Pharmatex vaginálne kapsuly 10 cps

sup vag (blis.PVC/LDPE) 18,9 mg 1x10 ks

Kód tovaru:

EAN: 3400970001088

13,83 € s DPH

Jednotková cena za cps1,38 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Pharmatex vaginálne kapsuly je voľnopredajná lokálna (miestna) antikoncepcia so spermicídnym (ničiacim oplodňovaciu schopnosť spermií) a antiseptickým účinkom (ničiacim niektorých pôvodcov infekčných chorôb, ktoré sa prenášajú sexom). Pharmatex kapsuly účinkujú 5 min  po aplikácii do pošvy a ich antikoncepčný účinok pretrváva minimálne počas 4 hodín.  Vhodné pre všetky vekové kategórie.

Detaily

Indikácie: Pharmatex vaginálne kapsuly sú určené na lokálnu (miestnu) antikoncepciu. Ich použitie sa odporúča pre všetky pohlavne aktívne ženy a predovšetkým v nasledujúcich prípadoch: ak sa nesmie použiť dočasná alebo trvalá perorálna antikoncepcia; nemožnosť použitia vnútromaternicového telieska alebo jeho neznášanlivosť; antikoncepcia v období po pôrode, počas dojčenia alebo po potrate a v období pred menopauzou; antikoncepcia pri príležitostnom pohlavnom styku; počas perorálnej (užívanej ústami) antikoncepcie v prípade, že si žena zabudla vziať antikoncepčnú tabletu (do konca cyklu treba používať obe antikoncepčné metódy); môže sa používať v kombinácii s lokálnou antikoncepciou vnútromaternicovým telieskom (zvlášť počas súčasnej liečby s nesteroidnými antireumatikami).

Kontraindikácie: Nepoužívajte Pharmatex vaginálne kapsuly ak ste alergická na benzalkóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku, ak používate iné vaginálne podávané lieky, ak použijete mydlo-treba zabrániť kontaktu mydla a pošvy a jej okolia (výplach pošvy a umývanie vonkajších rodidiel mydlom) pred i 2 hodiny po styku, pretože sa okamžite zruší antikoncepčný účinok Pharmatex kapsúl.

Tehotenstvo a dojčenie: Pharmatex sa môže používať počas tehotenstva i dojčenia.

Dávkovanie: Asi 5 minút pred pohlavným stykom zasuňte ukazovákom vaginálnu kapsulu čo najhlbšie do pošvy (najvhodnejšou polohou pre správne zavedenie vaginálnej kapsuly je poloha ležmo) a počkajte, kým sa rozpustí. Antikoncepčná ochrana trvá minimálne 4 hodiny. Pri opakovanom pohlavnom styku zaveďte novú vaginálnu kapsulu.

Vlastnosti

Účinná látka benzalkónium chlorid
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 18,9 mg/1 cps
Lieková forma vaginálne kapsuly
Koľko dní Vám vydrží balenie 30

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2017/02508-ZIB

 

Písomná informácia pre používateľku

PHARMATEX vaginálne kapsuly

18,9 mg

benzalkóniumchlorid

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je PHARMATEX vaginálne kapsuly a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete PHARMATEX vaginálne kapsuly

3. Ako používať PHARMATEX vaginálne kapsuly

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať PHARMATEX vaginálne kapsuly

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je PHARMATEX vaginálne kapsuly a na čo sa používa

PHARMATEX vaginálne kapsuly je lokálna (miestna) antikoncepcia so spermicídnym účinkom (ničiacim oplodňovaciu schopnosť spermií) a antiseptickým účinkom (pôsobiacim na niektorých pôvodcov infekčných chorôb, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom).

PHARMATEX vaginálne kapsuly začne účinkovať 5 minút po zavedení do pošvy a od tohto okamihu poskytuje antikoncepčnú ochranu minimálne počas 4 hodín.

PHARMATEX vaginálne kapsuly sú určené na lokálnu (miestnu) antikoncepciu.

Ich použitie sa odporúča pre všetky pohlavne aktívne ženy a predovšetkým v nasledujúcich prípadoch:

· ak sa nesmie použiť dočasná alebo trvalá perorálna antikoncepcia;

· nemožnosť použitia vnútromaternicového telieska alebo jeho neznášanlivosť;

· antikoncepcia v období po pôrode, počas dojčenia alebo po potrate a v období pred menopauzou;

· antikoncepcia pri príležitostnom pohlavnom styku;

· počas užívania perorálnej (užívanej ústami) antikoncepcie v prípade, že si žena zabudla vziať antikoncepčnú tabletu (do konca cyklu treba používať obe antikoncepčné metódy);

· môže sa používať v kombinácii s lokálnou antikoncepciou vnútromaternicovým telieskom (zvlášť počas súčasnej liečby s nesteroidnými antireumatikami).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete PHARMATEX vaginálne kapsuly

Nepoužívajte PHARMATEX vaginálne kapsuly

- ak ste alergická na benzalkóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak používate iné vaginálne podávané lieky,

- ak použijete mydlo.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať PHARMATEX vaginálne kapsuly, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.PHARMATEX.

Je nevyhnutné dodržiavať nasledovné pokyny:

· PHARMATEX vaginálne kapsuly sa musí používať systematicky pred každým stykom bez ohľadu na fázu menštruačného cyklu.

· Pred stykom sa musí vyhýbať umývaniu alebo výplachom vagíny mydlom, lebo voda s mydlom i v stopových množstvách ničí liečivo. Vykonať možno iba vonkajšiu hygienu čistou vodou.

· V prípade poranenia genitálií sa musí používanie PHARMATEXU vaginálne kapsuly prerušiť vzhľadom na obsah benzalkóniumchloridu.

· Antikoncepcia PHARMATEXOM vaginálne kapsuly sa musí prerušiť, ak je nevyhnutná liečba inými vaginálnymi liekmi.

· Pri zistení akýchkoľvek príznakov ochorenia pohlavných ciest (pocit pálenia v pošve, výtok) používanie PHARMATEXU vaginálne kapsuly okamžite prerušte a kontaktujte lekára.

· PHARMATEX vaginálne kapsuly sa môže používať súčasne s kondómom.

Iné lieky a PHARMATEX vaginálne kapsuly

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Súčasne s touto antikoncepciou sa nesmie používať žiaden iný vaginálny liek, lebo akékoľvek lokálne (vaginálne) podávané liečivá môžu inaktivovať spermicídne účinky PHARMATEXU vaginálne kapsuly. Ak používate iný vaginálny liek, musíte ho prestať používať skôr, ako začnete antikoncepciu s PHARMATEXOM vaginálne kapsuly.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

PHARMATEX vaginálne kapsuly sa môžu používať počas tehotenstva a aj počas dojčenia.

3. Ako používať PHARMATEX vaginálne kapsuly

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pred každým pohlavným stykom použite novú vaginálnu kapsulu bez ohľadu na obdobie cyklu.

1. Vyberte vaginálnu kapsulu z ochranného obalu.

2. Asi 5 minút pred pohlavným stykom zasuňte ukazovákom vaginálnu kapsulu čo najhlbšie do pošvy (najvhodnejšou polohou pre správne zavedenie vaginálnej kapsuly je poloha ležmo) a počkajte, kým sa rozpustí. Antikoncepčná ochrana trvá minimálne 4 hodiny.

3. Pri opakovanom pohlavnom styku zaveďte novú vaginálnu kapsulu.

Spermicídny účinok tohto lieku sa stráca pri akomkoľvek kontakte s mydlom:

1. Hygiena vonkajších pohlavných orgánov po pohlavnom styku je možná iba bez použitia mydla. Musíte zabrániť kontaktu mydla s vagínou, a to ako pred stykom, tak aj po ňom, lebo mydlo i v stopových množstvách ničí liečivo.

2. S výplachom pošvy po pohlavnom styku je treba počkať najmenej 2 hodiny.

Používanie a súčasné podávanie iných vaginálnych liekov je zakázané z dôvodu možných interakcií.

3. Z rovnakých dôvodov sa nesmú robiť výplachy pošvy pred pohlavným stykom.

4. Ak vám zavedenie vaginálnej kapsuly do pošvy robí problémy, odporúčame pred jej zavedením navlhčiť vaginálnu kapsulu malým množstvom vody.

5. Ak boli vaginálne kapsuly uložené na teplom mieste, dajte ich do chladničky. Po krátkom čase opäť získajú svoj pôvodný tvar bez poškodenia ich funkčnosti.

Pred použitím sa dôkladne oboznámte s princípom tohto typu antikoncepcie. PHARMATEX vaginálne kapsuly sa nemá používať bez oboznámenia sa s informáciami uvedenými v písomnej informácii pre používateľku.

Ak použijete viac PHARMATEXU vaginálne kapsuly, ako máte

Prípady predávkovania sú veľmi zriedkavé. Prejavy sú zhodné s príznakmi ako pri precitlivenosti (pozri časť 4). Pri predávkovaní alebo náhodnom požití dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

PHARMATEX vaginálne kapsuly je veľmi dobre tolerovaný.

V prípade precitlivenosti sa môžu vyskytnúť alergie, ako napr. pálenie, sčervenanie, zvýšená dráždivosť a svrbenie.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať PHARMATEX vaginálne kapsuly

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo PHARMATEX vaginálne kapsuly obsahuje

Liečivo je benzalkóniumchlorid. V 1 vaginálnej kapsule je 18,9 mg benzalkóniumchloridu.

Ďalšie zložky sú hyprolóza, tuhý tuk.

Ako vyzerá PHARMATEX vaginálne kapsuly a obsah balenia

Biela kapsula v tvare valčeka s kónickou hlavičkou.

Balenie PHARMATEX vaginálne kapsuly obsahuje 10 vaginálnych kapsúl.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL, 22 avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, Francúzsko

Výrobca:

Innotera Chouzy, Chouzy sur Cisse, Francúzsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v novembri 2017.

Ostatné registrované liekové formy PHARMATEXu:

PHARMATEX vaginálne tablety

PHARMATEX vaginálny krém

PHARMATEX vaginálne tampóny

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »