Rhinallergy 60 tbl

tbl (blis.PVC/Al) 1x60 ks

Kód tovaru:

EAN: 3352712003754

7,25 € s DPH

Jednotková cena za tbl0,12 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Rhinallergy je zložený homeopatický liek  určený na liečbu symptómov peľovej alergie. Je vhodný pre všetky vekové kategórie.

Detaily

Indikácie: Rhinallergy tablety je zložený homeopatický liek, ktorý sa používa na symptomatickú liečbu alergickej nádchy prejavujúcu sa nádchou, opuchom slizníc, slzením a pálením očí, svrbením nosohltana, kýchaním a dráždivým kašľom.

Kontraindikácie: Neužívajte Rhinallergy, ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku.

Tehotenstvo a dojčenie: Liek môžu užívať tehotné a dojčiace ženy.

Dávkovanie: Odporúčaná dávka je: Dospelí a deti: 1 tabletu 3 – 6 krát denne nechať voľne rozpustiť v ústach. So zlepšením zdravotného stavu predlžujte intervaly podávania. V  liečbe pokračujte do vymiznutia príznakov. Deťom do 1 roka (dojčatá) je možné podať liek rozdrvený a rozpustený v troške vody.

Zloženie homeopatického lieku (v 1 tablete): Allium cepa (Cibuľa kuchynská) 5 CH (0,5 mg), Ambrosia artemisiifolia (Ambrózia palinolistá) 5 CH (0,5 mg), Euphrasia officinalis (Očianka lekárska) 5 CH (0,5 mg), Histaminum muriaticum (dichlórhydrát histamínu) 9 CH (0,5 mg), Sabadilla officinalis (Sabadilla lekárska) 5 CH (0,5 mg), Solidago virgaurea (Zlatobyľ obyčajná) 5 CH (0,5 mg),

Vlastnosti

Lieková forma tablety
Koľko dní Vám vydrží balenie 30

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č.3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06326

 

Písomná informácia pre používateľa

RHINALLERGY, tablety

Homeopatický liek

cibuľa kuchynská, ambrózia palinolistá, očianka lekárska, sabadilla lekárska, zlatobyľ obyčajná, dichlórhydrát histamínu

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívaťtento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 7 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je RHINALLERGY a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete RHINALLERGY

3. Ako užívať RHINALLERGY

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať RHINALLERGY

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je RHINALLERGY a na čo sa používa

RHINALLERGY tablety je zložený homeopatický liek, ktorý sa používa na symptomatickú liečbu alergickej nádchy.

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete RHINALLERGY

Neužívajte RHINALLERGY

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku

Upozornenia a opatrenia

Ak Vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 7 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

Iné lieky a RHINALLERGY

Žiadne interakcie nie sú známe.

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

RHINALLERGY a jedlo, nápoje

Žiadne interakcie s jedlom alebo s nápojmi neboli zistené.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

RHINALLERGYtablety nemajú žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

RHINALLERGY obsahuje sacharózu a laktózu

3. Ako užívať RHINALLERGY

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí a deti: 1 tabletu 3 – 6 krát denne nechať voľne rozpustiť v ústach.

So zlepšením zdravotného stavu predlžujte intervaly podávania. V liečbe pokračujte do vymiznutia príznakov .

Deťom do 1 roka (dojčatá) je možné podať liek rozdrvený a rozpustený v troške vody.

Ak užijete viac RHINALLERGY, ako máte

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť RHINALLERGY

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať RHINALLERGY

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika .

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať RHINALLERGY

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo RHINALLERGY obsahuje

Liečivá:

1 tableta (300 mg) obsahuje :

Allium cepa (cibuľa kuchynská) 5 CH…..………….................................0,5 mg

Ambrosia artemisiifolia (ambrózia palinolistá) 5 CH...............................0,5 mg

Euphrasia officinalis (očianka lekárska) 5 CH…………….....………….0,5 mg

Histaminum muriaticum (dichlórhydrát histamínu) 9 CH……………......0,5 mg

Sabadilla officinalis (sabadilla lekárska) 5 CH…………...........................0,5 mg

Solidago virgaurea (zlatobyľ obyčajná) 5 CH...........................................0,5 mg

Ďalšie zložky sú:

sacharóza, monohydrát laktózy, magnéziumstearát

Ako vyzerá RHINALLERGY a obsah balenia

Tablety, biele, ploché s kolmými hranami.

Al/ PVC blister , papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľa, 60 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

FRANCÚZSKO

Výrobca

BOIRON

20 rue de la Libération

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

FRANCÚZSKO

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »