Mucoplant sirup proti kašlu so skorocelom a medom 250 ml

sir (fľ.skl.hnedá) 1x250 ml

Kód tovaru: 3264B

EAN: 4016369701232

9,74 € s DPH

Jednotková cena za liter38,97 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Dr. Theiss Mucoplant skorocelový sirup je jednoduchý sirup s prídavkom extraktu zo skoroceluMucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom sa používa na symptomatickú liečbu pri podráždení oblasti ústnej dutiny alebo hltanu s pridruženým suchým kašľom.

Detaily

Indikácie: Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom je tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním. Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom sa používa na symptomatickú liečbu pri podráždení oblasti ústnej dutiny alebo hltanu s pridruženým suchým kašľom.

Kontraindikácie: Neužívajte Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom ak ste alergickí na skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) alebo na rastliny z čeľade skorocelovité alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku.

Ak sa v priebehu užívania tohto lieku objaví dýchavičnosť, horúčka alebo žltozelený hustý hlien, konzultujte to so svojim lekárom.

Použitie u detí do veku 3 rokov sa neodporúča na základe chýbajúcich údajov o účinnosti a bezpečnosti.

Tehotenstvo a dojčenie:  Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Kvôli nedostatočným údajom sa užívanie počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.

Dávkovanie: Dospievajúci vo veku 12-18 rokov, dospelí a starší pacienti užívajú 4 až 6 dávok (každá asi 15 ml) počas dňa v rovnakých intervaloch.

Použitie u detí

  • Deti od 6 do 11 rokov 4 až 6 dávok (každá asi 5 ml) v rovnakých intervaloch.
  • Deti od 3 do 5 rokov 4-6 dávok (každá asi 2,5 ml ) v rovnakých intervaloch.
  • U detí do troch rokov sa užívanie neodporúča
  • Pre správne dávkovanie použite priloženú odmerku.
  • Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom sa môže podávať nezriedený.

Dĺžka užívania tohto lieku

Ak príznaky ochorenia pri užívaní tohto lieku pretrvávajú dlhšie ako týždeň, je potrebné konzultovať to s lekárom.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Účinná látka tekutý skorocelový extrakt
Lieková forma sirup
Koľko dní Vám vydrží balenie 30

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/03473 - Z1A

Písomná informácia pre používateľa

Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom

sirup

tekutý extrakt z listov skorocelu kopijovitého

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom

3. Ako užívať Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom a na čo sa používa

Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom je tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním.

Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom sa používa na symptomatickú liečbu pri podráždení oblasti ústnej dutiny alebo hltanu s pridruženým suchým kašľom.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom

Neužívajte Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom

- ak ste alergickí na skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) alebo na rastliny z čeľade skorocelovité alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívaťMucoplant sirup proti kašľuso skorocelom a medom, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak sa v priebehu užívania tohto lieku objaví dýchavičnosť, horúčka alebo žltozelený hustý hlien, konzultujte to so svojim lekárom.

Deti a dospievajúci

Použitie u detí do veku 3 rokov sa neodporúča na základe chýbajúcich údajov o účinnosti a bezpečnosti.

Iné lieky a Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Kvôli nedostatočným údajom sa užívanie počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie na ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom obsahuje

Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg v dávke pre deti vo veku od 6 do 12 rokov.

Okrem toho obsahuje invertný cukrový sirup (zmes glukózy a fruktózy). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Tento liek obsahuje 0,0639 mmol draslíka v 5 ml. Toto je potrebné zohľadniť u pacientov so zníženou funkciou obličiek a pacientov s kontrolovaným príjmom draslíka.

3. Ako užívať Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospievajúci vo veku 12-18 rokov, dospelí a starší pacienti užívajú 4 až 6 dávok (každá asi 15 ml) počas dňa v rovnakých intervaloch.

Použitie u detí

Deti od 6 do 11 rokov 4 až 6 dávok (každá asi 5 ml) v rovnakých intervaloch.

Deti od 3 do 5 rokov 4-6 dávok (každá asi 2,5 ml ) v rovnakých intervaloch.

U detí do troch rokov sa užívanie neodporúča (pozri časť 4.4.)

Pre správne dávkovanie použite priloženú odmerku.

Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom sa môže podávať nezriedený.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Dĺžka užívania tohto lieku

Ak príznaky ochorenia pri užívaní tohto lieku pretrvávajú dlhšie ako týždeň, je potrebné konzultovať to s lekárom.

Ak užijete viac Mucoplant sirupu proti kašľu so skorocelom a medom, ako máte

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania.

Ak ste užili viacMucoplant sirupu proti kašľu so skorocelom a medom ako ste mali, konzultujte to s lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom

Neužívajte dvojnásobnú dávku, ale pokračujte užitím až vašej ďalšej dávky. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Doposiaľ nie sú známe vedľajšie účinky.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na dne škatuľky a na fľaštičke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom pri teplote do 25 °C.

Po prvom otvorení spotrebujte tento liek do 1 mesiaca.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom obsahuje

- Liečivo je tekutý extrakt z listov skorocelu kopijovitého (0,9-1,1:1) Plantago lanceolata folium L. s.l.

Extrakčné činidlo: etanol 20 % (m/m)

-Pomocné látky:

sirup z repného cukru, invertný cukrový sirup, čistená voda, med, sorbát draselný,

silica mäty piepornej.

Ako vyzerá Mucoplant sirup proti kašľu so skorocelom a medom a obsah balenia

Sirup hnedej farby v plochej fľaštičke z hnedého skla s uzáverom so závitmi a etiketou, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka, odmerka.

Veľkosť balenia: 100 ml, 250 ml. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstr. 10, D-664 24 Homburg, Nemecko

Tel.: 004968417090

Fax:0049 68 41 70 91 53

E-mail: info@naturwaren-theiss.de

Internet: www.naturwaren-theiss.de

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte prosím miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Naturprodukt, spol. s r.o.

Nádražná 20

SK- 900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel: 00421 45 64 75 01

Fax: 00421 45 94 52 88

naturprodukt@naturprodukt.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2015.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »