Boiron Avenoc 10 čapíkov

sup (blis.PVC/PE) 1x10 ks

Kód tovaru:

EAN: 3352712003808

8,58 € s DPH

Jednotková cena za ks0,86 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Homeopatický liek Avenoc čapíky na symptomatickú liečbu niektorých ochorení konečníka: hemoroidy, zápaly konečníka a trhliny v jeho bezprostrednom okolí. Avenoc čapíky je vhodný pre všetky vekové kategórie.

Detaily

Indikácie: bolestivé a krvácajúce hemoroidy, svrbenie a mokvanie hemoroidov.

Kontraindikácie: Nepoužívať u osôb, ktoré vykazujú alergiu na niektorú zozložiek lieku.

Tehotenstvo a dojčenie: Liek môžu užívať tehotné i dojčiace matky.

Dávkovanie: Po vykonaní lokálnej toalety zaveďte ráno a večer jeden čapík do konečníka. V liečení pokračujte niekoľko dní aj po úplnom ústupe symptómov.

Zloženie homeopatického lieku (v 1 čapílu): Paeonia officinalis (Pivónia lekárska) 1 DH (0,01 g), Adeps solidus (tuhý vosk), Ratanhia (Kraméria trojtyčinková) 3 CH(0,01 g), Aesculus hippocastanum (Pagaštan konský) 3 CH (0,01 g), Hamamelis virginiana (Hamamel virginský) 1 DH (0,01 g),

Vlastnosti

Lieková forma čapíky
Koľko dní Vám vydrží balenie 10

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07611

 

Písomná informácia pre používateľa

AVENOC čapíky

Homeopatický liek

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do 1 týždňa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo sú AVENOC čapíky a na čo sa používajú

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete AVENOC čapíky

3. Ako používať AVENOC čapíky

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať AVENOC čapíky

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo sú AVENOC čapíky a na čo sa používajú

AVENOC čapíky je homeopatický liek, tradične používaný pri symptomatickej liečbe niektorých ochorení konečníka: hemoroidy, zápaly konečníka a trhliny v jeho bezprostrednom okolí.

Ak sa do 1 týždňa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete AVENOC čapíky

Nepoužívajte AVENOC čapíky

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať AVENOC čapíky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Iné lieky a AVENOC čapíky

Ak používate alebo ste v poslednom čase používali , či práve budete používaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nebol zistený žiadny vplyv pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.

3. Ako používať AVENOC čapíky

Na rektálne použitie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára , alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka:

Po vykonaní lokálnej toalety zaveďte ráno a večer jeden čapík do konečníka. V liečení pokračujte niekoľko dní aj po úplnom ústupe symptómov.

Ak použijete viac AVENOC čapíkov, ako máte

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete použiť AVENOC čapíky

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať AVENOC čapíky

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote od 15°C do 25°C.

Chráňte pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo AVENOC čapíky obsahujú

- Liečivá:

Jeden čapík (3g) obsahuje:

Paeonia officinalis (pivónia lekárska) 1DH....... 0,01g

Ratanhia (kraméria trojtyčinková) 3CH............. 0,01g

Aesculus hippocastanum (pagaštan konský) 3CH 0,01g

Hamamelis virginiana (hamamael virginský) 1DH 0,01g

- Ďalšia zložka je tuhý vosk.

Ako vyzerajú AVENOC čapíky a obsah balenia

Papierová škatuľa s obsahom 2 x 5 čapíkov v blistri (PVC/polyetylén) a písomná informácia pre používateľa.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

FRANCÚZSKO

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Slovenská republika

BOIRON SK, s.r.o.

Lamačská cesta 3/A

SK-841 04 Bratislava

Tel: + 00421 2 59 201 811

e- mail: boiron@boiron.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »