Venoruton forte 500mg 60 tbl

tbl 500 mg 1x60 ks

Kód tovaru:

EAN: 4011548030820

20,66 € s DPH

Jednotková cena za tbl0,34 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Liek Venoruton forte sa používa na prevenciu alebo liečbu porúch zapríčinených zvýšenou priepustnosťou cievnych stien alebo ich oslabením - kŕčové žily, opuchy dolných končatín, pocit ťažkých nôh, niektoré choroby sietnice, hemoroidy. Venoruton forte je určený pre dospelých pacientov.

Detaily

Indikácie: Venoruton forte obsahuje O-(ß-hydroxyetyl)-rutozidy, ktoré prispievajú k normalizácii funkcie najmenších krvných ciev (kapilár) tým, že zvyšujú pevnosť ich stien a znižujú ich priepustnosť. U pacientov, ktorí trpia varixami a niektorými inými ochoreniami žíl dolných končatín, prepúšťajú malé cievy nadmerné množstvo vody, čo vedie k opuchu členkov. Venoruton forte zmenšuje opuch, a tak prináša úľavu pri bolestiach nôh, unavených alebo ťažkých nohách a kŕčoch. Pri hemoroidoch pomáha Venoruton forte v sliznici konečníka rýchlo a dlhodobo znížiť opuch a zmierniť príznaky, ako sú bolesti, mokvanie, svrbenie a krvácanie. Pri rádioterapii Venoruton forte umožňuje zmierniť cystitídu (zápal močového mechúra), poškodenie kože atď., teda reakcie, ktoré sú často príčinou prerušenia rádioterapeutickej liečby. Venoruton forte môže spomaliť vývoj ochorení sietnice, ktoré sú časté u pacientov trpiacich cukrovkou.

Kontraindikácie: Venoruton forte by ste nemali užívať, ak ste precitlivení na liečivo oxerutín alebo na pomocné látky. Užívanie u detí do 18 rokov len po odporúčaní lekárom.

Tehotenstvo a dojčenie: Liek Venoruton forte neužívajte počas prvých troch mesiacov tehotenstva. Ak je liečba liekom Venoruton forte bezpodmienečne potrebná, nemala by sa začať pred 4. mesiacom tehotenstva. V období dojčenia nie sú nutné osobitné opatrenia.

Dávkovanie: Liečba ťažkostí žilového pôvodu: 1 tableta lieku Venoruton forte 2-krát denne spolu s jedlom. Zmiernenie príznakov sa zvyčajne dostaví v priebehu dvoch týždňov. Odporúča sa zotrvať pri tomto dávkovaní až do úplného odstránenia príznakov a opuchov. Liečbu potom možno prerušiť (zlepšenie zvyčajne pretrváva minimálne 4 týždne po prerušení liečby). Ak sa príznaky objavia znova, možno v liečbe opätovne pokračovať podľa už uvedeného dávkovania. Udržiavacia liečba: Najnižšia udržiavacia dávka je 500 mg denne. t.j. 1 tableta lieku Venoruton forte 1-krát denne.

V prípade liečby pri rádioterapii alebo liečby ochorenia sietnice dodržiavajte rady lekára.

Vlastnosti

Účinná látka oxerutín
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 500 mg / tbl
Lieková forma tablety
Koľko dní Vám vydrží balenie 60

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2017/00642-ZIB

Písomná informácia pre používateľa

Venoruton forte

tablety

O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do 2 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Venoruton forte a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Venoruton forte

3. Ako užívať Venoruton forte

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Venoruton forte

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Venoruton forte a na čo sa používa

Venoruton forte obsahuje O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy, ktoré patria do skupiny liekov s ochranným vplyvom na cievy (nazývané systémové vazoprotektíva). Venoruton forte stabilizuje cievnu stenu, čo vedie k zníženiu jej priepustnosti a k následnému zmenšeniu opuchov.

Ako pôsobí Venoruton forte

Úľava pri opuchu členka v dôsledku chronickej žilovej nedostatočnosti.

U pacientov s varixami (kŕčovými žilami) a ďalšími ochoreniami žíl dolných končatín dochádza k nadmernému úniku látok cez steny kapilár, čo vedie k opuchu členkov. Venoruton forte zmenšuje opuch a prináša úľavu od jeho sprievodných príznakov ako sú pálivý pocit, unavené ťažké,opuchnuté bolestivé a "nepokojné" nohy, parestézie (pocit pichania alebo mravčenia) a kŕče.

Odporúča sa, aby pacienti používali aj elastickú bandáž (zvyčajne sťahovacie pančuchy) pri chronickej žilovej nedostatočnosti. Dokázalo sa, že Venoruton forte v týchto prípadoch prináša ďalšie zvýraznenie účinku.

V prípade hemoroidov vyvolá Venoruton forte v sliznici konečníka zníženie opuchu a zmierni príznaky, ako sú svrbenie, krvácanie a mokvanie.

Venoruton pôsobí na najmenšie krvné cievy (kapiláry) tým, že znižuje únik vody a ďalších látok cez ich steny.

Zníženie kapilárnej priepustnosti v sietnici oka diabetických pacientov (diabetická retinopatia).
Zníženie opuchu v prípade lymfedému (opuch v dôsledku zhoršeného prietoku lymfy).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Venoruton forte

Neužívajte Venoruton forte

- ak ste alergický na O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6 a na konci časti 2).

Upozornenia a opatrenia

Predtým ako začnete užívať Venoruton forte, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

· máte opuchy dolných končatín v dôsledku ochorenia srdca, obličiek alebo pečene.

Venoruton forte v takom prípade neužívajte, pretože v týchto indikáciách nie je účinný.

Deti a dospievajúci

Venoruton forte sa neodporúča podávať deťom.

Iné lieky a Venoruton forte

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, vrátane výživových doplnkov a liekov bez lekárskeho predpisu.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

V súlade so všeobecne akceptovanými bezpečnostnými požiadavkami neužívajte Venoruton forte počas prvých troch mesiacov tehotenstva.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Venoruton forte nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

U pacientov užívajúcich tento liek boli v zriedkavých prípadoch hlásené únava a závraty. Ak ste unavený alebo máte pocit závratu, neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje.

3. Ako užívať Venoruton forte

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Starostlivo postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Chronická žilová nedostatočnosť (CVI) a jej komplikácie

Začiatočná dávka je 1 tableta dvakrát denne.

Toto dávkovanie dodržujte do úplného odoznenia príznakov a opuchov. Úľava od príznakov sa zvyčajne dostaví v priebehu 2 týždňov.

Liečba môže pokračovať v rovnakej dávke ako udržiavacia terapia alebo pri minimálnej udržiavacej dávke 500-600 mg Venorutonu denne, čo zodpovedá dávke 1-krát denne 1 tableta Venoruton forte 500 mg.

Po úplnom vymiznutí opuchu a ďalších príznakov môže byť liečba ukončená. Ak sa príznaky objavia znova, možno v liečbe opätovne pokračovať, buď podľa už uvedeného dávkovania alebo najnižšou udržiavacou dávkou 500-600 mg Venorutonu denne.

Ak nedôjde k zlepšeniu v priebehu 2 týždňov, alebo ak sa príznaky zhoršia, liečbu prerušte a poraďte sa s lekárom.

Hemoroidálne ochorenie

Odporúčaná dávka je v súlade s vyššie uvedenými odporúčaniami ako pri chronickej žilovej nedostatočnosti (CVI) a jej komplikáciách.

Diabetická retinopatia

Odporúčaná dávka je 1800 - 3000 mg Venorutonu denne, čo znamená 2 - 3 tablety dvakrát denne.

Lymfedém

Odporúčaná dávka je 3000 mg Venorutonu denne, čo znamená 3 tablety dvakrát denne.

Použitie u detí a dospievajúcich

Venoruton forte na vnútorné užitie sa neodporúča podávať deťom.

Ak užijete viac Venorutonu ako máte

V prípade náhodného užitia veľkého množstva kapsúl, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika.

Ak zabudnete užiť Venoruton

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a sú veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť menej ako u 1 z 10 000 ľudí).

Prestaňte užívať Venoruton a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, ak máte niektorý z nasledujúcich prvkov, ktoré môžu byť príznakmi alergickej reakcie:

- ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním,

- opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla,

- silné svrbenie kože, s červenou vyrážkou, žihľavkou alebo hrbolcami na koži.

Ak sa u vás vyskytnú tieto konkrétne príznaky, prestaňte liek užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Ostatné reakcie sú zvyčajne mierne.

Niektoré vedľajšie účinky sú zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 1 000 ľudí).

Ťažkosti zažívacieho ústrojenstva (zahŕňajúce plynatosť, hnačku, bolesť brucha, žalúdočné ťažkosti alebo dyspepsiu - porucha trávenia).

Svrbenie.

Niektoré vedľajšie účinky sú veľmi zriedkavé (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 10 000 ľudí).

Závraty, bolesti hlavy, únava, návaly horúčavy.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Venoruton forte

Liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale, chráňte pred vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Viac informácií vám ochotne poskytne lekár alebo lekárnik, ktorí majú k dispozícii podrobnú informáciu určenú medicínskym odborníkom.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Venoruton forte obsahuje

Liečivo: Každá tableta obsahuje O-(beta-hydroxyetyl)-rutozidy 500 mg.

Ďalšie zložky sú: makrogol 6000, magnéziumstearát, čistená voda

Ako vyzerá Venoruton forte a obsah balenia

Zelenožlté, škvrnité, okrúhle, dvojvypuklé tablety.

Blister vyrobený z polyvinylchloridu/polyetylénu/polyvinylidénchloridu (PVC/PE/PVDC), za tepla zapečatený lakovanou hliníkovou fóliou.

Obsah balenia: 30, 60 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c

140 00 Praha 4

Česká republika

email: cz.info@gsk.com

Výrobca

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mníchov, Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 02/2017.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »