STREPSILS Mentol a eukalyptus 24 past

pas ord (blis.PVC/PVDC/Al) 2x12 ks (24 ks)

Kód tovaru: 85019

EAN: 5000158105034

10,45 € s DPH

Jednotková cena za ks0,44 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

STREPSILS Mentol a eukalyptus sú tvrdé pastilky,ktorémajú antiseptické účinky a ničia baktérie.Strepsils Mentol a eukalyptus sa užívajú na zmiernenie alebo miestne preliečenie zápalov v ústnej dutine.

Detaily

Indikácie:  STREPSILS Mentol a eukalyptus sú tvrdé pastilky,ktoré majú antiseptické účinky a ničia baktérie.Pastilky Strepsils Mentol a eukalyptus sa užívajú na zmiernenie alebo miestne preliečenie zápalov v ústnej dutine,nosohltanu a hltanu, pri zápaloch sliznice ústnej dutiny (stomatitída, soor, afty), pri zápaloch ďasien (gingivitída) a ako podporná liečba pri angíne.

Kontraindikácie: Ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku.

Tehotenstvo a dojčenie: Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Dávkovanie:  Dospelí: Každé 2 – 3 hodiny nechať voľne rozpustiť v ústach 1 pastilku.Maximálne 12 pastiliek počas 24 hodín.Deti od 12 rokov: Každé 2 – 3 hodiny nechať voľne rozpustiť v ústach 1 pastilku.Maximálne 8 pastiliek počas 24 hodín.Starší pacienti: Nie je potrebné znížiť dávkovanie.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!


 

Vlastnosti

Účinná látka Dichlorbenzenmethanolum,Amylmetacresolum
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 1,2 mg + 0,6 mg / past
Lieková forma tvrdé pastilky
Koľko dní Vám vydrží balenie 12

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2020/04856-Z1B 2017/01079-ZME     

Písomná informácia pre používateľa

Strepsils Mentol a Eukalyptus

0,6 mg/1,2 mg tvrdé pastilky

amylmetakrezol/dichlórbenzénmetanol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
  • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
  • Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1.  Čo je Strepsils Mentol a eukalyptus a na čo sa používa

2.  Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strepsils Mentol a eukalyptus

3.  Ako užívať Strepsils Mentol a eukalyptus

4.  Možné vedľajšie účinky

5.  Ako uchovávať Strepsils Mentol a eukalyptus

6.  Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Strepsils Mentol a eukalyptus a na čo sa používa

Pastilky Strepsils obsahujú liečivá amylmetakrezol a dichlórbenzénmetanol, ktoré majú antiseptické účinky a ničia baktérie, vírusy a kvasinky, ktoré spôsobujú bolesť a zápaly v dutine ústnej a hltane.

Pastilky Strepsils Mentol a eukalyptus sa používajú na liečbu príznakov zápalových a infekčných ochorení dutiny ústnej, hltanu a na úľavu od bolesti v krku.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Liek je určený pre deti od 12 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strepsils Mentol a eukalyptus

Neužívajte Strepsils Mentol a eukalyptus

  • ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);
  • liek nie je určený pre deti mladšie ako 12 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Strepsils Mentol a eukalyptus, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Strepsils Mentol a eukalyptus je určený na krátkodobú liečbu počas najviac 5 dní (pri dlhšom užívaní môže dôjsť k narušeniu rovnováhy normálnej ústnej mikroflóry a k nebezpečenstvu premnoženia patogénnych mikroorganizmov).

Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 3 dni, prípadne sa vyskytne horúčka, je potrebné vyhľadať lekára.

Deti

Strepsils Mentol a eukalyptus nie je určený pre deti do 12 rokov.

Iné lieky a Strepsils Mentol a eukalyptus

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom užívaní s ďalšími lokálnymi (miestnymi) antiseptikami alebo inými antibiotikami môže dôjsť k prehĺbeniu antimikrobiálneho účinku.

Strepsils Mentol a eukalyptus a jedlo a nápoje

Pastilky sa neodporúča užívať tesne pred jedlom alebo počas jedla. Nejedzte ani nepite aspoň 20 minút po použití tohto lieku.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek nebol testovaný na bezpečnosť v priebehu tehotenstva a dojčenia, preto sa užívanie tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Strepsils Mentol a eukalyptus nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Strepsils Mentol a eukalyptus obsahuje glukózu a sacharózu:

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry alebo ak máte cukrovku, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Každá pastilka Strepsils Mentol a eukalyptus obsahuje približne 1 g glukózy a 1,5 g sacharózy. Je nutné vziať do úvahy u pacientov s cukrovkou. Glukóza, roztok obsahuje oxid siričitý (E 220), ktorý zriedkavo môže vyvolať závažné reakcie z precitlivenosti a bronchospazmus (kŕč svalstva priedušiek).

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej pastilke, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.

Tento liek obsahuje len veľmi malé množstvo gluténu (z pšeničného škrobu). Je považovaný za „bezgluténový“* a je veľmi nepravdepodobné, že vám spôsobí problémy, ak máte celiatické ochorenie. Jedna pastilka neobsahuje viac ako 20,26 mikrogramov gluténu. Ak máte alergiu na pšenicu (iné ochorenie ako celiakia), nesmiete užívať tento liek.

3. Ako užívať Strepsils Mentol a eukalyptus

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii, alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pastilky Strepsils Mentol a eukalyptus sú určené dospelým a dospievajúcim starším ako 12 rokov.

Odporúčaná dávka je:

Dospelí: každé 2 – 3 hodiny nechať pomaly rozpustiť v ústach 1 pastilku.

Maximálna dávka je 12 pastiliek počas 24 hodín.

Dospievajúci od 12 rokov: každé 2 – 3 hodiny nechať voľne rozpustiť v ústach 1 pastilku.

Maximálna dávka 6 pastiliek počas 24 hodín.

Starší pacienti: nie je potrebné upravovať dávkovanie.

Liek je určený na krátkodobú liečbu. Ak príznaky ochorenia trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa vyskytne horúčka, je potrebné vyhľadať lekára.

Ak užijete viac pastiliek Strepsils Mentol a eukalyptus, ako máte

Pri predávkovaní, alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom, sa poraďte s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu počas krátkodobého používania vyskytnúť, sú uvedené nižšie podľa nasledovných frekvencií:

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

  • alergické reakcie prejavujúce sa ako pocit pálenia v ústach, vyrážka, horúčka, hnačka;
  • vyrážka;
  • bolesť brucha, pocit na vracanie, nepríjemný pocit v ústach.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Strepsils Mentol a eukalyptus

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Pastilky uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Strepsils Mentol a eukalyptus obsahuje

Liečivoamylmetakrezol, dichlórbenzénmetanol

Jedna pastilka obsahuje 0,6 mg amylmetakrezolu a 1,2 mg dichlórbénzenmetanolu.

Pomocné látky: jednoduchý sirup, glukóza, roztok (z pšeničného škrobu), kyselina vínna, eukalyptová silica, indigokarmín (E132) a levomentol.

Ako vyzerá Strepsils Mentol a eukalyptus a obsah balenia:

Modré okrúhle pastilky chuti a vône po mentole a vyrazeným „S“ na oboch stranách, vložené v blistri a papierovej škatuľke.

Balenie: 16, 24 alebo 36 pastiliek

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

Výrobca

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Thane Road, NG90 2DB Nottingham,

Veľká Británia

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Holandsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2021.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »