Vitamín E Zentiva 100mg 30 cps

cps mol 100 mg (fľ.skl.) 1x30 ks

Kód tovaru:

EAN: 8584005701763

4,91 € s DPH

Jednotková cena za cps0,16 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Vitamín E Zentiva je liek, ktorý sa používa ako podporná liečba pri stavoch vyčerpania, svalovej slabosti a bolesti svalov a kĺbov, poruchách menštruačného cyklu, nedostatočnej výžive, kožných problémoch, ochoreniach ďasien. Používa sa ako antioxidačná liečba buď samostatne alebo s inými preparátmi. Vhodný pre deti od 3 rokov.

Detaily

Indikácie: Liek sa používa na prevenciu vývojových porúch plodu, ako podporný liek pri hormonálnej liečbe porúch menštruačného cyklu. Ďalej sa užíva ako podporná liečba pri ochoreniach dýchacích a hltacích ciest, svalového systému, kĺbového aparátu, pri neurologických ochoreniach, pri poruchách žliaz s vnútorným vylučovaním, poruchách výživy, ochoreniach ďasien, pečene, pri chudokrvnosti, ochoreniach kože a ako doplnková liečba pri vnemových poruchách sluchu. Odporúča sa užívať pri prevencii vzniku chronických ochorení (napr. poruchách imunity). Liek môžu užívať dospelí, mladiství a deti od 3 rokov.

Kontraindikácie: Liek sa nesmie užívať pri známej precitlivenosti na niektorú z jeho zložiek. Liek sa nesmie podávať deťom do 3 rokov.

Tehotenstvo a dojčenie: Dávkovanie v tehotenstve a pri dojčení určí lekár.

Dávkovanie:Ak lekár neurčí inak, je dávkovanie u dospelých nasledujúce. Zvyčajné dávkovanie je 2-4 kapsuly denne. Ako prevencia vzniku chronických ochorení sú vhodnejšie liekové formy s vyšším obsahom vitamínu E v jednej kapsule. Dávkovanie u detí od 3 rokov určí detský lekár. 

Spôsob použitia: kapsulu prehltnite a zapite tekutinou.

Vlastnosti

Účinná látka vitamín E
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 100mg/cps
Lieková forma kapsuly
Koľko dní Vám vydrží balenie 10

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev. č. 2014/04529-Z1B

Písomná informácia pre používateľa

Vitamin E 100 - ZENTIVA

Vitamin E 200 - ZENTIVA

Vitamin E 400 - ZENTIVA

mäkké kapsuly

Tokoferolacetát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Vitamin E ZENTIVA a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vitamin E ZENTIVA

3. Ako užívať Vitamin E ZENTIVA

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Vitamin E ZENTIVA

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Vitamin E ZENTIVA a na čo sa používa

Vitamin E ZENTIVA obsahuje biologicky najúčinnejší tokoferol. V organizme zabraňuje vzniku toxických oxidačných produktov a voľných kyslíkových radikálov a tým pôsobí ako ochranná zložka bunkových membrán.

Vitamin E ZENTIVA sa používa na predchádzanie a liečbu nedostatku vitamínu E .

Ako samoliečbu možno Vitamin E ZENTIVA užívať pri predchádzaní jeho nedostatku a pre jeho silný antioxidačný účinok na mnohé látky – pri nadmernej fyzickej záťaži a na podporu imunitných pochodov pri predchádzaní vzniku chronických ochorení.

Po odporučení lekára je určený ako doplnková liečba pri poruchách plodnosti u mužov, pri predchádzaní vývojových porúch plodu, ako podporný liek pri liečbe porúch menštruačného cyklu.

Ako podporná liečba pri ochoreniach dýchacích a hltacích ciest, svalového systému, kĺbového aparátu, pri niektorých neurologických ochoreniach, pri niektorých poruchách žliaz s vnútorným vylučovaním, poruchách výživy, ochoreniach ďasien, pečene, pri chudokrvnosti, pri niektorých ochoreniach kože a ako doplnková liečba pri vnemových poruchách sluchu.

Liek môžu užívať dospelí, dospievajúci a deti od 3 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vitamin E ZENTIVA

Neužívajte Vitamin E ZENTIVA

- ak ste alergický na vitamín E alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6)

- liek sa nesmie podávať deťom do 3 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Vitamin E ZENTIVA, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Podávaním vysokých dávok vitamínu E môžu byť zhoršené poruchy zrážavosti krvi vyvolané nedostatkom vitamínu K.

Deti a dospievajúci

Vitamin E ZENTIVA nie je vhodný pre deti do 3 rokov.

Iné lieky a Vitamin E ZENTIVA

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinok vitamínu E môže byť znížený pri súčasnom podávaní liekov s obsahom železa. Užívanie vitamínu E súčasne s liekmi znižujúcimi krvnú zrážavosť (antikoagulanciá) zvyšuje ich účinok.

Vysoké dávky vitamínu E odbúravajú zásoby vitamínu A v organizme.

Bez konzultácie s lekárom súčasne neužívajte ďalšie lieky obsahujúce vitamíny, minerály alebo iné voľnopredajné lieky.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vitamín E prechádza aj do materského mlieka, avšak len obmedzene prechádza placentárnou bariérou.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, užívajte tento liek len na odporučenie lekára. Dávkovanie počas tehotenstva a dojčenia určí lekár.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Vitamin E ZENTIVA nemá vplyv na vedenie vozidiel a obsluhu strojov.

Vitamin E ZENTIVA obsahuje červené farbivo ponceau 4R a metylparabén,

ktoré môžu spôsobiť vznik alergickej reakcie.

3. Ako užívať Vitamin E ZENTIVA

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek je určený na vnútorne užívanie (ústami).

Ak lekár neurčí inak, je zvyčajné dávkovanie u dospelých nasledujúce:

Vitamin E 100 – ZENTIVA: 2-4 kapsuly denne.

Vitamin E 200 – ZENTIVA: 1-2 kapsuly denne.

Vitamin E 400 – ZENTIVA: 1 kapsula denne.

Dávkovanie a dĺžku liečby v tehotenstve, pri dojčení a pri jednotlivých ochoreniach určí lekár.

Použitie u detí a dospievajúcich

Dávkovanie u detí od 3 rokov určí detský lekár.

Spôsob použitia:

Kapsuly užívajte po jedle, prehltnite ich nerozhryzené a zapite dostatočným množstvom tekutiny.

Ak užijete viac Vitamin E ZENTIVA ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak zabudnete užiť Vitamin E ZENTIVA

Ak zabudnete užiť svoju obvyklú dávku, vezmite si ju hneď ako si spomeniete, nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase.Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Neprekračujte odporučené dávkovanie.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Tento liek sa obvykle dobre znáša. Pri dodržiavaní predpísaného dávkovania 1 až 4 kapsuly denne by sa nemali vyskytnúť žiadne vedľajšie účinky ani pri dlhodobom užívaní. Iba pri užívaní vysokých dávok medzi 400 mg a 800 mg denne dlhodobo sa môžu objaviť zažívacie alebo črevné ťažkosti.

Tento liek sa pri dodržiavaní odporúčaného dávkovania zvyčajne dobre znáša. Pri dlhodobom dennom užívaní vysokých dávok 400 mg až 800 mg Vitaminu E ZENTIVA, sa môžu výnimočne vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky s neznámou častosťou (nemožno určiť z dostupných údajov):

zažívacie ťažkosti, únava, slabosť, bolesti hlavy.

Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa o ďalšom užívaní lieku (podávaní deťom) poraďte s lekárom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Vitamin E ZENTIVA

Ako uchovávať Vitamin E ZENTIVA

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte v suchu, pri teplote 15 až 25 °C, chráňte pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale (EXP).

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Vitamin E ZENTIVA obsahuje

- Liečivo je tokoferolacetát (Tocoferolum aceticum, vitamín E)

Jedna mäkká kapsula Vitaminu E 100 – ZENTIVA obsahuje 100 mg tokoferolacetátu.

Jedna mäkká kapsula Vitaminu E 200 – ZENTIVA obsahuje 200 mg tokoferolacetátu.

Jedna mäkká kapsula Vitaminu E 400 – ZENTIVA obsahuje 400 mg tokoferolacetátu.

- Ďalšie zložky sú: rastlinný olej, želatína, glycerol 85%, metylparabén, ponceau 4R (E-124).

Ako vyzerá Vitamin E ZENTIVA a obsah balenia

Vitamin E 100- ZENTIVA sú červené mäkké oválne kapsuly, náplň kapsuly je číry bledožltý olej.

Vitamin E 200- ZENTIVA sú červené mäkké oválne kapsuly, náplň kapsuly je bledožltý olej

Vitamin E 400- ZENTIVA sú červené mäkké oválne kapsuly, náplň kapsuly je bledožltý olej

Veľkosť balenia: Vitamin E 100 – ZENTIVA: 30 kapsúl po 100 mg

Vitamin E 200 – ZENTIVA: 30 kapsúl po 200 mg

Vitamin E 400 – ZENTIVA: 20 kapsúl, 30 kapsúl po 400 mg

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

ZENTIVA, a. s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 11/2014

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »