diagnostiky je podanie správnych a úplných informácií lekárovi – teda nehanbite sa zdôveriť lekárovi s Vašimi problémami. Diagnostika pozostáva z viacerých úkonov, k tým základným možno zaradiť:

 1. Dôkladný rozhovor lekára a pacienta – základom určenia diagnózy je dôkladný rozhovor a vyplnenie validovaného medzinárodného dotazníka IPSS so 7 otázkami zaoberajúcimi sa ťažkosťou s močením. Lekár by sa Vás mal opýtať najmä na tieto oblasti: Opis problémov vrátane ich doby trvania, závažnosti a zhoršenia kvality života. Detailný opis ťažkostí s močením – prúd moču, frekvencia močenia, krv alebo hnis v moči. Životný štýl – príjem tekutín najmä večer, nadmerný príjem alkoholu a kávy, sexuálne funkcie, fyzický a psychický stav pacienta. Iné ochorenia – cukrovka, neurologické ochorenia, vysoký krvný tlak, operácie v malej panve a i.
 2. Vyšetrenie prostaty cez konečník - k nevyhnutným diagnostickým úkonom patrí vyšetrenie prostaty prstami cez konečník. Je to nebolestivé, rýchle vyšetrenie, ktorým lekár zistí veľkosť, konzistenciu a tvar povrchu prostaty a na základe toho rozhodne o ďalšom postupe.
 3. Vyšetrenie moču – sleduje sa najmä prítomnosť krvi a leukocytov v moči a hodnotí sa tiež sediment – vyšetrením sa majú vylúčiť zápaly, infekcie, konkrementy alebo nádory v oblasti močových ciest
 4. Vyšetrenie PSA – vyšetrenie špecifického prostatického antigénu z krvi je pomocné vyšetrenie na vylúčenie nádoru prostaty. Fyziologická hladina je do 4 ng/ml, avšak hladina PSA vzrastá aj pri zápaloch alebo infekciách prostaty, tiež pri inštrumentálnych výkonoch v močových cestách
 5. Ultrasonografické vyšetrenie – „sono“ vyšetrením lekár zistí objem prostaty, množstvo zvyškového moču v močovom mechúre a zhodnotí ostatné časti močovej sústavy

Lekár môže na základe výsledkov vyššie uvedených vyšetrení stanoviť diagnózu alebo pri podozrení na iné vážnejšie ochorenie vykonať aj ďalšie špeciálne vyšetrenia, ktoré však svojou náročnosťou presahujú cieľ tohto článku.

V prípade definitívnej diagnózy benígna hyperplázia prostaty lekár začne liečbu, ktorú bližšie špecifikujeme v článku Liečba zväčšenej prostaty.

PharmDr. Tomáš Srnka

Zdroje:

https://www.alphamedical.sk/casopis-invitro/benigna-hyperplazia-prostaty

http://www.solen.sk/pdf/2b73476f696e1eb53265dbb05e18e8b3.pdf

Upozornenie: Článok nenahrádza konzultáciu s lekárom alebo iným zdravotníckym pracovníkom ohľadom Vášho zdravotného stavu ani príbalovú informáciu k lieku. Pred použitím lieku si vždy prečítajte príbalovú informáciu alebo sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Ďalšie zaujímavé články

Život so sklerózou multiplex

Život so sklerózou multiplex

25. mája si pripomíname Medzinárodný deň sklerózy multiplex. O tom, čo je skleróza multiplex a ako ju liečiť ste si mohli prečítať v...

Žihľavka

Žihľavka

S týmto ochorením sa minimálne raz za život stretne skoro každý človek. Typické začervenanie, svrbenie a vyrážky. Príčiny vzniku sú rôzne a často...