Boiron Coryzalia 40 tabliet

Skladom

Boiron

3352712003839

Novinka

Coryzalia je homeopatický liek určený naa symptomatickú liečbu akejkoľvek nádchy a ochorení nosohltana. Coryzalia je vhodná pre všetky vekové kategórie.

.

Viac detailov

6,14 € s DPH

Jednotková cena za 1 tbl: 0,15 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

Detaily

Indikácie: Použitie: na nádchu vodnatú, hlienovú, hlienovo- hnisavú aj alergickú na vodnatý dráždivý výtok z nosa na husté ťažko vysmrkateľné hlieny na upchaté prínosové dutiny. Liek Coryzalia vďaka svojej forme v tabletách nedráždi postihnutú a citlivú sliznicu Vášho nosamôžete ho kombinovať s inými liekmije vhodný pre deti, tehotné aj dojčiace ženy.

Kontraindikácie: Neužívajte Coryzalia obalené tablety, keď ste alergický ( precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Coryzalia obalených tabliet.

Tehotenstvo a dojčenie: Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

Dávkovanie: Dospelí a deti: 1 obalenú tabletu nechať voľne rozpustiť v ústach každú hodinu od okamihu prvých prejavov choroby. Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu. Deťom do 1 roka (dojčatá) je možné podať liek rozdrvený a rozpustený v troške vody. 

Zloženie homeopatického lieku (v 1 tablete): Allium cepa (Cibuľa kuchynská)3CH (0,333 mg); Belladona (Ľulkovec zlomocný)3CH (0,333 mg); Sabadilla (Sabadilla lekárska)3CH (0,333 mg); Kalium bichromicum (dvojchroman draselný)3CH (0,333 mg), Gelsemium (Jazmínovec vždyzelený)3CH (0,333 mg); Pulsatilla (Poniklec lúčny)3CH (0,333 mg)

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Zobraziť viac

Zobraziť menej

Vlastnosti

Lieková forma filmom obalené tablety
Koľko dní Vám vydrží balenie 40

Na stiahnutie

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)

Príbalová informácia

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/03646 - Z1B

 

Písomná informácia pre používateľa

CORYZALIA

obalené tablety

Homeopatický liek

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik..

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je CORYZALIA a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CORYZALIU

3. Ako užívať CORYZALIU

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať CORYZALIU

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je CORYZALIA a na čo sa používa

CORYZALIA je homeopatický liek tradične používaný na symptomatickú liečbu nádchy a ochorení nosohltana.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CORYZALIU

Nepoužívajte CORYZALIU

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Ak príznaky trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa zhoršia, je nutné vyhľadať lekára.

Iné lieky a CORYZALIA

Žiadne interakcie (vzájomné pôsobenie s inými liekmi) nie sú známe.

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

CORYZALIA, jedlo a nápoje

Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní lieku CORYZALIA, jedla a nápojov nebolo zistené.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

CORYZAlIA nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

CORYZALIA obsahuje sacharózu.

3. Ako užívať CORYZALIU

Na perorálne použitie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka:

Dospelí a deti:

1 obalenú tabletu nechať voľne rozpustiť v ústach každú hodinu od okamihu prvých prejavov choroby.

Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu.

Deti do 1 roka (dojčatá): Tento liek je možné podať rozdrvený a rozpustený v troške vody.

Ak užijete viac CORYZALIE, ako máte

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť CORYZALIU

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať CORYZALIU

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C.

Chráňte pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo CORYZALIA obsahuje

- Liečivá:

Každá obalená tableta (300 mg) obsahuje:

Allium cepa (cibuľa kuchynská)3CH...…....………....0,333 mg

Belladona (ľulkovec zlomocný)3CH..…………..........0,333 mg

Sabadilla (sabadilla lekárska)3CH …...........................0,333 mg

Kalium bichromicum (dvojchroman draselný)3CH......0,333 mg

Gelsemium (jazmínovec vždyzelený)3CH…................0,333 mg

Pulsatilla (poniklec lúčny)3CH.....................…….........0,333 mg

- Ďalšie zložky sú sacharóza, mastenec, magnéziumstearát, arabská guma, želatína, karnaubský vosk a biely vosk

Ako vyzerá CORYZALIA a obsah balenia

Papierová škatuľa s obsahom 40 obalených tabliet, Al/ PVC blister a písomná informácia pre používateľa.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

FRANCÚZSKO

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

BOIRON SK, s.r.o.

Lamačská cesta 3/A

SK-841 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel: + 00421 2 59 201 811

e- mail: boiron@boiron.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2015.

Hodnotenia (0)