STREPSILS Citrón bez cukru 24 past

pas ord 1x24 ks

Kód tovaru: 59739

EAN: 5000158103900

10,45 € s DPH

Jednotková cena za ks0,44 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Pastilky STREPSILS citrón bez cukru sú antiseptické pastilky,ktoré tíšia bolesť hrdla.Pastilky STREPSILS citrón bez cukru ničia mnohé baktérie ,ktoré môžu spôsobovať zápaly dutiny ústnej a bolesti hrdla.

Detaily

Indikácie: Pastilky Strepsils Citrón bez cukru obsahujú liečivá, ktoré majú antiseptické účinky a ničia baktérie, ktoré spôsobujú bolesti hrdla a zápaly v dutine ústnej. Pastilky Strepsils Med a Citrón sa užívajú na zmiernenie alebo miestne preliečenie zápalov v dutine ústnej, nosohltane a hltane, pri zápaloch sliznice dutiny ústnej (stomatitída, soor, afty), pri zápaloch ďasien (gingivitída) a ako podporná liečba pri angíne.

Kontraindikácie: Neužívajte Strepsils Citrón bez cukru, keď ste mali v minulosti alergickú reakciu na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku. Liek nie je určený pre deti mladšie ako 5 rokov, lebo veľkosť pastilky nie je vhodná pre malé deti. Pri súbežnom podávaní s ďalšími lokálnymi (miestnymi) antiseptikami alebo antibiotikami môže dôjsť k prehĺbeniu antimikrobiálneho účinku.

Tehotenstvo a dojčenie: Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dávkovanie: Pastilky Strepsils Citrón bez cukru sú určené dospelým a deťom starším ako 5 rokov. Dospelí a deti od 15 rokov: každé 2 – 3 hodiny nechať pomaly rozpustiť v ústach 1 pastilku. Maximálna dávka je 6 pastiliek počas jedného dňa.

Deti od 8 do 15 rokov: užíva sa 4 x denne 1 pastilka.

Deti od 5 do 7 rokov: užíva sa 3 x denne 1 pastilka.

Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 5 dní u dospelých alebo dlhšie ako 3 dni u detí alebo sa vyskytne horúčka, je potrebné vyhľadať lekára. Liek je určený na krátkodobú liečbu; liečba by nemala trvať dlhšie ako 2 – 3 týždne (pri dlhšom užívaní môže dôjsť k narušeniu rovnováhy bežnej mikroflóry v dutine ústnej a vzniká nebezpečenstvo premnoženia patogénnych mikroorganizmov).

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Účinná látka dichlórbenzénmetanol + amylmetakrezol
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 1,2 mg + 0,6 mg / past
Lieková forma tvrdé pastilky
Koľko dní Vám vydrží balenie 12

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2016/04225-ZIB, 2016/04223-ZIB

 

Písomná informácia pre používateľa

Strepsils citrón bez cukru

tvrdé pastilky

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

§ Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

§ Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

§ Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

§ Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Strepsils Citrón bez cukru a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strepsils Citrón bez cukru

3. Ako užívať Strepsils Citrón bez cukru

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Strepsils Citrón bez cukru

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Strepsils Citrón bez cukru a na čo sa používa

Pastilky Strepsils Citrón bez cukru obsahujú liečivá, dichlórbenzénmetanol a amylmetakrezol, ktoré majú antiseptické účinky a ničia baktérie a vírusy, ktoré spôsobujú bolesť hrdla a zápaly v dutine ústnej.

Pastilky Strepsils Citrón bez cukru sa užívajú na zmiernenie alebo miestne preliečenie zápalov v ústnej dutine a nosohltanu, pri zápaloch sliznice dutiny ústnej (stomatitída, múčnivka, afty), pri zápaloch ďasien (gingivitída) a ako podporná liečba pri angíne.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strepsils Citrón bez cukru

Neužívajte Strepsils Citrón bez cukru:

§ ak ste alergický/á na liečivá alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

§ liek nie je určený pre deti mladšie ako 5 rokov, lebo veľkosť pastilky nie je vhodná pre mladšie deti.

Upozornenia a opatrenia:

Predtým, ako začnete užívať Strepsils Citrón bez cukru, obráťte sa na svojho lekára alebo, lekárnika:

§ tento liek je určený na krátkodobú liečbu; liečba nemá trvať dlhšie ako 2 – 3 týždne (pri dlhšom užívaní môže dôjsť k narušeniu rovnováhy normálnej ústnej mikroflóry a k nebezpečenstvu premnoženia patogénnych mikroorganizmov);

§ ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 3 dni, prípadne sa vyskytne horúčka, je potrebné vyhľadať lekára.

Iné lieky a Strepsils Citrón bez cukru:

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom užívaní s ďalšími lokálnymi (miestnymi) antiseptikami alebo inými antibiotikami môže dôjsť k prehĺbeniu antimikrobiálneho účinku.

Strepsils Citrón bez cukru a jedlo a nápoje:

Pastilky sa neodporúča užívať počas jedla.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť:

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Neodporúča sa počas dojčenia a v priebehu tehotenstva tento liek užívať.

Vedenie vozidla a obsluha strojov:

Tento liek nemá žiadny, alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Strepsils Citrón bez cukru obsahuje izomalt a roztok maltitolu:

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Jedna pastilka obsahuje približne 1,8 g isomaltu a 0,46 g roztoku maltitolu, ktoré môžu mať pri vyšších dávkach mierny laxatívny účinok.

Liek neobsahuje cukor a môžu ho užívať aj diabetici.

3. Ako užívať Strepsils Citrón bez cukru

Vždy užívajte Strepsils Citrón bez cukru presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pastilky Strepsils Citrón bez cukru sú určené dospelým, dospivajúcim a deťom starším ako 5 rokov.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí a dospievajúci od 15 rokov: Každé 2 – 3 hodiny nechajte pomaly rozpustiť v ústach 1 pastilku. Maximálna dávka je 6 pastiliek počas jedného dňa.

Deti od 8 do 15 rokov: Užíva sa 4x denne 1 pastilka.

Deti od 5 do 7 rokov: Užíva sa 3x denne 1 pastilka.

Ak užijete viac pastiliek Strepsils Citrón bez cukru, ako máte:

Pri predávkovaní alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom, poraďte sa s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pastilky sa obvykle dobre znášajú, v ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť bolestivé prejavy na jazyku.

Ojedinele sa môže objaviť precitlivenosť, ktorá sa môže prejavovať ako kožná vyrážka, pocit pálenia v ústach, horúčka, hnačka.

Hlásenie vedľajších účinkov:

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Strepsils Citrón bez cukru

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Strepsils Citrón bez cukru obsahuje:

Liečivá: dichlórbenzénmetanol 1,2 mg

amylmetakrezol 0,6 mg

Pomocné látky: dihydrát sodnej soli sacharínu, kyselina vínna, izomaltóza, maltitolový roztok, citrónová aróma.

Ako vyzerá Strepsils Citrón bez cukru a obsah balenia:

Biele až svetložlté okrúhle pastilky charakteristickej citrónovej chuti s vyrazeným „S“ na oboch stranách.

Blister z PVC/PVDC/Al, papierová škatuľka.

Balenie obsahuje: 6, 8, 12, 16 alebo 24 tvrdých pastiliek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., 103-105 Bath Road, SL1 3HU, Slough, Veľká Británia

Výrobca:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Thane road, Nottingham, NG90 2DB, Veľká Británia

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) spol. s r.o.

Atrium Flóra

Vinohradská 2828/151

130 00 Praha 3

Tel: +420 227 110 141

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2016.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »