Ibalgin gél 100 g

Kód tovaru:

EAN: 8594739204997

8,00 € s DPH

Jednotková cena za kg80,00 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Liek Ibalgin gél obsahuje liečivo ibuprofén, ktoré pôsobí protizápalovo. Protizápalový účinok je podporený chladivým pôsobením gélu. Ibalgin gél je vhodný na liečbu reumatických aj nereumatických bolestivých stavov pohybového ústrojenstva - bolesť kĺbov, zápal šliach, športové úrazy u dospelých aj mladistvých od 12 rokov.

Detaily

Indikácie: Ibalgin gel môžu používať  na miestnu liečbu zápalov kĺbových puzdier, zápalov šliach a svalových úponov, na miestnu liečbu pri reumatických ochoreniach, pri bolestivých stavoch pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov, pri povrchových ochoreniach žíl, na liečbu poúrazových stavov a následkov športových úrazov ako sú opuchy, pomliaždenia, podvrtnutie kĺbu, poranenia mäkkých častí kĺbov.  V postihnutom mieste tlmí zápal, znižuje opuch a potláča bolesť. Používanie dermálneho gélu je vhodné aj pri celkovej liečbe tabletami s obsahom ibuprofénu.

Kontraindikácie: Nepoužívajte Ibalgin gel keď ste alergický (precitlivený) na ibuprofén alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Ibalgin gel, ak ste mali astmatický záchvat, žihľavku alebo alergickú nádchu po užívaní kyseliny acetylsalicylovej alebo niektorých protizápalových liečiv, v posledných troch mesiacoch tehotenstva. Liek sa nesmie používať na otvorené rany a sliznice, do očí a na pokožku postihnutú vyrážkou alebo ekzémom. Vek menej ako 12 rokov.

Tehotenstvo a dojčenie: Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. V posledných troch mesiacoch tehotenstva sa liek nepoužíva. V prvej a druhej tretine tehotenstva a v období dojčenia sa liek môže používať len na odporúčanie lekára. V období dojčenia sa dermálny gél môže použiť krátkodobo na malé plochy.

Dávkovanie: Dospelí a mladiství od 12 rokov si na postihnuté miesto 3 až 4-krát denne v časových odstupoch 3 - 4 hodín nanášajú 4 - 10 cm dlhý prúžok dermálneho gélu, ktorý si zľahka vtierajú. Potrebné množstvo dermálneho gélu závisí od veľkosti postihnutej plochy.

Po aplikácii je vhodné chrániť miesto aplikácie pred slnečným alebo UV žiarením.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Účinná látka Ibuprofén
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 2,5g/ 50g gélu
Lieková forma dermálny gél
Koľko dní Vám vydrží balenie 30

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie ev. č.2009/07044


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Ibalgin gel

(ibuprofenum)

Dermálny gél

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte používať Ibalgin gel obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak pri poraneniach do 3 dní ťažkosti neustúpia, alebo naopak dôjde k zhoršeniu, či sa prejavia nežiaduce účinky lieku, prerušte liečbu a obráťte sa na lekára.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Ibalgin gel a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Ibalgin gel

3. Ako používať Ibalgin gel

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ibalgin gel

6. Ďalšie informácie

1. ČO JE Ibalgin gEl A NA ČO SA POUŽÍVA

Ibalgin gel obsahuje liečivo ibuprofén, ktoré pôsobí protizápalovo. Je vhodný na liečbu miestnych prejavov reumatických aj nereumatických bolestivých stavov pohybového ústrojenstva. V postihnutom mieste tlmí zápal, znižuje opuch a potláča bolesť.

Používanie dermálneho gélu je vhodné aj pri celkovej liečbe tabletami s obsahom ibuprofénu.

Ibalgin gel môžu používať dospelí aj mladiství od 12 rokov veku na miestnu liečbu zápalov kĺbových puzdier, zápalov šliach a svalových úponov, na miestnu liečbu pri reumatických ochoreniach, pri bolestivých stavoch pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov, pri povrchových ochoreniach žíl, na liečbu poúrazových stavov a následkov športových úrazov ako sú opuchy, pomliaždenia, podvrtnutie kĺbu, poranenia mäkkých častí kĺbov.

Pri zápalových reumatických a žilových ochoreniach sa o vhodnosti použitia lieku Ibalgin gel poraďte s lekárom.

2. SKÔR AKO POUŽIJETE Ibalgin gEl

Nepoužívajte Ibalgin gel

- keď ste alergický (precitlivený) na ibuprofén alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Ibalgin gel,

- ak ste mali astmatický záchvat, žihľavku alebo alergickú nádchu po užívaní kyseliny acetylsalicylovej alebo niektorých protizápalových liečiv,

- v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

Liek sa nesmie používať na otvorené rany a sliznice, do očí a na pokožku postihnutú vyrážkou alebo ekzémom.

Používanie iných liekov

Ak užívate iné lieky, a to na lekársky predpis aj bez neho, poraďte sa o vhodnosti súčasného používania lieku Ibalgin gel s lekárom a bez jeho súhlasu ho nepoužívajte. Bez súhlasu lekára nepoužívajte na Vaše ochorenie súčasne s týmto dermálnym gélom iné voľnopredajné lieky na miestne používanie.

Pri predpisovaní iných liekov upozornite lekára, že používate Ibalgin gel.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

- V posledných troch mesiacoch tehotenstva sa liek nepoužíva.

- V prvej a druhej tretine tehotenstva a v období dojčenia sa liek môže používať len na odporúčanie lekára.

- V období dojčenia sa dermálny gél môže použiť krátkodobo na malé plochy.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liek nemá vplyv na zníženie pozornosti pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.

3. AKO POUŽÍVAŤ Ibalgin gEl

Vždy používajte Ibalgin gel presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak lekár neurčí inak, dospelí a mladiství od 12 rokov si na postihnuté miesto 3 až 4-krát denne v časových odstupoch 3 - 4 hodín nanášajú 4 - 10 cm dlhý prúžok dermálneho gélu, ktorý si zľahka vtierajú.

- Potrebné množstvo dermálneho gélu závisí od veľkosti postihnutej plochy.
Liek sa nesmie nanášať na otvorené rany alebo sliznice a do očí.

- Ak pri poraneniach do 3 dní ťažkosti neustúpia alebo naopak dôjde k zhoršeniu či sa prejavia nežiaduce účinky lieku, prerušte liečbu a obráťte sa na lekára. Bez súhlasu lekára nepoužívajte liek dlhšie ako 14 dní.

- Pri zápalových reumatických ochoreniach a ochoreniach žíl sa o dĺžke liečby liekom Ibalgin gél poraďte s lekárom. Ak lekár neurčí inak, Ibalgin gel sa pri týchto ochoreniach používa zväčša 2-3 týždne.

Ak použijete viac Ibalgin gelu, ako máte

Pri lokálnej aplikácii je predávkovanie nepravdepodobné a doposiaľ sa nepozorovalo.

Ak malé dieťa náhodne požije väčšie množstvo lieku, môže dôjsť k nevoľnosti až vracaniu. Vhodné je vracanie podporiť alebo vyvolať.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Ibalgin gel môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Počas liečby môže ojedinele dôjsť k prejavom precitlivenosti na niektorú zložku lieku, ktorá sa môže prejaviť zdurením a sčervenaním kože, pocitmi pálenia alebo svrbenia, niekedy aj výsevmi drobných pupienkov. Veľmi zriedkavo sa môžu objaviť iné prejavy precitlivenosti (dýchacie ťažkosti).

Pri výskyte týchto nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií prerušte liečbu a ihneď sa poraďte s lekárom.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ Ibalgin gEl

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Ibalgin gel po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Ibalgin gel obsahuje

Liečivo je ibuprofenum (ibuprofén) 2,5 g v 50 g gélu alebo 5 g v 100 g gélu (t.j. 5 %).

Ďalšie zložky (gélový základ) sú hydroxyetylcelulóza, propylénglykol, izopropylalkohol, alkohol, trolamín, čistená voda.

Ako vyzerá Ibalgin gel a obsah balenia

Bezfarebný až mierne nažltlý číry až mierne opaleskujúci dermálny gél

Obal: Hliníková zaslepená tuba uzatvorená polyetylénovým závitovým uzáverom.

Obsah balenia: 50 g gélu alebo 100 g gélu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva k.s., Praha, Česká republika

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Zentiva a.s.,

Einsteinova 24,

851 01 Bratislava

zentiva@zentiva.sk

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 11/2010.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)