Boiron Homeogene 9 60 tabliet

tbl 1x60 ks

Kód tovaru:

EAN: 3352712003846

8,26 € s DPH

Jednotková cena za tbl0,14 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Homeogene 9 je zložený homeopatický liek, ktorý sa používa pri liečbe bolestí hrdla, zachrípnutia a zápaloch hrtana. Homeogene 9 je vhodný pre všetky vekové kategórie.

Detaily

Indikácie:Bolesti hrdla (pálenie, škriabanie v krku)bolestivé prehĺtaniezápal hrdla Výhody: bezpečný pre všetkých, aj pre deti, tehotné a dojčiace ženymožnosť dlhodobého užívania liekunie je návykovýnedráždi postihnutú a bolestivú sliznicu. 

Kontraindikácie: Neužívajte Homeogene 9 tablety, keď ste alergickí (precitlivení) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Homeogene 9 tablety.

Tehotenstvo a dojčenie: Liek môžu užívať tehotné alebo dojčiace ženy.

Dávkovanie: Zvyčajná dávka je: Dospelí a deti: tabletu nechať voľne rozpustiť v ústach každú hodinu medzi jedlami . Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu. Deťom do 1 roka (dojčatá ) je možné podať liek rozpustený v troške vody.Spôsob podania: Perorálne použitie. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Zloženie homeopatického lieku (v 1 tablete): Mercurius solubilis (Hahnemannova rozpustná ortuť) 3CH (0,667 mg), Pulsatilla (Poniklec lúčny) 3CH (0,667 mg), Spongia tosta (Hubka mycia) 3CH (0,667 mg), Bryonia (Posed ) 3CH (0,667 mg), Bromum (Bróm) 3CH (0,667 mg), Belladonna (Ľuľkovec zlomocný) 3CH (0,667 mg), Phytolacca decandra (Líčidlo americké) 3CH (0,667 mg), Arum triphyllum (Áron trojlistý) 3CH (0,667 mg), Arnica montana (Arnika horská) 3CH (0,667 mg)

Vlastnosti

Lieková forma tablety
Koľko dní Vám vydrží balenie 60

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/03644 - Z1B

 

Písomná informácia pre používateľa

HOMEOGENE 9

tablety

Homeopatický liek

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je HOMEOGENE 9 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete HOMEOGENE 9

3. Ako užívať HOMEOGENE 9

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať HOMEOGENE 9

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je HOMEOGENE 9 a na čo sa používa

HOMEOGENE 9 je homeopatický liek, ktorý sa tradične používa pri liečbe bolestí hrdla, zachrípnutia a zápaloch hrtana.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete HOMEOGENE 9

Nepoužívajte HOMEOGENE 9

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím lieku.

Ak príznaky trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa zhoršia, je nutné vyhľadať lekára.

Iné lieky a HOMEOGENE 9

Žiadne interakcie (vzájomné pôsobenie s inými liekmi) nie sú známe.

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

HOMEOGENE 9 a jedlo a nápoje

Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní lieku HOMEOGENE 9, jedla a nápojov nebolo zistené.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

HOMEOGENE 9 nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

HOMEOGENE 9 obsahuje sacharózu.

3. Ako užívať HOMEOGENE 9

Na perorálne použitie (použitie ústami).

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka:

Dospelí a deti: 1 tabletu nechať voľne rozpustiť v ústach každú hodinu medzi jedlami.

Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu.

Deti do 1 roka (dojčatá): Liek je možné podať rozpustený v troške vody.

Ak užijete viac lieku HOMEOGENE 9, ako máte

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť HOMEOGENE 9

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať HOMEOGENE 9

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo HOMEOGENE 9 obsahuje

- Liečivá:

1 tableta (200 mg) obsahuje :

Mercurius solubilis (hahnemannova rozpustná ortuť) 3CH................................................0,667 mg

Pulsatilla (poniklec lúčny) 3CH ..........................................................................................0,667 mg

Spongia tosta (hubka umývacia) 3CH.................................................................................0,667 mg

Bryonia (posed ) 3CH.........................................................................................................0,667 mg

Bromum (bróm) 3CH..........................................................................................................0,667 mg

Belladonna (ľuľkovec zlomocný) 3CH .............................................................................0,667 mg

Phytolacca decandra (líčidlo americké) 3CH......................................................................0,667 mg

Arum triphyllum (áron trojlistý) 3CH.................................................................................0,667 mg

Arnica montana (arnika horská) 3CH.................................................................................0,667 mg

- Ďalšie zložky sú sacharóza, mastenec, magnéziumstearát a arabská guma.

Ako vyzerá HOMEOGENE 9 a obsah balenia

Papierová škatuľa s obsahom 60 tabliet, PVC/Al blister a písomná informácia pre používateľa.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

FRANCÚZSKO

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

BOIRON SK, s.r.o.

Lamačská cesta 3/A

SK-841 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel: + 00421 2 59 201 811

e- mail: boiron@boiron.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2015.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »