Pharmatex vaginálny krém 72 g

crm vag (tuba Al) 1x72 g

Kód tovaru:

EAN: 3400970001040

11,57 € s DPH

Jednotková cena za kg160,67 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Pharmatex vaginálny krém je voľnopredajná lokálna (miestna) antikoncepcia so spermicídnym (ničiacim oplodňovaciu schopnosť spermií) a antiseptickým účinkom (ničiacim niektorých pôvodcov infekčných chorôb, ktoré sa prenášajú sexom). Pharmatex krém účinkuje okamžite po aplikácii do pošvy a jeho antikoncepčný účinok pretrváva minimálne počas 10 hodín.  Vhodný pre všetky vekové kategórie.

Detaily

Indikácie: Pharmatex vaginálny krém je určený na lokálnu (miestnu) antikoncepciu. Jeho použitie sa odporúča pre všetky pohlavne aktívne ženy a predovšetkým v nasledujúcich prípadoch: ak sa nesmie použiť dočasná alebo trvalá perorálna antikoncepcia; nemožnosť použitia vnútromaternicového telieska alebo jeho neznášanlivosť; antikoncepcia v období po pôrode, počas dojčenia alebo po potrate a v období pred menopauzou; antikoncepcia pri príležitostnom pohlavnom styku; počas perorálnej (užívanej ústami) antikoncepcie v prípade, že si žena zabudla vziať antikoncepčnú tabletu (do konca cyklu treba používať obe antikoncepčné metódy); môže sa používať v kombinácii s lokálnou antikoncepciou vnútromaternicovým telieskom (zvlášť počas súčasnej liečby s nesteroidnými antireumatikami).

Kontraindikácie: Nepoužívajte Pharmatex vaginálny krém ak ste alergická na benzalkóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku, ak používate iné vaginálne podávané lieky, ak použijete mydlo-treba zabrániť kontaktu mydla a pošvy a jej okolia (výplach pošvy a umývanie vonkajších rodidiel mydlom) pred i 2 hodiny po styku, pretože sa okamžite zruší antikoncepčný účinok Pharmatex krému.

Tehotenstvo a dojčenie: Pharmatex sa môže používať počs tehotenstva i dojčenia.

Dávkovanie: Naplňte krémom priložený aplikátor po značku (nesmú sa v ňom nachádzať vzduchové bubliny!). Aplikátor zasuňte čo najhlbšie do pošvy a vytlačte celý obsah. Pri opakovanom pohlavnom styku aplikujte ďalšiu dávku vaginálneho krému.

Vlastnosti

Účinná látka benzalkónium chlorid
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 1,2 g/ 100g
Lieková forma vaginálny krém
Koľko dní Vám vydrží balenie 30

Napísať hodnotenie

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2017/01367-ZIB

 

Písomná informácia pre používateľku

PHARMATEX vaginálny krém

12 mg/g

benzalkóniumchlorid

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Pharmatex vaginálny krém a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Pharmatex vaginálny krém

3. Ako používať Pharmatex vaginálny krém

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Pharmatex vaginálny krém

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Pharmatex vaginálny krém a na čo sa používa

Lokálna kontracepcia: táto metóda významne znižuje možnosť nežiaduceho otehotnenia, ale neodstraňuje ju úplne.

Na dosiahnutie maximálnej účinnosti treba dodržiavať pokyny uvedené v písomnej informácii.

Pharmatex vaginálny krém je lokálna (miestna) antikoncepcia so spermicídnym účinkom (ničiacim oplodňovaciu schopnosť spermií) a antiseptickým účinkom (pôsobiacim na niektorých pôvodcov infekčných chorôb, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom).

Pharmatex vaginálny krém účinkuje okamžite po aplikácii do pošvy a jeho antikoncepčný účinok pretrváva minimálne počas 10 hodín.

Pharmatex vaginálny krém je určený na lokálnu (miestnu) antikoncepciu.

Jeho použitie sa odporúča pre všetky plodné ženy a predovšetkým v nasledujúcich prípadoch:

· ak sa nesmie použiť dočasná alebo trvalá perorálna (užívaná ústami) antikoncepcia;

· nemožnosť použitia vnútromaternicového telieska alebo jeho neznášanlivosť;

· antikoncepcia v období po pôrode, počas dojčenia alebo po potrate a v období pred menopauzou;

· antikoncepcia pri príležitostnom pohlavnom styku;

· počas perorálnej (užívanej ústami) antikoncepcie v prípade, že si žena zabudla vziať antikoncepčnú tabletu (do konca cyklu treba používať obe antikoncepčné metódy);

· môže sa používať v kombinácii s lokálnou antikoncepciou vnútromaternicovým telieskom (zvlášť počas súbežnej liečby s nesteroidnými antireumatikami).

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Pharmatex vaginálny krém

Nepoužívajte Pharmatex vaginálny krém

- ak ste alergická na benzalkóniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak používate iné vaginálne podávané lieky,

- ak používate mydlo (uvedené v časti 3).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Pharmatex vaginálny krém, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika .

Iné lieky a Pharmatex vaginálny krém

Ak teraz používate, alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, , povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Súčasne s touto antikoncepciou sa nesmie používať žiaden iný vaginálny liek, lebo akékoľvek lokálne (vaginálne) podávané liečivá môžu inaktivovať spermicídne účinky Pharmatexu vaginálny krém. Ak používate iný vaginálny liek, musíte ho prestať používať skôr, ako začnete antikoncepciu s Pharmatexom vaginálny krém.

Tehotenstvo a dojčenie

Pharmatex vaginálny krém sa môže používať počas tehotenstva a aj počas dojčenia.

.Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

3. Ako používať Pharmatex vaginálny krém

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pharmatex vaginálny krém aplikujte pred každým pohlavným stykom.

1. Pripevnite aplikátor na tubu s vaginálnym krémom a naplňte ho po značku. Aplikátor plňte opatrne, aby sa v náplni nevytvorili vzduchové bubliny.

2. Naplnený aplikátor snímte z tuby, vsuňte ho opatrne čo najhlbšie do pošvy a pomalým stláčaním piestu aplikátora vytlačte vaginálny krém hlboko do pošvy (vaginálny krém sa ľahšie aplikuje v polohe ležmo). Antikoncepčná ochrana je okamžitá a trvá minimálne 10 hodín.

3. Pri opakovanom pohlavnom styku aplikujte ďalšiu dávku vaginálneho krému.

Spermicídny účinok tohto lieku sa stráca pri akomkoľvek kontakte s mydlom:

1. Hygiena vonkajších pohlavných orgánov po pohlavnom styku je možná iba bez použitia mydla. Musíte zabrániť kontaktu mydla s vagínou, a to ako pred stykom, tak aj po ňom, lebo mydlo i v stopových množstvách ničí liečivo.

2. S výplachom pošvy po pohlavnom styku je treba počkať najmenej 2 hodiny.

Používanie a súčasné podávanie iných vaginálnych prípravkov je zakázané z dôvodu možných interakcií.

3. Z rovnakých dôvodov sa nesmú robiť výplachy pošvy pred pohlavným stykom.

Pharmatex vaginálny krém sa musí používať systematicky pred každým stykom bez ohľadu na fázu cyklu.

Pred použitím sa dôkladne oboznámte s princípom tohto typu antikoncepcie. Pharmatex vaginálny krém sa nemá používať bez oboznámenia sa s informáciami uvedenými v písomnej informácii pre používateľku. Antikoncepčný účinok Pharmatexu vaginálny krém závisí od jeho správneho použitia.

Pri zistení akýchkoľvek príznakov ochorenia pohlavných ciest (pocit pálenia v pošve, výtok poranenie genitálií) používanie Pharmatexu vaginálny krém okamžite prerušte a kontaktujte lekára.

Pharmatex vaginálny krém sa môže používať súčasne s kondómom.

Ak použijete viac Pharmatexu vaginálny krém, ako máte

Prípady predávkovania sú veľmi zriedkavé. Prejavy sú zhodné s príznakmi ako pri precitlivenosti. Pri predávkovaní alebo náhodnom požití dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pharmatex vaginálny krém je veľmi dobre tolerovaný.

V prípade precitlivenosti sa môžu vyskytnúť alergie, ako napr. pálenie, sčervenanie, zvýšená dráždivosť a svrbenie.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.*Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Pharmatex vaginálny krém

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a tube. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Pharmatex vaginálny krém obsahuje

Liečivo je benzalkóniumchlorid. V 1 g vaginálneho krému je 12 mg benzalkóniumchloridu.

Ďalšie zložky sú monohydrát kyseliny citrónovej, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, makrogolpalmitostearát, levanduľová silica, čistená voda.

Ako vyzerá Pharmatex vaginálny krém a obsah balenia

Vaginálny krém: biely mastný krém s levanduľovou vôňou.

Balenie Pharmatex vaginálny krém obsahuje 1 tubu s obsahom 72 g vaginálneho krému a aplikátor.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL

22 avenue Aristide Briand

94110 Arcueil

Francúzsko

Výrobca:

Innothera Chouzy

Chouzy sur Cisse

Francúzsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júni 2017.

Otázky (1)

 • Jana sa pýta

  16.06.2020
  preco neuvadzate, ze 1 davka je 5g, to si mam domysliet, ze je to na 14 davok?
  Tomáš Srnka

  Odpovedá
  PharmDr.
  Tomáš Srnka
  farmaceut

  Dbrý deň, musíme sa držať názvu, ktorý uvádza výrobca. Uvedené sme však doplnili do popisu pre lepšiu orientáciu zákazníkov. Ďakujeme za pozitívny podnet a prajeme príjemný deň :)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »