Paralen Grip horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg 12 sáčkov

Kód tovaru:

EAN: 8594739213142

10,25 € s DPH

Jednotková cena za ks0,85 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Liek Paralen Grip horúci nápoj citrón je určený na odstránenie príznakov chrípky a prechladnutia, vrátane horúčky, bolesti pri zápale prinosových dutín, bolesti hlavy, bolesti v hrdle a bolestí kĺbov a svalov. Paralen Grip horúci nápoj citrón je určený pre dospelých a mladistvých od 15 rokov.

Detaily

Indikácie: Paralen Grip horúci nápoj obsahuje kombináciu dvoch liečiv – paracetamolu a fenylefrínu. Paracetamol pôsobí proti bolesti a horúčke, fenylefrín uvoľňuje dýchacie cesty. Paralen Grip horúci nápoj je určený na odstránenie príznakov chrípky a prechladnutia, vrátane horúčky, bolesti pri zápale prinosových dutín, bolesti hlavy, bolesti v hrdle a bolestí kĺbov a svalov. Pomáha tiež pri nádche, uvoľňuje upchaný nos a prinosové dutiny a tým uľahčuje dýchanie.

Kontraindikácie: Neužívajte Paralen Grip horúci nápoj, keď ste precitlivený (alergický) na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku, keď máte ťažké ochorenie pečene alebo obličiek , keď máte vysoký krvný tlak alebo ochorenie srdca a ciev, keď trpíte ochorením štítnej žľazy (zvýšenou funkciou), keď máte cukrovku, keď máte zelený zákal s úzkym uhlom, keď trpíte zadržovaním moču, keď máte nádor drene nadobličiek (feochromocytóm), keď súčasne užívate niektoré lieky: na liečenie depresie alebo Parkinsonovej choroby, zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) alebo ste ich užívali v posledných 2 týždňoch, na liečenie depresie, zo skupiny tricyklických antidepresív,na vysoký krvný tlak alebo ochorenie srdca, zo skupiny betablokátorov.

Tehotenstvo a dojčenie: Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek. Užívanie lieku počas tehotenstva sa neodporúča, dojčiace ženy ho môžu užívať len po výslovnom odporučení lekára.

Dávkovanie: Dospelí, vrátane starších osôb a mladiství od 15 rokov: 1- až 4-krát denne obsah jedného vrecka rozpustený v pohári horúcej (nie vriacej) vody. Podľa chuti môžete osladiť medom alebo cukrom. Interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako štyri hodiny.Neužívajte viac ako 4 vrecká počas 24 hodín.

Liek nekombinujte s inými liekmi s obsahom paracetamolu. Pri predávkovaní paracetamolom hrozí vážne poškodenie pečene!

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Účinná látka paracetamol + fenylefríniumchlorid
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 650 mg + 10mg/ vrecko
Lieková forma prášok na perorálnu suspenziu
Koľko dní Vám vydrží balenie 6

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č.1 k notifikácii o zmene, ev.č.: 2016/04229-ZIB

 

Písomná informácia pre používateľa

PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg

prášok na perorálnu suspenziu

paracetamol, fenylefríniumchlorid

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg

3. Ako užívať PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg

4. Možné vedľajšie účinky lieku

5. Ako uchovávať PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg a na čo sa používa

PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg obsahuje kombináciu dvoch liečiv – paracetamolu a fenylefríniumchloridu. Paracetamol pôsobí proti bolesti a horúčke, fenylefríniumchlorid uvoľňuje dýchacie cesty.

PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg je určený na odstránenie príznakov chrípky a prechladnutia, vrátane horúčky, bolesti pri zápale prinosových dutín, bolesti hlavy, bolesti v hrdle a bolestí kĺbov a svalov. Pomáha tiež pri nádche, uvoľňuje upchatý nos a prinosové dutiny a tým uľahčuje dýchanie.

Tento liek užívajte len vtedy, keď príznaky chrípky a nachladnutia sprevádza upchatý nos alebo prinosové dutiny. Ak nemáte upchatý nos máte užívať jednozložkové lieky obsahujúce len paracetamol.

Liek je určený pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg

Neužívajte PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg

- ak ste alergický na paracetamol, fenylefríniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte ťažké ochorenie pečene, akútne zlyhanie pečene,

- ak máte vysoký krvný tlak,

- ak máte ťažké ochorenie srdca alebo ciev,

- ak máte zvýšenú funkciu štítnej žľazy (hypertyreóza),

- ak máte cukrovku,

- ak máte zelený zákal (glaukóm) s úzkym uhlom,

- ak trpíte zadržovaním moču,

- ak máte nádor drene nadobličiek (feochromocytóm),

- ak súčasne užívate lieky:

- na liečenie depresie alebo Parkinsonovej choroby, zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy (MAO) alebo ste ich užívali v posledných 2 týždňoch,

- na liečenie depresie, zo skupiny tricyklických antidepresív,

- na vysoký krvný tlak alebo ochorenie srdca, zo skupiny betablokátorov.

Ak si nie ste istý či sa vás uvedené týka, poraďte sa so svojím lekárom.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať PARALEN GRIPhorúci nápoj citrón 650 mg/10 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak:

- ste tehotná alebo dojčíte,

- máte závažný typ málokrvnosti nazývaný hemolytická anémia,

- ste boli lekárom informovaný, že máte nízky počet granulocytov (druh bielych krviniek) v krvi,

- máte problémy s požívaním alkoholu,

- ste muž a máte zväčšenú prostatu,

- máte Raynaudov syndróm (prejavujúci sa zmenami farby kože a pocitom chladu),

- máte prieduškovú astmu,

- máte nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, (dedičné ochorenie ktoré spôsobuje zníženie počtu červených krviniek),

- máte ochorenie pečene a obličiek,

- trpíte precitlivenosťou na kyselinu acetylsalicylovú a/alebo nesteroidné protizápalové lieky (NSAID),

- užívate iné lieky (pozri časť „Iné lieky a Paralen Griphorúci nápoj citrón 650 mg/10 mg“).

Užívanie vyšších ako odporučených dávok môže viesť k riziku ťažkého poškodenia pečene.

Vplyv paracetamolu (liečiva PARALENU GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg) poškodzujúci pečeň sa môže prejaviť aj pri krátkodobom použití liečebných dávok, bez predchádzajúcej poruchy funkcie pečene.

Pri užívaní liekov s obsahom paracetamolu boli hlásené život ohrozujúce kožné reakcie. Ak sa objavia takéto prejavy alebo príznaky (napr. progresívna kožná vyrážka, často s pľuzgiermi alebo slizničnými léziami), prestaňte liek užívať a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak si nie ste istý, či sa vás uvedené týka, poraďte sa so svojím lekárom.

Deti a dospievajúci

Tento liek nie je určený pre deti a dospievajúcich mladších ako 15 rokov.

Iné lieky a PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg, ak užívate:

- iné lieky obsahujúce paracetamol,

- iné lieky na chrípku a nachladnutie,

- iné lieky na obmedzenie zdurenia sliznice nosa (dekongestíva),

- alebo ste užívali v posledných dvoch týždňoch lieky na liečbu depresie alebo Parkinsonovej choroby (zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy), lieky na liečbu depresie (zo skupiny tricyklických antidepresív), alebo lieky na liečbu vysokého krvného tlaku alebo ochorenia srdca (zo skupiny betablokátorov, prípadne metyldopu alebo rezerpín) (pozri časť 2 „Neužívajte PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg“).

O užívaní lieku sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak užívate:

- lieky na liečbu nevoľnosti a vracania alebo žalúdočných vredov (metoklopramid, domperidón a propantelín),

- liek na zníženie tukov v krvi (cholestyramín),

- lieky ovplyvňujúce zrážanie krvi (warfarín alebo iné lieky znižujúce zrážavosť krvi),

- lieky na liečenie epilepsie (glutetimid, fenobarbital, fenytoín, primidón, karbamazepín, lamotrigín, topiramát),

- rifampicín alebo izoniazid (na liečbu tuberkulózy)

- zidovudín (na liečbu infekcie HIV a AIDS),

- kyselinu acetylsalicylovú alebo iné nesteroidné protizápalové lieky,

- lieky na liečbu migrény (ergotamín a metylsergid),

- digoxín (používa sa na posilnenie činnosti srdca),

- lieky používané na liečbu upchatého nosa alebo astmy (sympatomimetiká),

- lieky používané na liečbu nedostatočného prekrvenia (ischémie) tkanív a orgánov (vazodilatanciá),

- chloramfenikol, flukloxacilín (antibiotiká),

- ústami podanú antikoncepciu,

- probenecid (liek na liečenie dny),

- lieky a výživové doplnky obsahujúce ľubovník bodkovaný.

PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg a jedlo, nápoje a alkohol

Ak sa počas liečby objavia zažívacie ťažkosti, užívajte liek spolu s jedlom. Počas liečby sa nesmú požívať alkoholické nápoje, pretože sa môže zvýšiť riziko poškodenia pečene. Liek nesmú užívať osoby, ktoré majú problémy s dlhodobým požívaním alkoholu.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.

Užívanie PARALENU GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg počas tehotenstva a dojčenia sa neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

U niektorých ľudí môže liek vyvolať závrat a tak nepriaznivo ovplyvniť aktivity vyžadujúce zvýšenú pozornosť. Neveďte vozidlá a neobsluhujte stroje, ak sa u vás vyskytne závrat.

PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg obsahuje aspartám, sacharózu a sodík

Tento liek obsahuje aspartám, ktorý je zdrojom fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre ľudí trpiacich fenylketonúriou.

PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg obsahuje 2,8 g sacharózy v jednej dávke. Musí sa to vziať do úvahy u pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Tento liek obsahuje 5,3 mmol (121,39 mg) sodíka v jednej dávke. Má sa vziať do úvahy u pacientov so zníženou funkciou obličiek alebo u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.

3. Ako užívať PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii, alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí, vrátane starších osôb a dospievajúci od 15 rokov

Podáva sa obsah jedného vrecka rozpustený v pohári horúcej (nie vriacej) vody 1 až 4-krát denne. Podľa chuti môžete prisladiť medom alebo cukrom. Interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako štyri hodiny.

Najvyššia jednotlivá dávka je 1 vrecúško. Maximálna denná dávka sú 4 vrecúška.

Maximálna denná dávka paracetamolu je 4 g.

Neužívajte viac ako 4 vrecká počas 24 hodín.

Použitie u detí a dospievajúcich

Liek nie je vhodný pre deti a dospievajúcich do 15 rokov.

Pacienti so zníženou funkciou obličiek a pečene

Pred použitím lieku sa o úprave dávkovania poraďte so svojím lekárom. Po posúdení vášho aktuálneho zdravotného stavu vám môže odporučiť zníženie dávky alebo predĺženie intervalov dlhších ako 4 hodiny medzi jednotlivými dávkami.

Bez odporúčania lekára neužívajte PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg dlhšie ako 7 dní.

Ak ťažkosti po liečbe neustupujú, zhoršujú sa alebo pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, vyhľadajte lekára a poraďte sa o ďalšom postupe.

Ak užijete viac lieku PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg, ako máte

V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom ihneď vyhľadajte lekára, aj keď nie sú prítomné žiadne príznaky predávkovania, pretože je tu riziko ťažkého poškodenia pečene prejavujúceho sa až po dlhšom čase.

Ak zabudnete užiť PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg

Užite nasledujúcu dávku ihneď ako si spomeniete. Dodržte však odstup medzi jednotlivými dávkami minimálne 4 hodiny. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Okamžite zastavte liečbu a vyhľadajte lekára, ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nižšie uvedených veľmi zriedkavých vedľajších účinkov:

- Nevoľnosť, žihľavka, náhly opuch, pocit tlaku v hrudníku so sťaženým dýchaním alebo prehĺtaním (príznaky anafylaxie),

- Závažná alergická reakcia (angioedém), ktorá spôsobuje opuch rôznych častí tela, najčastejšie tváre (očí a úst), oblasti hrdla (sliznice dýchacieho ústrojenstva) a tráviaceho ústrojenstva (spôsobujúci brušné kŕče).

- Závažné kožné reakcie z precitlivenosti zahŕňajúce vyrážky, často zahŕňajúce vredy v ústach, hrdle, nose, na genitáliách, zápal očných spojoviek (červené a opuchnuté oči) a môžu postupovať k vytváraniu pľuzgierov a odlupovaniu kože,

- Bolesť hrdla, vriedky v ústach , náhla vysoká horúčka.

Vedľajšie účinky, ktoré sa tiež môžu vyskytnúť sú uvedené nižšie, podľa frekvencie výskytu:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

- bolesti hlavy, závraty (točenie hlavy), neschopnosť zaspať (nespavosť).

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- pocit na vracanie (nevoľnosť), nepokoj, nervozita.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

- poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu bielych krviniek a krvných doštičiek. Poruchy krvi môžu mať nasledovné príznaky: bezbolestné guľaté a tvarovo určené fialové škvrny na koži, niekedy zoskupené do väčších plôch, krvácanie z ďasien, krvácanie z nosa alebo podliatiny s malým poranením, zvýšená náchylnosť k infekciám, únava, bolesť hlavy).

- kožné reakcie z precitlivenosti, vyrážka, žihľavka, začervenanie,

- ťažkosti s dýchaním alebo sipot, zúženie priedušiek (bronchospazmus),

- poruchy funkcie pečene a obličiek,

- veľmi rýchly a nepravidelný tep srdca, zvýšený krvný tlak,

- nevoľnosť (vracanie), hnačka,

- žltačka (zožltnutie kože a očí).

Neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov):

- bolesť očí, pichanie v očiach, rozmazané videnie, poruchy citlivosti alebo neznášanlivosť svetla,

- akútny glaukóm s uzavretým uhlom (náhle rozmazané videnie, silná bolesť očí alebo neznášanlivosť svetla, aura - kruhy okolo svetelných zdrojov),

- zníženie počtu červených krviniek spôsobené metabolickou poruchou, tzv. deficitom glukózo-6-fosfát dehydrogenázy,

- alergický akútny koronárny syndróm (Kounisov syndróm - život ohrozujúci stav spôsobený náhle vzniknutou nepriechodnosťou vencových tepien srdca na podklade alergickej reakcie),

- zmenený tep srdca (zrýchlený alebo nepravidelný),

- zápal pečene (hepatitída), ktorá môže viesť k akútnemu zlyhaniu pečene.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg obsahuje

- Liečivá sú paracetamol 650 mg a fenylefríniumchlorid 10 mg v jednom vrecku.

- Ďalšie zložky sú: sacharóza, trinátriumcitrát, kyselina citrónová, kyselina vínna, prírodná citrónová aróma v prášku, aspartám, citrónová aróma v prášku, kyselina askorbová, povidón 25, farbivo z podzemku kurkumy dlhej.

Ako vyzerá PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg a obsah balenia

PARALEN GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg je krémový žltobiely prášok s citrónovou chuťou a vôňou, balený vo vreckách z papiera s nánosom lesklej živice s AL/PE fóliou.

Vrecká sa vkladajú spolu s písomnou informáciou pre používateľa do papierovej škatuľky.

Veľkosť balenia: 5, 6, 10 alebo 12 vreciek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika

Výrobcovia

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika

Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Lubelska 52, 35-233 Rzeszów, Poľsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2017.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)