Livostin nosová suspenzná aerodisperzia 10 ml

Skladom

McNeil AB

3574661116471

Novinka

Livostin nosová suspenzná aerodisperzia je liek proti alergii.Livostin poskytuje úľavu pri ťažkostiach, ako je kýchanie, výtok a svrbenie nosa spojené s alergickou reakciou na trávu, peľ, plesne, prach a iné látky.

Viac detailov

7,50 € s DPH

Jednotková cena za 1 liter: 750,00 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

Detaily

Indikácie: Livostin nosová suspenzná aerodisperzia je liek proti alergii.Livostin poskytuje úľavu pri ťažkostiach, ako je kýchanie, výtok a svrbenie nosa spojené s alergickou reakciou na trávu, peľ, plesne, prach a iné látky.


Kontraindikácie: Ak ste alergický na levokabastín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku,keď trpíte poruchou funkcie obličiek. Výnimku tvoria prípady, ak lekár používanie odporučí a bude zabezpečený lekársky dohľad.


Tehotenstvo a dojčenie: Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.Ak ste tehotná alebo to predpokladáte, informujte svojho lekára, ktorý rozhodne, či Livostin môžete používať.Livostin nepoužívajte počas dojčenia, kým sa neporadíte s lekárom.


Spôsob použitia: Livostin sa vyrába vo forme suspenzie. Z tohto dôvodu pred každým jeho použitím dôkladne potraste fľašou. Obvyklá dávka pre dospelých a deti sú 2 vstreky Livostinu do každej nosovej dierky dvakrát denne. Ak sú príznaky veľmi silné, môže sa liek aplikovať 3 až 4-krát za deň. Dôkladne dodržiavajte pokyny svojho lekára.

  1. Pred odstránením uzáveru fľašu dobre potraste.

  2. Pred prvým použitím Livostinu odstráňte uzáver a fľašu niekoľkokrát stlačte, až kým sa vo vzduchu neobjaví jemný aerosol.

  3. Vysiakajte si nos.

  4. Fľašu držte v polohe uvedenej na obrázku. Hlavu nakloňte dopredu, pevne si zapchajte jednu nosovú dierku a aplikátor vložte do druhej nosovej dierky.

  5. Dvakrát vstreknite suspenznú aerodisperziu do voľnej nosovej dierky a súčasne ju vdýchnite.

6. Postup 4 a 5 zopakujte aj pre druhú nosovú dierku.

 Liečba má pokračovať až do zlepšenia príznakov.

 

Zobraziť viac

Zobraziť menej

Vlastnosti

Účinná látka: Levocabastini hydrochloridum
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku: 0,54 mg

Na stiahnutie

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)

Príbalová informácia

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. e.: 2015/03114-Z1B
Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2018/03417-TR

Písomná informácia pre používateľa

LIVOSTIN 0,5 mg/ml

nosová suspenzná aerodisperzia

levokabastíniumchlorid

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia do 3 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je LIVOSTIN a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete LIVOSTIN

3. Ako používať LIVOSTIN

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať LIVOSTIN

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je LIVOSTIN a na čo sa používa

Nosová suspenzná aerodisperzia LIVOSTIN je liek proti alergii. LIVOSTIN poskytuje úľavu pri ťažkostiach, ako je kýchanie, výtok a svrbenie nosa, spojené s alergickou reakciou na trávu, peľ, plesne, prach a iné látky.

LIVOSTIN je určený dospelým a deťom vo veku od 6 rokov.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete LIVOSTIN

Nepoužívajte LIVOSTIN

- ak ste alergický na levokabastín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať LIVOSTIN, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak máte poruchu funkcie obličiek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom pred použitím tohto lieku.

Deti

LIVOSTIN nie je určený pre deti vo veku do 6 rokov.

Bezpečnosť a účinnosť lieku LIVOSTIN u detí mladších ako 6 rokov neboli stanovené.

Iné lieky a LIVOSTIN

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

LIVOSTIN a jedlo a nápoje

Nie je potrebné, aby ste dodržiavali zvláštne opatrenia.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

LIVOSTIN zvyčajne neovplyvňuje pozornosť a koncentráciu. Napriek tomu, ak pociťujete únavu pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov, zvýšte opatrnosť.

LIVOSTIN obsahuje benzalkóniumchlorid a propylénglykol.

Tento liek obsahuje benzalkóniumchlorid. Môže vyvolať podráždenie očí. Propylénglykol môže vyvolať podráždenie pokožky.

3. Ako používať LIVOSTIN

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Nosová suspenzná aerodisperzia LIVOSTIN sa vyrába vo forme suspenzie. Preto je potrebné pred každým použitím fľaštičku dôkladne potriasť.

Použitie u detí

Liek LIVOSTIN nie je určený pre deti vo veku do 6 rokov.

Bezpečnosť a účinnosť lieku LIVOSTIN u detí mladších ako 6 rokov neboli stanovená.

Použitie u dospelých a detí starších ako 6 rokov

Obvyklá dávka u detí a dospelých sú 2 vstreky LIVOSTINU do každej nosovej dierky 2-krát denne. Ak sú príznaky veľmi silné, môže sa liek podať 3- až 4-krát za deň.

Návod na použitie:

1. Pred odstránením uzáveru fľaštičkou dobre potraste.

2. Pred prvým použitím LIVOSTINU odstráňte uzáver a fľaštičku niekoľkokrát stlačte, až kým sa vo vzduchu neobjaví jemný aerosol.

3. Vyčistite si nos.

4. Fľaštičku držte v polohe uvedenej na obrázku. Hlavu nakloňte dopredu, pevne si zapchajte jednu nosovú dierku a aplikátor vložte do druhej nosovej dierky.

5. Dvakrát vstreknite suspenznú aerodisperziu do voľnej nosovej dierky a súčasne ju vdýchnite.

6. Postup 4 a 5 zopakujte aj pre druhú nosovú dierku.

Liečba má pokračovať až do zlepšenia príznakov.

Ak použijete viac LIVOSTINU, ako máte

Ak náhodou vypijete celú fľaštičku LIVOSTINU, budete sa pravdepodobne cítiť mierne ospalo. V takomto prípade vyhľadajte lekára. Kým tak urobíte, najlepšie je dovtedy vypiť veľa vody.

Informácia pre lekára v prípade predávkovania LIVOSTINOM

V prípade náhodného požitia LIVOSTINU má pacient vypiť veľa nealkoholických tekutín, aby sa urýchlilo vylúčenie levokabastínu obličkami.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Najčastejší nežiaduci účinok, hlásený pri liečbe nosovou suspenznou aerodisperziou LIVOSTIN, je bolesť hlavy. Ak začnete počas používania LIVOSTINU pociťovať tento alebo iný vedľajší účinok vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:

· nezvyčajne zrýchlený srdcový tep, búšenie srdca (palpitácie),

· ťažkosti s dýchaním,

· zúženie dýchacích ciest,

· precitlivenosť, alergická reakcia,

· žalúdočná nevoľnosť,

· únava,

· bolesť,

· podráždenie, ťažkosti, bolesť, pálenie alebo suchosť v mieste podania,

· celkový pocit choroby, bolesť hlavy,

· zápal prinosových dutín,

· ospanlivosť,

· závrat,

· bolesť hrdla,

· krvácanie z nosa,

· kašeľ,

· upchatý nos, opuch nosa,

· bolesť nosa,

· opuch očného viečka.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať LIVOSTIN

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo nosová roztoková aerodisperzia LIVOSTIN obsahuje

- Liečivo je 0,54 mg levokabastíniumchloridu v 1 ml, čo zodpovedá 0,5 mg levokabastínu v 1 ml.

- Ďalšie zložky sú propylénglykol, bezvodý hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hypromelóza, polysorbát 80, benzalkóniumchlorid, dinátriumedetát, čistená voda.

Ako vyzerá nosová suspenzná aerodisperzia LIVOSTIN a obsah balenia

Plastová fľaštička obsahujúca 10 ml sterilnej bielej suspenzie.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

McNeil Healthcare (Ireland) Limited

Airton Road, Tallaght

Dublin 24, Írsko

Výrobca

Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgicko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júli 2018.