Bronchicum perorálny roztok 130g na kašeľ

sol por (fľ.skl.) 1x100 ml (130 g)

Kód tovaru:

EAN: 4030113646976

Tento produkt už nie je dostupný

6,90 € s DPH

Jednotková cena za kg53,08 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Bronchicum perorálny roztok je rastlinný liek, ktorý sa používa pri chorobách dýchacích ciest z prechladnutia - zápal priedušiek,vlhký kašeľ. Účinne riedi hlien a podporuje jeho vykašliavanie. Bronchicum sa môže používať u detí od 1 roku.

Detaily

Indikácie: Bronchicum Elixir S je rastlinný liek, ktorý sa používa pri chorobách dýchacích ciest z prechladnutia. Bronchicum Elixir S sa používa na liečbu príznakov akútneho (náhle vzniknutého) zápalu priedušiek a pri chorobách dýchacích ciest z prechladnutia spojenom s tvorbou hlienov.

Kontraindikácie: Neužívajte Bronchicum Elixir S, keď ste alergický (precitlivený) na prvosienku, tymian alebo inú rastlinu z čeľade hluchavkovitých alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Bronchicum Elixir S.

Tehotenstvo a dojčenie: Široké používanie tymianu ako lieku alebo v potrave nepreukázalo žiadne príznaky rizika jeho používania v tehotenstve a v období dojčenia. Výsledky špecifického skúmania používania tymianu a prvosienkového koreňa počas tehotenstva a v období dojčenia nie sú dostupné. Preto sa má Bronchicum Elixir S používať v tehotenstve a v období dojčenia iba po konzultácii s lekárom.

Dávkovanie: Malé deti vo veku od 1 do 4 rokov (približne 8-16 kg) užívajú 2,5 ml 6-krát denne (denná dávka predstavuje 15 ml ). Deti vo veku od 5 rokov, dospievajúci a dospelí užívajú 7,5 ml 4-krát denne( denná dávka predstavuje 30 ml).

Počas liečby je vhodný dostatočný príjem tekutín.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Účinná látka tekutý extrakt z tymiánovej silice a koreňa prvosienky
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 5,0 g a 2,5 g/100 g
Lieková forma perorálny roztok
Koľko dní Vám vydrží balenie 30

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/06218-Z1B

 

Písomná informácia pre používateľa

Bronchicum

perorálny roztok

tekutý extrakt z materinej dúšky, tekutý extrakt z koreňa prvosienky

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Bronchicum a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bronchicum

3. Ako užívať Bronchicum

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Bronchicum

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Bronchicum a na čo sa používa

Bronchicum je rastlinný liek, ktorý sa používa pri chorobách dýchacích ciest spôsobených prechladnutím.

Bronchicum sa používa na liečbu príznakov akútneho (náhle vzniknutého) zápalu priedušiek a pri chorobách dýchacích ciest spôsobených prechladnutím spojených s tvorbou hlienov.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bronchicum

Neužívajte Bronchicum

- ak ste alergický na prvosienku, materinu dúšku alebo inú rastlinu z čeľade hluchavkovitých alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Bronchicum, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Okamžite kontaktujte lekára v prípade pretrvávajúcich príznakov ochorenia a ťažkostí, dýchavičnosti (pocit nedostatku vzduchu), horúčky nad 39 °C, hnisavých alebo krvavých vykašľaných hlienov.

Iné lieky a Bronchicum

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Bronchicum obsahuje alkohol, sacharózu a špeciálny sirup

Liek obsahuje 4,9 obj. % alkoholu.

Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkohol), menej ako 100 mg na dávku.

Obsahuje aj sacharózu a sacharózový sirup. Ak viete o tom, že neznášate niektoré druhy cukrov, prekonzultujte liečbu so svojím lekárom skôr, ako užijete Bronchicum.

3. Ako užívať Bronchicum

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak vám lekár nepredpísal inak, liek sa obvykle užíva takto:

vek (telesná hmotnosť)

Jednotlivá dávka

Denná dávka

Deti vo veku od 1 do 4 rokov
(približne 8 – 16 kg)

2,5 ml
6-krát denne

15 ml

Deti vo veku od 5 rokov,
dospievajúci a dospelí

7,5 ml
4-krát denne

30 ml

Užívajte Bronchicum v pravidelných časových odstupoch počas celého dňa. Používajte odmerku, ktorá je súčasťou každého balenia.

Dĺžka liečby závisí od potreby a nie je obmedzená, ale v každom prípade je potrebné vziať do úvahy informácie uvedené v časti 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Bronchicum a v časti 4. Možné vedľajšie účinky.

Ak máte pocit, že účinok lieku Bronchicum je príliš silný alebo príliš slabý, prekonzultujte to so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak užijete viac lieku Bronchicum, ako máte

Vedľajšie účinky, ktoré sú vymenované nižšie, sa môžu prejaviť výraznejšie. Ak sa to stane, prekonzultujte to so svojím lekárom, ktorý vám poradí, čo máte robiť.

Ak zabudnete užiť Bronchicum

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Užite vašu dávku čo najskôr a potom pokračujte v užívaní, ako ste mali stanovené. Avšak ak zabudnete užívať Bronchicum celý deň, neužite naraz vynechané dávky, ale pokračujte v nasledujúci deň ako obvykle.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Na vyhodnotenie vedľajších účinkov sa používa nasledovná klasifikácia:

Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb

Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb

Neznáme: výskyt nemožno odhadnúť na základe dostupných údajov

Veľmi zriedkavo sa môžu prejaviť alergické reakcie ako je napríklad kožná vyrážka, žihľavka, opuch tváre, opuch v ústach, hrdle (Quickeho edém) spojený s ťažkosťami s dýchaním (dýchavičnosť). Veľmi zriedkavo sa tiež môžu vyskytnúť žalúdočnočrevné ťažkosti ako napríklad kŕče, nevoľnosť, vracanie a hnačka.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku

5. Ako uchovávať Bronchicum

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Po prvom otvorení spotrebujte do 6 mesiacov.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na štítku na fľaši po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Bronchicum obsahuje

· Liečivo: 100 g roztoku obsahuje 5,0 g tekutého extraktu z materinej dúšky (1:2-2,5), extrakčné činidlo: roztok amoniaku 10 % (m/m) : glycerol : etanol 90 % (v/v) : voda (1:20:70:109) a 2,5 g tekutého extraktu z koreňa prvosienky (1:2-2,5), extrakčné činidlo: etanol 70 % (m/m).

· Ďalšie zložky sú: sirup z invertného cukru, karamelový sirup, nátriumbenzoát, čistená voda.

Informácia pre diabetikov: 5 ml roztoku zodpovedá 4,6 g uhľohydrátov (cukrov).

Ako vyzerá Bronchicum a obsah balenia

Bronchicum je číry červenohnedý roztok. Prípadný vznik sedimentu (usadenín) alebo zrazenín je spôsobený prítomnosťou rastlinných extraktov a neovplyvňuje účinnosť lieku.

Obsah balenia: fľaša s obsahom 130 g alebo 325 g tekutiny.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:

A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Kolín nad Rýnom, Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v septembri 2016.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »