Nicorette spray 1 mg 150 dávok 13,2 ml

aer ors 150 dávok (fľ.PET+dávkovač) 1x13,2 ml

Kód tovaru: 3017A

EAN: 3574660707540

21,43 € s DPH

Jednotková cena za liter1 742,63 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Nicorette spray je liek, ktorý obsahuje nikotín. Nicorette Spray sa používa na to, aby vám pomohol prestať fajčiť, keď chcete skončiť.

Detaily

Indikácie: Nicorette Spray zmierňuje nikotínové abstinenčné príznaky, vrátane túžby, príznaky, ktoré sa u vás prejavia, keď prestanete fajčiť. Keď náhle prestanete dodávať nikotín z tabaku svojmu telu, zasiahnu vás rôzne druhy nepríjemných pocitov nazývaných abstinenčné príznaky. Užívaním lieku Nicorette Spray môžete predísť týmto nepríjemným pocitom a túžbe po fajčení alebo ich znížiť. To preto, lebo pokračujete v dodávaní malého množstva nikotínu do svojho tela počas krátkej doby. Nicorette Spray neobsahuje decht, oxid uhoľnatý a iné jedy z cigaretového dymu.

Kontraindikácie: Neužite liek Nicorette Spray, ak ste alergický (precitlivený) na nikotín alebo ktorúkoľvek inú zložku tohto lieku, ak ste mladší ako 18 rokov, ak ste nikdy nefajčili. Je možné, že môžete užívať liek Nicorette Spray, ale potrebujete to predtým prediskutovať s vaším lekárom, ak:

 • ste nedávno (počas 3 mesiacov) mali infarkt alebo mozgovú príhodu,
 • máte bolesť na hrudníku (nestabilná angína), alebo kľudovú angínu,
 • máte stav srdca, ktorý ovplyvňuje tep alebo rytmus vášho srdca,
 • máte vysoký krvný tlak, ktorý nie je pod kontrolou liekmi,
 • ste niekedy mali alergické reakcie, ktoré zahŕňajú opuch perí, tváre a hrdla (angioedém) alebo svrbiacu kožnú vyrážku (žihľavku). Užívanie NRT môže niekedy spustiť tento typ reakcie.
 • máte ťažkú alebo stredne ťažkú chorobu pečene,
 • máte ťažkú chorobu obličiek,
 • máte cukrovku,
 • máte prehnane aktívnu štítnu žľazu,
 • máte nádor nadobličiek (feochromocytóm),
 • máte žalúdkový alebo dvanástnikový vred,
 • máte ezofagitídu.

Tehotenstvo a dojčenie: Je veľmi dôležité, aby ste prestali fajčiť počas tehotenstva, lebo to môže viesť k slabému rastu vášho dieťaťa. Môže tiež viesť k predčasnému pôrodu alebo k pôrodu mŕtveho dieťaťa. Najlepšie je, ak sa môžete vzdať fajčenia bez toho, aby ste užívali lieky obsahujúce nikotín. Ak to neviete zvládnuť, liek Nicorette Spray treba užívať po konzultácii s lekárom, ktorý sa stará o vaše tehotenstvo, vašim rodinným lekárom, alebo s lekárom v centre, ktoré sa špecializuje na pomoc ľuďom prestať fajčiť.

Treba sa vyhnúť užívaniu lieku Nicorette Spray počas dojčenia, nakoľko nikotín sa dostáva do materského mlieka a môže ovplyvniť vaše dieťa. Ak vám váš lekár odporučil užívanie lieku Nicorette Spray, orálnu aerodisperziu máte užívať tesne potom, ako ste ukončili dojčenie, a nie počas 2 hodín pred dojčením.

Dávkovanie: Ľudia mladší ako 18 rokov nemajú užívať Nicorette Spray. Počas liečby liekom Nicorette Spray úplne prestaňte fajčiť. Nasledujúci rozvrh ukazuje proces liečby liekom Nicorette Spray krok za krokom.

Krok 1:      Týždne 1-6

Užite 1 alebo 2 dávky spreja v čase, kedy by ste normálne fajčili cigaretu alebo ak máte túžbu po fajčení.. Užite najprv jednu dávku, a ak vaša túžba nevymizne počas niekoľkých minút, užite druhú dávku. Ak sú potrebné 2 dávky, ďalšie dávky možno podať ako 2 po sebe idúce dávky spreja. Pre väčšinu fajčiarov to znamená približne 1 alebo 2 dávky každých 30 minút až 1 hodinu. Napríklad, ak fajčíte v priemere 15 cigariet denne, užite 1 alebo 2 dávky spreja minimálne 15 krát denne. Neužívajte viac ako 2 dávky spreja naraz alebo 4 dávky spreja za hodinu počas 16 hodín. Najvyššia dávka je 64 dávok spreja počas 16 hodín v priebehu 24 hodín.

Krok 2:       Týždne 7-9

Začnite znižovať počet dávok spreja za deň. Na konci 9. týždňa užívajte POLOVICU priemerného denného počtu dávok, ktoré ste užívali v kroku 1.

Krok 3:       Týždne 10-12

Pokračujte v znižovaní počtu dávok spreja denne tak, aby ste neužívali viac, ako 4 dávky denne počas 12.týždňa. Keď ste znížili počet dávok na 2-4 za deň, prestaňte užívať Nicorette Spray.

Môžete mať nutkanie opäť fajčiť potom, ako ste ukončili liečbu. Odložte si všetky zostávajúce dávky spreja, keďže túžba po fajčení sa môže náhle objaviť. Ak máte túžbu po fajčení, užite jednu alebo dve dávky spreja, ak jedna dávka nepomôže počas niekoľkých minút. Normálne máte užívať Nicorette Spray počas 3 mesiacov avšak nie dlhšie ako 6 mesiacov. Ak potrebujete užívať Nicorette Spray dlhšie ako 6 mesiacov, poraďte sa so svojim lekárom.

Spôsob použitia: Keď užívate orálnu aerodisperziu na ústnu sliznicu prvýkrát, musíte najprv nabiť sprejovú pumpu. Namierte ústie spreja bezpečne smerom od vás, iných dospelých, detí alebo domácich zvierat okolo vás. Stlačte vrch dávkovača ukazovákom 3-krát, pokiaľ sa neobjaví jemný aerosól. Ak sprej nepoužijete 2 dni, túto nabíjaciu procedúru treba zopakovať.Ako použiť dávkovač: Nasmerujte si ústie spreja do otvorených úst a podržte ho tak blízko k ústam, ako sa dá.Stlačte pevne vrch dávkovača, aby sa do vašich úst uvoľnila jedna dávka, vyhnite sa perám. Aby ste sa vyhli tomu, že sa vám sprej dostane do hrdla, počas sprejovania nevdychujte. Pre najlepšie výsledky niekoľko sekúnd po sprejovaní neprehĺtajte. Vždy po použití dávkovač zatvorte, aby ste predišli tomu, že sprej použijú deti alebo náhodnému sprejovaniu. Pri podávaní orálnej aerodisperzie je treba dávať pozor, aby sa aerosól nedostal do očí. Ak sa vám aerosól dostane do oka, dôkladne si ho vymyte vodou.

Ak pri užívaní lieku Nicorette Spray fajčíte, môže dôjsť k predávkovaniu nikotínom. Ak užije Nicorette Spray dieťa, alebo ste vy užili viac lieku Nicorette Spray, ako ste mali, kontaktujte svojho lekára alebo okamžite navštívte najbližšiu nemocnicu. Dávky nikotínu, ktoré znesú dospelí fajčiari počas liečby, môžu spôsobiť závažné príznaky otravy u malých detí a môžu byť smrteľné.

Príznaky predávkovania sú nevoľnosť, nadmerné slinenie, bolesť brucha, hnačka, potenie, bolesť hlavy, závrat, zmeny sluchu a pocit veľkej slabosti. Pri vysokých dávkach môžu byť tieto príznaky sprevádzané nízkym krvným tlakom, slabým a nepravidelným pulzom, dýchacími ťažkosťami, extrémnou únavou, kolapsom krvného obehu a celkovými epileptickými kŕčmi.

Vlastnosti

Účinná látka nikotín
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 1 mg / dávka
Lieková forma orálna aerodisperzia
Koľko dní Vám vydrží balenie 30

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2014/06783-ZME
Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2014/07655-PRE
Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/05744-Z1B, 2016/01284-ZP

Písomná informácia pre používateľa

Nicorette Spray 1 mg/dávka, orálna roztoková aerodisperzia

nikotín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak ste neboli schopný prestať fajčiť do 6 mesiacov liečby liekom Nicorette Spray 1 mg/dávka, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete

1. Čo je Nicorette Spray 1 mg/dávka a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete liek Nicorette Spray 1 mg/dávka

3. Ako používať liek Nicorette Spray 1 mg/dávka

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať liek Nicorette Spray 1 mg/dávka

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Nicorette Spray 1 mg/dávka a na čo sa používa

Nicorette Spray 1 mg/dávka sa používa na pomoc pri odvykaní od fajčenia, keď s ním chcete skončiť. Tento typ liečby sa nazýva liečba nahrádzajúca nikotín (Nicotine Replacement Therapy, NRT).

Nicorette Spray 1 mg/dávka zmierňuje abstinenčné príznaky nikotínu vrátane túžby po cigarete, teda príznakov spojených s ukončením fajčenia. Keď náhle prestanete dodávať svojmu telu nikotín z tabaku, objavia sa u vás rôzne nepríjemné pocity nazývané abstinenčné príznaky. Používaním lieku Nicorette Spray 1 mg/dávka môžete predísť týmto nepríjemným pocitom a túžbe po fajčení alebo ich zmierniť. Je to preto, lebo budete naďalej pokračovať v dodávaní malého množstva nikotínu do svojho tela počas krátkej doby. Nicorette Spray 1 mg/dávka neobsahuje decht, oxid uhoľnatý a iné škodlivé látky nachádzajúce sa v cigaretovom dyme.

Aby ste zlepšili svoju šancu prestať fajčiť, ak môžete, vyhľadajte aj odbornú radu a podporu.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete liek Nicorette Spray 1 mg/dávka

Nepoužívajte Nicorette Spray 1 mg/dávka

· ak ste alergický na nikotín alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

· ak ste mladší ako 18 rokov,

· ak ste nikdy nefajčili.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať tento liek, obráťte sa na svojho lekára, ak trpíte nasledujúci stavmi. Je možné, že budete môcť používať liek Nicorette Spray 1 mg/dávka, ale predtým je potrebné, aby ste so svojím lekárom prediskutovali, ak:

- ste nedávno (počas 3 mesiacov) mali srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu,

- máte bolesť na hrudníku (nestabilná angína pektoris), alebo angínu pektoris v pokoji,

- máte ochorenie srdca, ktoré ovplyvňuje srdcovú frekvenciu alebo rytmus,

- máte vysoký krvný tlak, ktorý nie je liečený liekmi,

- ste niekedy mali alergické reakcie, ktoré zahŕňajú opuch pier, tváre a hrdla (angioedém) alebo svrbiacu kožnú vyrážku (žihľavku). Používanie NRT môže niekedy spustiť tento typ reakcie.

- máte závažné alebo stredne závažné ochorenie pečene,

- máte závažné ochorenie obličiek,

- máte cukrovku,

- máte zvýšenú činnosť štítnej žľazy,

- máte nádor nadobličiek (feochromocytóm),

- máte žalúdkový alebo dvanástnikový vred,

- máte zápal pažeráka.

Nicorette Spray 1 mg/dávka nesmú používať nefajčiari.

Iné lieky a Nicorette Spray 1 mg/dávka

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Toto je zvlášť dôležité, ak užívate lieky, ktoré obsahujú:

- teofylín na liečbu astmy,

- takrín na Alzheimerovu chorobu,

- klozapín na schizofréniu,

- ropinirol na liečbu Parkinsonovej choroby.

Nicorette Spray 1 mg/dávka a jedlo a nápoje

Počas podávania orálnej aerodisperzie nejedzte ani nepite.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Je veľmi dôležité, aby ste počas tehotenstva prestali fajčiť, pretože fajčenie môže spôsobiť pomalý rast vášho dieťaťa. Môže tiež viesť k predčasnému pôrodu alebo k narodeniu mŕtveho plodu. Najlepšie je, ak sa môžete vzdať fajčenia bez toho, aby ste používali lieky obsahujúce nikotín. Ak to neviete zvládnuť, liek Nicorette Spray 1 mg/dávka je potrebné používať len po konzultácii s lekárom, ktorý sleduje priebeh vášho tehotenstva, vašim praktickým lekárom alebo lekárom v centre, ktoré sa špecializuje na pomoc ľuďom prestať fajčiť.

Je potrebné sa vyhnúť používaniu lieku Nicorette Spray 1 mg/dávka počas dojčenia, pretože nikotín prechádza do materského mlieka a môže ovplyvniť vaše dieťa. Ak vám váš lekár odporučil používanie lieku Nicorette Spray 1 mg/dávka orálna aerodisperzia sa má používať tesne po dojčení a nemá sa použiť počas 2 hodín pred dojčením.

Fajčenie zvyšuje riziko neplodnosti u žien aj mužov. Účinky nikotínu na plodnosť nie sú známe.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nepozorovali sa žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Nicorette Spray 1 mg/dávka obsahuje malé množstvo etanolu (alkoholu), menej ako 100 mg v jednej dávke.

3. Ako používať liek Nicorette Spray 1 mg/dávka

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii, alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Osoby mladšie ako 18 rokov nesmú používať Nicorette Spray 1 mg/dávka.

Počas liečby liekom Nicorette Spray 1 mg/dávka úplne prestaňte fajčiť.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený odporúčaný postup liečby liekom Nicorette Spray 1 mg/dávka.

1. krok: 1. – 6. týždeň

Použite 1 alebo 2 dávky aerodisperzie v čase, kedy by ste normálne fajčili cigaretu, alebo ak pociťujete túžbu fajčiť. Použite najprv jednu dávku, a ak vaša túžba nevymizne počas niekoľkých minút, použite druhú dávku. Ak sú potrebné 2 dávky, ďalšie dávky je možné podať ako 2 po sebe nasledujúce dávky aerodisperzie. Pre väčšinu fajčiarov to znamená približne 1 alebo 2 dávky každých 30 minút až 1 hodinu.

Napríklad, ak fajčíte v priemere 15 cigariet denne, použite 1 alebo 2 dávky aerodisperzie minimálne 15-krát denne.

Nepoužívajte viac ako 2 dávky aerodisperzie naraz alebo 4 dávky aerodisperzie za hodinu počas 16 hodín. Najvyššia dávka je 64 dávok aerodisperzie počas 16 hodín v priebehu 24 hodín.

2. krok: 7. – 9. týždeň

Začnite znižovať počet dávok aerodisperzie za deň.

Na konci 9. týždňa používajte POLOVICU priemerného denného počtu dávok, ktoré ste používali v 1. kroku.

3. krok: 10. – 12. týždeň

Pokračujte v znižovaní počtu dávok aerodisperzie denne tak, aby ste v 12. týždni nepoužívali viac ako 4 dávky denne. Keď ste znížili počet dávok na 2-4 za deň, prestaňte používať liek Nicorette Spray 1 mg/dávka.

Po ukončení liečby môžete mať opäť nutkanie fajčiť. Odložte si všetky dávky aerodisperzie, ktoré vám zostali, keďže túžba fajčiť sa môže náhle objaviť. Ak máte túžbu fajčiť, použite jednu alebo dve dávky aerodisperzie, ak jedna dávka nepomôže počas niekoľkých minút.

Zvyčajne sa Nicorette Spray 1 mg/dávka počas 3 mesiacov, nie však dlhšie ako 6 mesiacov. Ak potrebujete používať liek Nicorette Spray 1 mg/dávka dlhšie ako 6 mesiacov, poraďte sa so svojím lekárom.

Pozorne sa riaďte týmito pokynmi a obrázkami

Otvorenie trysky

Ako otvoriť dávkovač

1. Pomocou palca stiahnite tlačidlo, kým sa nedá mierne vtlačiť dovnútra. Netlačte prisilno.

2. Počas vtláčania dovnútra ho posúvajte smerom nahor, aby ste otvorili vrch dávkovača. Potom tlačidlo uvoľnite.

Ako naplniť dávkovač

Keď používate orálnu aerodisperziu po prvýkrát, musíte najprv naplniť pumpičku aerodisperzie. Namierte trysku aerodisperzie bezpečne smerom od seba, iných dospelých osôb, detí alebo domácich zvierat vo vašej blízkosti. Stlačte vrch dávkovača ukazovákom 3-krát, pokiaľ sa neobjaví jemná aerodisperzia. Ak aerodisperziu nepoužijete 2 dni, tento postup naplnenia je potrebné zopakovať.

Ako použiť dávkovač

3. Nasmerujte si trysku aerodisperzie smerom do otvorených úst a podržte čo najbližšie k ústam.

4. Vrch dávkovača pevne stlačte, aby sa do vašich úst uvoľnila jedna dávka, vyhnite sa perám. Aby ste predišli vniknutiu aerodisperzie do hrdla, počas podávania nevdychujte. Aby sa dosiahli najlepšie výsledky, niekoľko sekúnd po podaní neprehĺtajte.

Zatiahnutie trysky

Ako zatvoriť dávkovač

5. Stiahnite tlačidlo smerom nadol, až sa bude dať vtlačiť dovnútra.

6. Počas vtláčania stiahnite vrch dávkovača smerom nadol. Uvoľnite tlačidlo. Dávkovač je teraz zatvorený.

Ak chcete podať ďalšiu dávku, zopakujte vyššie opísaný postup.

Vždy po použití aerodisperzie dávkovač zatvorte, aby ste zabránili použitiu aerodisperzie deťmi alebo náhodnému vystreknutiu.

Pri podávaní orálnej aerodisperzie sa má dávať pozor, aby sa nedostala do očí. Ak sa vám aerodisperzia dostane do oka, dôkladne si ho vypláchnite vodou.

Ak použijete viac lieku Nicorette Spray 1 mg/dávka, ako máte

Ak pri používaní lieku Nicorette Spray 1 mg/dávka fajčíte, môže dôjsť k predávkovaniu nikotínom.

Ak použije liek Nicorette Spray 1 mg/dávka dieťa alebo ste vy použili viac lieku Nicorette Spray 1 mg/dávka, ako ste mali, kontaktujte svojho lekára alebo okamžite navštívte najbližšiu nemocnicu. Dávky nikotínu, ktoré znesú dospelí fajčiari počas liečby, môžu spôsobiť závažné príznaky otravy u detí a môžu byť smrteľné.

Príznaky predávkovania sú nevoľnosť (pocit na vracanie), vracanie, nadmerné slinenie, bolesť brucha, hnačka, potenie, bolesť hlavy, závrat, zmeny sluchu a pocit veľkej slabosti. Pri vysokých dávkach môžu byť tieto príznaky sprevádzané nízkym krvným tlakom, slabým a nepravidelným pulzom, dýchacími ťažkosťami, extrémnou únavou, kolapsom krvného obehu a celkovými kŕčmi.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nicorette Spray 1 mg/dávka môže spôsobiť také isté vedľajšie účinky, ako iné formy nikotínu. Tieto vedľajšie účinky vo všeobecnosti závisia od dávky, ktorú použijete.

Účinky súvisiace s ukončením fajčenia (vysadením nikotínu)

Niektoré z vedľajších účinkov, ku ktorým dochádza, keď prestanete fajčiť, môžu byť abstinenčnými príznakmi z dôvodu zníženého príjmu nikotínu.

Tieto účinky zahŕňajú:

- podráždenosť, agresivitu, netrpezlivosť alebo frustráciu,

- pocit úzkosti, nepokoj alebo problém s koncentráciou

- zobúdzanie sa v noci alebo poruchy spánku,

- zvýšenú chuť do jedla alebo prírastok telesnej hmotnosti,

- pocit skľúčenosti,

- naliehavú potrebu fajčiť (túžba),

- spomalenie pulzu,

- krvácanie ďasien alebo vredy v ústach,

- závrat alebo točenie hlavy,

- kašeľ, bolesť hrdla, upchatý nos alebo výtok z nosa,

- zápchu.

Ak spozorujete akékoľvek z nasledujúcich závažných zriedkavých vedľajších účinkov, prestaňte používať liek Nicorette Spray 1 mg/dávka a okamžite kontaktujte svojho lekára (prejavy angioedému):

- opuch tváre, jazyka alebo hrtana,

- ťažkosti s prehĺtaním,

- žihľavka a dýchacie ťažkosti.

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):

- čkanie (to je obzvlášť časté),

- bolesť hlavy, nevoľnosť (pocit na vracanie),

- podráždenie hrdla.

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

- miestne účinky ako pocity pálenia, zápal v ústach, zmeny vnímania chutí,

- suché ústa alebo zvýšené množstvo slín,

- pocit dyspepsie (porucha trávenia),

- bolesť alebo nepríjemný pocit v žalúdku (bruchu),

- vracanie, plynatosť alebo hnačka,

- pocit únavy,

- precitlivenosť (alergia),

- mravčenie.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

- účinky na nos ako sú plný nos, kýchanie,

- sipot (bronchospazmus), alebo pocit, že dýchanie vyžaduje viac úsilia, ako je bežné (dýchavičnosť), stiahnutie hrdla,

- sčervenanie kože (rumenec) alebo zvýšené potenie,

- účinky v ústach ako sú mravčenie úst, zápal jazyka, vredy v ústach, poškodenie výstelky úst alebo zmena hlasu, bolesť v ústach alebo hrdle, grganie

- palpitácie (neobvyklé uvedomovanie si úderov vášho srdca), zvýšenie srdcovej frekvencie, hypertenzia,

- vyrážka a/alebo svrbenie (svrbenie, žihľavka) kože,

- nezvyčajné sny,

- nepríjemný pocit alebo bolesť v hrudníku,

- slabosť, pocit choroby,

- nezvyčajný srdcový rytmus

- krvácanie ďasien

- nádcha

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- ťažkosti s prehĺtaním, znížená citlivosť v ústach,

- grganie.

Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- rozmazané videnie, zvýšená tvorba sĺz (slzenie),

- suché hrdlo, nepríjemný pocit v žalúdku, bolesť pier,

- sčervenanie kože,

- alergické reakcie vrátane opuchu tváre a úst (angioedém alebo anafylaxia).

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať liek Nicorette Spray 1 mg/dávka

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na dávkovači a na blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo liek Nicorette Spray 1 mg/dávka obsahuje

- Liečivo je nikotín. Jedna dávka orálnej aerodisperzie uvoľňuje 1 mg nikotínu.

- Ďalšie zložky sú: propylénglykol, bezvodý etanol, trometamol, poloxamér 407, glycerol, hydrogenuhličitan sodný, levomentol, mentolová príchuť, chladivá príchuť, sukralóza, draselná soľ acesulfamu , kyselina chlorovodíková (na úpravu pH) a čistená voda.

Ako Nicorette Spray 1 mg/dávka vyzerá a obsah balenia

Nicorette Spray 1 mg/dávka sa skladá z plastovej fľaše s roztokom upevnenej v dávkovači s mechanickou rozprašovacou pumpou. Dávkovač má detský bezpečnostný systém.

Každá fľaša obsahuje 13,2 ml roztoku, čo poskytuje 150 dávok.

Nicorette Spray 1 mg/dávka sa dodáva v baleniach s 1 alebo 2 dávkovačmi.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:

McNeil ABNorrbroplatsen 2

SE-251 09 Helsingborg

Švédsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Švédsko

Nicorette Pepparmint

Dánsko, Island, Írsko

Nicorette QuickMist

Rakúsko, Česká republika, Nemecko, Poľsko, Slovenská republika

Nicorette Spray

Belgicko, Bulharsko, Fínsko, Luxembursko, Rumunsko

Nicorette Freshmint

Cyprus, Grécko, Maďarsko

Nicorette Quickspray

Estónsko, Lotyšsko, Litva

Nicorette Coolmint

Nórsko, Slovinsko

Nicorette

Francúzsko

Nicorette spray

Taliansko

Nicorettequick

Holandsko

Nicorette Menthol Mint Mondspray

Španielsko

Nicorette Bucomist

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v novembri 2017.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »