Bronchipret sirup 50 ml

sir (liek.skl.) 1x50 ml

Kód tovaru:

EAN: 4029799161446

6,75 € s DPH

Jednotková cena za liter134,90 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Rastlinný liek Bronchipret sirup obsahuje výťažky z brečtanu a materinej dúšky. Je vhodný na liečbu akútneho zápalu priedušiek, kašľa a prechladnutia. Bronchipret sirup môžu bezpečne užívať dospelí, deti i dojčatá.

Detaily

Indikácie: Bronchipret sirup je rastlinný liek používaný na liečbu akútnej bronchitídy, kašľa a prechladnutia, charakterizovaných zvýšeným zahlienením.

Kontraindikácie: Nepoužívajte Bronchipret sirup, keď ste alergický (precitlivený) na materinu dúšku, brečtan alebo iné hluchavkovité rastliny, brezu, lipkavec, zeler alebo na pomocné látky lieku.

Tehotenstvo a dojčenie: Bronchipret sirup sa neodporúča užívať počas tehotenstva a dojčenia, pretože pre toto obdobie nie sú k dispozícii potrebné údaje. Pred použitím sa vždy poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Dávkovanie: Neriedený Bronchipret sirup môžete zapiť tekutinou, najlepšie vodou.  Pred použitím dobre pretrepte.

Vek

Dávka v ml (3 x denne)

Celková denná dávka

Dojčatá do 1 roku

1,1 ml

3,3 ml

Batoľatá od 1 do 2 rokov

2,2 ml

6,6 ml

Deti od 2 do 6 rokov

3,2 ml

9,6 ml

Deti do 12 rokov

4,3 ml

12,9 ml

Mladiství od 12 rokov a dospelí

5,4 ml

16,2 ml

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Účinná látka tekutý extrakt z materinej dúšky (1:2-2,5) + tekutý extrakt z listov brečtanu
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 15,0g + 1,5g / 100g
Lieková forma sirup
Koľko dní Vám vydrží balenie 30

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/06317

Príloha č. 3 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2011/00381

 

Písomná informácia pre používateľa

Bronchipret sirup

thymi extractum fluidum (tekutý extrakt z materinej dúšky)

a hederae helicis extractum fluidum (tekutý extrakt z listov brečtanu popínavého)

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Bronchipret sirup a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bronchipret sirup

3. Ako užívať Bronchipret sirup

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Bronchipret sirup

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Bronchipret sirup a na čo sa používa

Bronchipret sirup je rastlinný liek používaný na liečbu akútnej bronchitídy, kašľa a prechladnutia, charakterizovaných zvýšeným zahlienením.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Bronchipret sirup

Neužívajte Bronchipret sirup

- ak ste alergický na materinu dúšku, brečtan popínavý alebo iné hluchavkovité rastliny, brezu, lipkavec, zeler alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Bronchipret sirup, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú dlhšie ako jeden týždeň alebo v prípadoch dýchavičnosti, horúčky a hnisavého alebo krvavého hlienu, poraďte sa ihneď s lekárom.

Deti

Bronchipret sirup by sa nemal používať u detí mladších ako 1 rok.

Iné lieky a Bronchipret sirup

Nie je známe vzájomné pôsobenie s inými liekmi.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Bronchipret sirup a jedlo a nápoje

Nie je rozhodujúce.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Bronchipret sirup sa neodporúča užívať počas tehotenstva a dojčenia, pretože pre toto obdobie nie sú k dispozícii potrebné údaje.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Bronchipret sirup nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pred vedením vozidiel a obsluhou strojov treba vziať do úvahy, že Bronchipret sirup obsahuje etanol (alkohol).

Bronchipret sirup obsahuje:

Etanol

Tento liek obsahuje 7 objemových % alkoholu (etanol), t.j. až do 0,30 g alkoholu v 5,4 ml dávke, čo zodpovedá 8 ml piva alebo 3 ml vína na dávku. Je škodlivý pre ľudí trpiacich alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u tehotných a dojčiacich žien, u detí užívajúcich vyššie dávky ako je odporúčané a u vysoko rizikových skupín ako sú pacienti s poruchou funkcie pečene, epilepsiou, poškodením alebo ochorením mozgu.

Sorbitol

Ak vám váš lekár oznámil, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Bronchipret sirup

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár nepredpíše inak, užívajte Bronchipret sirup podľa uvedenej tabuľky. Pre dosiahnutie optimálneho účinku sa, prosím, riaďte nasledujúcimi radami.

Užívajte Bronchipret sirup 3-krát denne pomocou priloženej odmerky v dávke zodpovedajúcej veku podľa nasledujúcej tabuľky.

Vek

Dávka v ml (3-krát denne)

Celková denná dávka

Dojčatá do 1 roku

1,1 ml

3,3 ml

Batoľatá od 1 do 2 rokov

2,2 ml

6,6 ml

Deti od 2 do 6 rokov

3,2 ml

9,6 ml

Deti do 12 rokov

4,3 ml

12,9 ml

Dospievajúci od 12 rokov a dospelí

5,4 ml

16,2 ml

Neriedený Bronchipret sirup môžete zapiť tekutinou, najlepšie vodou.

Pred použitím dobre pretrepte.

Doba liečby závisí od závažnosti ochorenia (pozri časť 2. Skôr ako užijete Bronchipret sirup a časť 4. Možné vedľajšie účinky).

Ak užijete viac Bronchipret sirupu, ako máte

V prípade extrémneho predávkovania môže dôjsť k výskytu žalúdočných ťažkostí, vracaniu a hnačkám.

Kontaktujte prosím v tomto prípade svojho lekára, ktorý rozhodne o potrebných opatreniach.

Ak zabudnete užiť Bronchipret sirup

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní tak, ako vám predpísal lekár alebo ako je popísané v časti 3.

Ak prestanete užívať Bronchipret sirup

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pokiaľ sa u vás vyskytnú niektoré z nižšie uvedených vedľajších účinkov, prestaňte s užívaním Bronchipret sirupu a oznámte to okamžite svojmu lekárovi.

V zriedkavých prípadoch sa môžu vyskytnúť alergické reakcie ako napríklad vyrážka. Ďalej napríklad dýchavičnosť, kožná vyrážka, opuch tváre a úst a/alebo hltanu.

Ojedinele sa môžu vyskytnúť gastrointestinálne ťažkosti ako kŕče, nevoľnosť a vracanie.

V prípadoch objavenia sa prvých príznakov alergickej reakcie sa nesmie Bronchipret sirup znovu podávať.

Pokiaľ sa vyskytnú vedľajšie účinky, podávanie lieku prerušte a poraďte sa s lekárom, ktorý zhodnotí stupeň závažnosti a zváži možné ďalšie opatrenia.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Bronchipret sirup

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení je 1 rok.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Bronchipret sirup obsahuje

100 g Bronchipret sirupu obsahuje:

Tekutý extrakt z materinej dúšky 15,0 g (1 : 2 – 2,5), extrakčné činidlá:

roztok amoniaku 10 % (m/m) : glycerol 85 % (m/m) : etanol 90 % (v/v) : voda (1:20:70:109);

Tekutý extrakt z listov brečtanu popínavého 1,5 g (1 : 1), extrakčné činidlo: etanol 70 % (v/v).

Ďalšie zložky sú monohydrát kyseliny citrónovej, čistená voda, kaliumsorbát, maltitolový sirup.

Ako vyzerá Bronchipret sirup a obsah balenia

Bronchipret sirup je svetlo hnedá číra aromatická tekutina.

Je balený v liekovkách s obsahom 50 ml a 100 ml.

Informácia pre diabetikov:

Jedna dávka Bronchipret sirupu pre dospelého (5,4 ml) obsahuje priemerne 0,18 sacharidových jednotiek.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11 - 15

92318 Neumarkt

Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Schwabe Slovakia s.r.o.

Grösslingová 58

811 09 Bratislava

Tel.: +421-2/529 24 583

e-mail: info@schwabe.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júli 2014.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »