STREPSILS PLUS 24 pastilky

Skladom

Reckitt Benckiser

5000158103917

Novinka

Liek STREPSILS PLUS pastilky sú určené na rýchlu úľavu od bolesti hrdla.STREPSILS PLUS pastilky obsahujú anestetikum na potlačenie bolesti hrdla a dve antimikrobiálne zložky.

Viac detailov

9,00 € s DPH

Jednotková cena za 1 ks: 0,38 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

Detaily

Indikácie: Strepsils Plus sa používa pri liečbe zápalových ochorení dutiny ústnej a hltanu (bolesti hrdla, zachrípnutie, afty, zápal ďasien).

Kontraindikácie: Neužívajte, keď ste alergický/á (precitlivený/á) na liečivá amylmetakrezol, dichlórbenzénmetanol, lidokaíniumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Strepsils Plus, keď ste tehotná alebo dojčíte.

Tehotenstvo a dojčenie: Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.Liek sa nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia.

Dávkovanie: Dospelí a deti nad 12 rokov: pastilky sa cmúľajú alebo nechajú voľne rozplynúť v ústach. Pastilky sa môžu užívať každé 2 až 3 hodiny. V priebehu 24 hodín sa nemá užiť viac ako 8 pastiliek. Liek nie je určený na dlhodobú liečbu, nemá sa užívať dlhšie ako 5 dní.

Tak ako všetky lieky, aj Strepsils Plus môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.Liek je zvyčajne dobre znášaný, výnimočne sa môžu vyskytnúť alergické reakcie, ktoré sa môžu prejavovať ako kožná vyrážka alebo pocit pálenia v ústach.Pri výskyte vedľajších účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií prestaňte liek užívať a o ďalšom postupe sa poraďte s lekárom.Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

 

Zobraziť viac

Zobraziť menej

Vlastnosti

Účinná látka Dichlorbenzenmethanolum,Amylmetacresolum,Lidokaini hydrochloridum
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 1,2mg,0,6mg,10,0mg
Lieková forma tvrdé pastilky
Koľko dní Vám vydrží balenie 12

Na stiahnutie

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)

Príbalová informácia

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/06853
Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07181

Písomná informácia pre používateľa

Strepsils PLUS

tvrdé pastilky

dichlórbenzénmetanol, amylmetakrezol, lidokaín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto informácii alebo ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Strepsils PLUS a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strepsils PLUS

3. Ako užívať Strepsils PLUS

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Strepsils PLUS

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Strepsils PLUS a na čo sa používa

Strepsils PLUS je otorinolaryngologikum, lokálne antiseptikum ústnej dutiny a hltanu.

Strepsils PLUS je kombinovaný liek. Obsahuje dichlórbenzénmetanol a amylmetakrezol, ktoré majú antiseptický účinok a ničia baktérie spôsobujúce bolesť hrdla a zápaly ústnej dutiny. Ďalej obsahuje lidokaín, ktorý zmierňuje bolesť miestnym tlmivým pôsobením na nervové zakončenia v tkanivách.

Strepsils PLUS sa používa pri liečbe zápalových ochorení ústnej dutiny a hltanu (silná bolesť hrdla, zachrípnutie, afty, zápal ďasien).

Pastilky Strepsils PLUS je určený pre dospelých, deti a dospievajúcich od 12 do 18 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Strepsils PLUS

Neužívajte Strepsils PLUS

- ak ste alergický na amylmetakrezol, dichlórbenzénmetanol či lidokaín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6);

- ak ste tehotná alebo dojčíte.

Liek nie je určený deťom do veku 12 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Strepsils PLUS, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Ak pretrvávajú príznaky ochorenia dlhšie ako 5 dní alebo sa objaví zvýšená teplota, bolesť hlavy, nevoľnosť alebo vracanie, poraďte sa so svojím lekárom.

Iné lieky a Strepsils PLUS

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinky lieku Strepsils PLUS a účinky ďalších liekov užívaných na liečbu zápalových ochorení ústnej dutiny a hltanu sa môžu navzájom ovplyvňovať. O vhodnosti súbežného užívania Strepsils PLUS s týmito liekmi sa poraďte s lekárom.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Liek obsahuje sacharózu a glukózu

Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry alebo máte cukrovku, kontaktujte ho pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Strepsils PLUS

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov: Pastilky sa cmúľajú alebo sa nechajú voľne rozplynúť v ústach.

Pastilky sa môžu užívať každé 2 až 3 hodiny. V priebehu 24 hodín sa nemá užiť viac ako 8 pastiliek.

Liek nie je určený na dlhodobú liečbu, nemá sa užívať dlhšie ako 5 dní.

Ak užijete viac Strepsils PLUS, ako máte:

Pri predávkovaní, ktoré je vzhľadom k charakteru lieku veľmi nepravdepodobné, alebo pri náhodnom požití lieku dieťaťom, sa poraďte s lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Liek sa zvyčajne dobre znáša, zriedkavo sa môžu vyskytnúť alergické reakcie, ktoré sa môžu prejavovať ako kožná vyrážka alebo pocit pálenia v ústach.

Pri výskyte vedľajších účinkov alebo iných neobvyklých reakcií prestaňte liek užívať a o ďalšom postupe sa poraďte s lekárom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Strepsils PLUS

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Strepsils PLUS obsahuje

- Liečivá sú amylmetakrezol 0,6 mg, dichlórbenzénmetanol 1,2 mg a lidokaíniumchlorid 10,0 mg, čo zodpovedá 8,1 mg lidokaínu.

- Ďalšie zložky sú jednoduchý sirup, roztok glukózy, kyselina vínna, dihydrát sodnej soli sacharínu, levomentol, silica mäty piepornej, badyánová silica, chinolínová žlť E 104, indigokarmín E 132.

Ako vyzerá Strepsils PLUS a obsah balenia

Zelenomodré okrúhle tvrdé pastilky s charakteristickou vôňou a s vyrazeným „S“ na oboch stranách.

Balenie obsahuje 8, 10, 12, 16, 20 alebo 24 tvrdých pastiliek v blistri.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Slough, Spojené kráľovstvo

Výrobca

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Nottingham, Spojené kráľovstvo

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte:

Reckitt Benckiser Healthcare (Czech Republic) spol. s r.o.

Palác Flóra, Budova C

Vinohradská 2828/151

130 00 Praha 3

Tel.: +420 227 110 141

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.

Hodnotenia (0)