Nicorette Classic gum 2mg nikotínové žuvačky 105 ks

gum med (blis. PVC/Al) 1x105 ks

Kód tovaru: 36714

EAN: 3574660611793

34,68 € s DPH

Jednotková cena za ks0,33 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum bez príchuti sú určené na liečbu závislosti od nikotínu. Znižujú chuť na cigaretu a zmierňujú niektoré nepríjemné abstinenčné príznaky (podráždenosť, priberanie, závraty, bolesti hlavy, nespavosť), ktoré fajčiari pociťujú, keď sa snažia prestať fajčiť, alebo keď nemôžu fajčiť (nefajčiarske miestnosti). Určené len pre dospelých.

Detaily

Indikácie: Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum patria do skupiny liekov užívaných na odvykanie od fajčenia. Počas žuvania liečivých žuvačiek Nicorette Classic Gum je nikotín pomaly uvoľňovaný a vstrebávaný v ústnej dutine. Na rozdiel od cigariet neobsahuje liek Nicorette Classic Gum žiaden škodlivý decht alebo oxid uhoľnatý.

Kontraindikácie: Nepoužívajte liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum, ak ste alergický/á (precitlivený/á) na nikotín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku. Dávky nikotínu, ktoré sú dospelými fajčiarmi počas liečby znášané, môžu vyvolať závažné príznaky otravy u mladších detí a môžu viesť až k smrti dieťaťa. Liečivé žuvačky preto uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Liečivá žuvačka sa môže prilepiť na umelý chrup alebo mostík a v zriedkavých prípadoch ho môže aj poškodiť. Súčasné používanie s kávou, sýtenými nápojmi.

Tehotenstvo a dojčenie: Je veľmi dôležité prestať fajčiť počas tehotenstva, pretože fajčenie môže viesť k malému rastu plodu. Taktiež môže viesť k predčasnému pôrodu alebo dokonca ku potratu. Najlepšie je prestať fajčiť bez použitia liekov obsahujúcich nikotín. Ak nedokážete prestať fajčiť bez liekov obsahujúcich nikotín, užívajte liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum iba po porade s lekárom, ktorý sleduje priebeh Vášho tehotenstva alebo s lekárom, ktorý je zameraný na odvykanie od fajčenia. V období dojčenia by ste liečivé žuvačky nemali užívať, pretože nikotín prestupuje do materského mlieka a môže Vášmu dieťaťu uškodiť.

Dávkovanie: Liečivá žuvačka Nicorette Classic Gum sa má žuť pomaly a s prestávkami, počas ktorých sa žuvačka ponechá v ústach v kľude a potom žuvanie pokračuje. V prípade, že tento postup nedodržíte, môžete trpieť pálením záhy alebo čkaním. Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum užívajte vtedy, keď sa dostaví túžba po cigarete. Obzvlášť na začiatku je dôležité liečivú žuvačku žuvať veľmi pomaly. Po približne 30 minútach sa celé množstvo nikotínu uvoľní a vstrebe sa sliznicou ústnej dutiny. Obvyklá dávka je 8-12 žuvačiek denne, maximálne 24 žuvačiek denne.

Chuť žuvačky je pre fajčiarov prijateľná, niekedy však môže trvať 1 – 2 dni než si na chuť zvyknete.

Obvyklý postup

Najprv žujte Nicorette Classic Gum pomaly niekoľko sekúnd a urobte asi minútovú prestávku.Po prestávke žujte znovu 10-krát a potom presuňte liečivú žuvačku na 1 alebo 2 minúty pod jazyk alebo medzi ďasno a líce.Žujte znova 10-krát a potom nechajte liečivú žuvačku opäť odpočinúť. Takto žujte 30 minút.Pokiaľ ste si na chuť žuvačky zvykli, podľa potreby môžete rýchlosť žuvania zrýchliť.

Vlastnosti

Účinná látka nikotín
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 2mg/ žuvačka
Lieková forma liečivá žuvačka
Koľko dní Vám vydrží balenie 5

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/02134-ZME

Písomná informácia pre používateľa

Nicorette Classic Gum 2 mg

Nicorette Classic Gum 4 mg

liečivé žuvačky

nikotín

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 6 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo jeNicorette Classic Gum a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nicorette Classic Gum

3. Ako používať Nicorette Classic Gum

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Nicorette Classic Gum

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Nicorette Classic Gum a na čo sa používa

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum patria do skupiny liekov používaných na odvykanie od fajčenia.

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum sú určené na liečbu závislosti od tabaku, na zmiernenie túžby po fajčení (nikotíne) a na zmiernenie abstinenčných príznakov, čo uľahčuje odvykanie od fajčenia u fajčiarov motivovaných prestať fajčiť.

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum sa používajú aj na prekonanie dočasnej abstinenčnej fázy fajčenia alebo na jednoduchšie zníženie počtu vyfajčených cigariet u fajčiarov, ktorí nemôžu alebo nie sú ochotní prestať fajčiť.

Ak prestanete fajčiť a dodávať svojmu telu nikotín z tabaku, môžu sa u vás objaviť nepríjemné pocity nazývané abstinenčné príznaky. Používaním liečivých žuvačiek Nicorette Classic Gum môžete týmto nepríjemným pocitom predchádzať alebo ich zmierňovať – používaním liečivých žuvačiek Nicorette Classic Gum budete naďalej dodávať svojmu telu malé množstvo nikotínu v jeho čistej forme, čo nespôsobí žiadne zdravotné riziká spojené s fajčením.

Zdravotné riziká spojené s fajčením sú spôsobené škodlivými látkami obsiahnutými v tabaku.

Vašu šancu prestať fajčiť zvyčajne zlepší odborná rada a podpora okolia.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Nicorette Classic Gum

Nepoužívajte Nicorette Classic Gum

- ak ste alergický na nikotín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- u detí a dospievajúcich mladších ako 12 rokov,

- u nefajčiarov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Nicorette Classic Gum, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

V nasledujúcich prípadoch používajte liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum len po porade s lekárom:

- ak ste v minulosti mali závažnú srdcovocievnu príhodu alebo máte nestabilnú angínu pektoris (ochorenie srdca, prejavujúce sa bolesťou na hrudi), vrátane Prinzmetalovej angíny, závažné srdcové arytmie (porucha srdcového rytmu)

- ak ste v minulosti mali cievnu mozgovú príhodu

- máte vysoký krvný tlak, ktorý nie je kontrolovaný liekmi,

- máte ochorenie pečene a/alebo závažné ochorenie obličiek,

- máte cukrovku, je dôležité pozornejšie sledovať hladinu cukru v krvi, pretože ak prestanete fajčiť, môže byť potrebné, znížiť dávky inzulínu.

- máte zvýšenú funkciu štítnej žľazy (hypertyreózu) alebo nádor drene nadobličiek (feochromocytóm),

- máte žalúdočné vredy, zápal pažeráka alebo žalúdka.

Osoby so zubnou protézou môžu mať ťažkosti so žuvaním liečivých žuvačiek Nicorette Classic Gum. Liečivá žuvačka sa môže prilepiť na zubnú protézu a v zriedkavých prípadoch ju môže aj poškodiť.

Deti a dospievajúci

Liek Nicorette Classic Gum nesmú bez odporúčania lekára používať deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov. K dispozícii nie sú žiadne údaje z kontrolovaných klinických skúšaní, ktoré podporujú liečbu liečivými žuvačkami Nicorette u dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum nie sú určené pre nefajčiarov.

Dávky nikotínu, ktoré dospelí fajčiari počas liečby znášajú, môžu u malých detí vyvolať závažné príznaky otravy a môžu viesť až k smrti dieťaťa. Lieky obsahujúce nikotín, nepoužité alebo použité, sa nesmú nechávať na mieste, kde s nimi môžu manipulovať alebo ich požiť deti.

Iné lieky a Nicorette Classic Gum

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Doteraz neboli definitívne potvrdené klinicky významné vzájomné účinky medzi náhradnou liečbou nikotínom a inými liekmi. Nikotín môže zvyšovať účinky adenozínu (spomaľuje elektrické impulzy medzi predsieňami a komorami srdca, čím sa spomaľujú rýchly alebo nepravidelný srdcový tep, nazývané arytmia) na tokové vlastnosti krvi napr. prispievať k zvýšeniu krvného tlaku a srdcovej frekvencie a tiež zvýšiť vnímanie bolesti (bolesť v hrudníku pri angíne pektoris – ochorenie srdca) vyvolanej podaním adenozínu.

Pri ukončení fajčia môže dochádzať k spomaleniu metabolizmu a následnému zvýšeniu hladín liekov obsahujúcich teofylín, takrín, klozapín a ropinirol. Hladiny liečiv napr. imipramín, olanzapín, klomipramín a fluvoxamín môžu byť taktiež zvýšené pri prerušení fajčenia.

Nicorette Classic Gum a jedlo a nápoje

Počas žuvania liečivej žuvačky nič nepite, nejedzte a nefajčite.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Fajčenie môže veľmi vážne poškodiť plod (spomalenie vývinu, predčasný pôrod, narodenie mŕtveho plodu) alebo dojča, a preto musíte počas tehotenstva alebo počas dojčenia prestať fajčiť, pokiaľ je to možné, bez pomoci liekov obsahujúcich nikotín. Nikotín sa vylučuje do materského mlieka v množstve, ktoré môže byť pre dojča škodlivé. Počas dojčenia liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum nepoužívajte bez konzultácie s odborným zdravotníckym pracovníkom.

Ak vám váš lekár odporučil používať liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum, používajte ich čo najskôr po dojčení. Znížute tým množstvo nikotínu v materskom mlieku.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum nemajú vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum obsahujú sorbitol

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako používať Nicorette Classic Gum

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Počas liečby liečivými žuvačkami Nicorette Classic Gum vynaložte všetko úsilie na to, aby ste prestali úplne fajčiť.

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum užívajte vtedy, keď sa dostaví túžba po cigarete. Obzvlášť na začiatku je dôležité liečivú žuvačku žuvať veľmi pomaly. Každá liečivá žuvačka Nicorette Classic Gum sa má pomaly prerušovane žuvať počas približne 30 minút. Liečivú žuvačku preto žujte pomaly a s prestávkami.

Ak sa budete počas prvých dvoch dní presne riadiť uvedenými pokynmi, zvyknete si na určité tempo žuvania. Tým sa zaistí najvhodnejší prísun nikotínu a súčasne zamedzíte nepríjemným vedľajším účinkom z príliš rýchleho žuvania.

Chuť žuvačky je pre fajčiarov prijateľná, niekedy však môže trvať 1 – 2 dni kým si na chuť zvyknete.

Zvyčajný postup:

1. Najprv žujte liečivú žuvačku Nicorette Classic Gum pomaly počas niekoľkých sekúnd a urobte prestávku.

2. Po prestávke opäť žujte 10-krát, a potom presuňte liečivú žuvačku na 1 alebo 2 minúty pod jazyk alebo medzi ďasno a líce.

3. Znovu žujte 10-krát, a potom opäť urobte prestávku.

4. Takto žujte počas 30 minút.

Ak ste si na chuť liečivej žuvačky zvykli, môžete podľa potreby rýchlosť žuvania zvýšiť.

Použitie u detí a dospievajúcich

K dispozícii nie sú žiadne údaje z kontrolovaných klinických štúdií, ktoré podporujú liečbu liečivými žuvačkami Nicorette u dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Liek Nicorette Classic Gum nesmú bez odporúčania lekára používať deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov.

Dospelí (vrátane starších osôb)

Úvodnú dávku liečivých žuvačiek Nicorette Classic Gum si vyberte podľa stupňa vašej závislosti od nikotínu.

Na začiatku liečby je dostačujúce používať 8 – 12 liečivých žuvačiek vhodnej sily za deň počas najmenej 3 mesiacov. Fajčiari s vysokou mierou závislosti od nikotínu (Fagerströmov test závislosti od nikotínu (FTND) ≥ 6 alebo fajčenie > 20 cigaret denne) alebo ktorým sa nepodarilo prestať fajčiť po používaní liečivých žuvačiek Nicorette Classic Gum 2 mg, majú liečbu začať liečivými žuvačkami Nicorette Classic Gum 4 mg. V ostatných prípadoch je vhodné liečbu začať liečivými žuvačkami Nicorette Classic Gum 2 mg. Denne nepoužívajte viac ako 24 liečivých žuvačiek.

1) Ukončenie fajčenia

Liečba liečivými žuvačkami Nicorette Classic Gum zvyčajne trvá 3 mesiace. Počas tohto obdobia začnete s postupným znižovaním počtu liečivých žuvačiek. Dennú dávku nikotínu postupne znižujte znižovaním celkového počtu liečivých žuvačiek v závislosti od vnímania potreby fajčiť. Liečbu ukončite vtedy, ak počet liečivých žuvačiek klesne na 1 – 2 liečivé žuvačky denne.

2) Zníženie počtu cigariet

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum používajte medzi jednotlivými epizódami fajčenia vždy, keď sa dostaví naliehavá potreba fajčiť, aby ste čo najviac predĺžili interval bez fajčenia a zámerne tak znížili počet vyfajčených cigariet za deň na čo najnižší počet. Pokiaľ nedôjde počas 6 týždňov k zníženiu počtu vyfajčených cigariet za deň, vyhľadajte odbornú pomoc.

Pokúsiť sa prestať úplne fajčiť je možné hneď, ako sa fajčiar cíti byť na to pripravený, ale najneskôr do 6 mesiacov od začiatku liečby. Ak sa fajčenie nepodarí ukončiť do 9 mesiacov od začiatku liečby, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc.

Pravidelné používanie liečivých žuvačiek Nicorette Classic Gum počas viac ako 12 mesiacov sa vo všeobecnosti neodporúča. Niektorí bývalí fajčiari však môžu pociťovať potrebu dlhšej liečby liečivými žuvačkami Nicorette Classic Gum, aby predišli návratu k fajčeniu. Odporúča sa, aby bývalí fajčiari nosili pri sebe liečivú žuvačku Nicorette Classic Gum aj po ukončení fajčenia a použili ju v prípade, že pocítia náhlu potrebu fajčiť.

Vaše šance prestať fajčiť zvyčajne zlepší odborná rada a podpora okolia.

3) Dočasná abstinencia

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum sa používajú v situáciách, kedy nie je možné fajčiť, napríklad v miestach so zákazom fajčiť alebo v prípade, ak si neželáte fajčiť a pociťujete pritom potrebu zapáliť si cigaretu.

Ak použijete viac liečivých žuvačiek Nicorette Classic Gum, ako máte

Nikotínom sa môžete predávkovať, ak užívate liek Nicorette Classic Gum a/alebo súbežne fajčíte a/alebo súbežne užívate iné formy náhradnej nikotínovej terapie alebo pokiaľ patríte k fajčiarom s nízkym stupňom závislosti na nikotíne. Riziko otravy spôsobenej prehltnutím liečivej žuvačky je veľmi nízke, pretože vstrebávanie pri chýbaní žuvania je pomalé a neúplné.

Ak ste použili viac liečivých žuvačiek alebo ak liečivé žuvačky nedopatrením prehltlo dieťa, poraďte sa so svojím lekárom alebo okamžite navštívte lekársku pohotovosť.

K príznakom predávkovania patria nevoľnosť, slinenie, bolesť brucha, hnačka, potenie, bolesť hlavy, závrat, poruchy sluchu alebo výraznú slabosť. Po vysokých dávkach môžu byť tieto príznaky sprevádzané znížením krvného tlaku, slabosťou a nepravidelným pulzom, ťažkosťami s dýchaním, vyčerpanosťou, zlyhaním krvného obehu a kŕčmi celého tela.

Podávanie nikotínu sa má dočastne zastaviť, ak sa objavia príznaky nadmerného použitia nikotínu. Ak príznaky nadmerného používania nikotínu pretrvávajú, príjem nikotínu sa má znížiť buď nižšou častosťou podávania alebo znížením sily nikotínu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum môžu spôsobovať rovnaké vedľajšie účinky ako iné liekové formy obsahujúce nikotín. Vedľajšie účinky spravidla závisia od používanej dávky.

Účinky spojené s ukončením fajčenia (vysadením nikotínu)

Niektoré vedľajšie účinky, ktoré sa objavujú pri ukončení fajčenia, môžu predstavovať abstinenčné príznaky súvisiace so zníženým príjmom nikotínu.

Tieto vedľajšie účinky zahŕňajú:

- podráždenosť, hnev, netrpezlivosť alebo frustráciu,

- pocit úzkosti, nepokoj, depresívna nálada alebo problémy so sústredením,

- nespavosť,

- zvýšenú chuť do jedla alebo zvýšenie telesnej hmotnosti,

- nutkavú potrebu fajčiť (chuť na cigaretu),

- zníženie srdcovej frekvencie,

- krvácanie ďasien alebo vredy v ústach,

- závrat alebo príznaky stavu pred synkopou (stav krátkodobého bezvedomia spôsobený nedokrvením mozgu pri spomalení al. zastavení srdcovej činnosti),

- kašeľ, zápal sliznice nosohltana, bolesť hrdla, upchatý nos alebo nádchu,

- zápchu.

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

- čkanie (je obzvlášť časté),

- bolesť hlavy, nevoľnosť, nepríjemný pocit v žalúdku a črevách,

- podráždenie hrdla.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

- miestne účinky ako je napr. parestézia (porucha citlivosti prejavujúca sa pocitom odlišným od kvality podnetu (napr. dotyk pociťovaný ako pálenie)), zápal v ústach, zmeny vo vnímaní chuti,

- sucho v ústach alebo zvýšené slinenie,

- ťažkosti s trávením,

- bolesť brucha,

- vracanie, plynatosť alebo hnačka,

- pocit pálenia, únava,

- precitlivenosť,

- závrat.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

- kŕč svalstva priedušiek, výtok (hlienov) z nosa, upchatý nos, dysfónia (sťažené, chrapľavé hovorenie), dýchavičnosť, kýchanie, bolesť v ústach a v hrdle, pocit zovretia v hrdle,

- začervenanie pokožky alebo zvýšené potenie,

- zápal jazyka, pľuzgiere v ústach, odlupovanie sliznice v ústach, grganie, krvácanie ďasien, zmenená citlivosť v ústach,

- búšenie srdca, zrýchlený tep, nepravidelné sťahovanie srdcových predsiení (fibrilácia), vysoký krvný tlak,

- kožná vyrážka a/alebo svrbenie kože, žihľavka,

- nezvyčajné sny,

- nepríjemný pocit alebo bolesť v hrudníku,

- slabosť, malátnosť.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- ťažkosti s prehĺtaním, znížená citlivosť v ústach,

- nevoľnosť,

- alergické reakcie vrátane angioedému (opuch podkožného tkaniva) a anafylaxie.

Neznáme (častosť výskytu sa nedá určiť z dostupných údajov)

- rozmazané videnie, zvýšená tvorba sĺz,

- suchosť v hrdle, bolesť pier,

- začervenanie kože.

U citlivých jedincov sa môžu objaviť alergické reakcie ako je napr. angioedém (opuch podkožného tkaniva), žihľavka alebo anafylaxia (prudká imunitná reakcia spôsobená vniknutím cudzorodej bielkoviny do organizmu).

Liečivá žuvačka sa môže prilepiť na zubnú protézu a v zriedkavých prípadoch ju môže aj poškodiť.

Počas prvých niekoľkých dní liečby sa môže objaviť podráždenie v ústach a hrdle a obzvlášť časté je čkanie. Pri pokračovaní v liečbe sa liek zvyčajne toleruje.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Nicorette Classic Gum

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Nicorette Classic Gum obsahuje

- Liečivo je 2 mg alebo 4 mg nikotínu (vo forme 10 mg alebo 20 mg nikotín rezinátu).

- Ďalšie zložky sú uhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný (len v 2 mg liečivých žuvačkách), základ žuvacej hmoty: sorbitol, glycerol 85 %, aróma, sorbitol 70 % kryštalizujúci, a chinolínová žltá (len v 4 mg liečivých žuvačkách).

Ako vyzerá Nicorette Classic Gum a obsah balenia

Nicorette Classic Gum 2 mg

- béžové liečivé žuvačky štvorcového tvaru o veľkosti 14 x 14 x 5 mm.

Nicorette Classic Gum 4 mg

- žlté žuvačky štvorcového tvaru o veľkosti 14 x 14 x 5 mm.

Liečivé žuvačky Nicorette Classic Gum sú balené do PVC/hliníkového blistra. Jednotlivé blistre sú balené do škatule.

Veľkosti balenia: 30 alebo 105 liečivých žuvačiek.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

McNeil AB

Norrbroplatsen 2

251 09 Helsingborg

Švédsko

Miestny zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii v SR:

Johnson & Johnson, s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, e-mail: dotazy@its.jnj.com

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v júli 2018.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »