Paralen Grip 24 tbl

tbl flm 1x24 ks

Kód tovaru: 30229

EAN: 8594739213166

Podľa zákona je možné objednať max. 1 balenie

8,90 € s DPH

Jednotková cena za tbl0,37 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Liek Paralen Grip sa používa na liečbu príznakov chrípky a prechladnutia, účinne lieči suchý kašeľ. Paralen Grip je vhodný pre dospelých a deti od 15 rokov. Upozornenie: V zmysle legislatívy môže byť na jeden nákup predaných maximálne 24 tabliet Paralen Grip. 

Detaily

Indikácie: Paralen Grip užívajú dospelí a mladiství pri liečbe horúčkovitých vírusových akútnych aj chronických ochorení dýchacieho ústrojenstva sprevádzaných suchým, dráždivým či záchvatovým kašľom.

Kontraindikácie: Paralen Grip sa nesmie užívať pri známej precitlivenosti na paracetamol, pseudoefedríniumchlorid, dextrometorfániumbromid alebo niektorú pomocnú látku. Paralen Grip nesmú užívať pacienti so závažným ochorením srdca, pri závažnej hypertenzii (vysokom krvnom tlaku), epilepsii, pri niektorých druhoch málokrvnosti a pri závažnej poruche funkcie pečene a obličiek, ďalej potom osoby, ktoré dlhodobo požívajú alkohol. Paralen Grip nesmú užívať pacienti, ktorí sa súčasne liečia niektorými liekmi proti depresii (tzv. inhibítory monoaminooxidázy - IMAO) alebo do 14 dní po ich vysadení. Deti mladšie ako 15 rokov, tehotné a kojace matky.

Tehotenstvo a dojčenie: Liek nesmú užívať tehotné a dojčiace matky.

Dávkovanie a spôsob podávania: Paralen Grip sa užíva 3-krát denne po 1 - 2 tabletách počas trvania ťažkostí, spravidla 3 - 5 dní. Filmom obalené tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.Liek nekombinujte s inými liekmi s obsahom paracetamolu. Počas liečby nepite alkohol. Pri predávkovaní paracetamolom hrozí vážne poškodenie pečene.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Účinná látka paracetamol+pseudoefedrín+dextrometorfan
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 325mg+30mg+15mg/1tbl
Lieková forma filmom obalené tablety
Koľko dní Vám vydrží balenie 7

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2016/00932-ZME

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2016/04159-ZME

 

Písomná informácia pre používateľa

PARALEN GRIP

325 mg/30mg/15mg filmom obalené tablety

paracetamol/pseudoefedríniumchlorid/dextrometorfániumbromid

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je PARALEN GRIP a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PARALEN GRIP

3. Ako užívať PARALEN GRIP

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať PARALEN GRIP

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je PARALEN GRIP a na čo sa používa

PARALEN GRIP je kombinovaný liek, ktorý obsahuje tri liečivá s nasledujúcim pôsobením:

- paracetamol znižuje teplotu a tlmí bolesť,

- pseudoefedríniumchlorid odstraňuje zdurenie nosovej sliznice,

- dextrometorfániumbromid potláča kašeľ priamym pôsobením na centrum kašľa v predĺženej mieche, tento účinok je rýchly a pretrváva 4 – 6 hodín.

PARALEN GRIP užívajú dospelí a dospievajúci od 15 rokov pri liečbe horúčkovitých vírusových akútnych aj chronických ochorení dýchacieho ústrojenstva sprevádzaných suchým, dráždivým či záchvatovým kašľom.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete PARALEN GRIP

Neužívajte PARALEN GRIP

- ak ste alergický na paracetamol, pseudoefedríniumchlorid, dextrometorfániumbromid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte ťažké ochorenie srdca,

- ak máte vysoký krvný tlak,

- ak máte epilepsiu (padúcnicu),

- ak máte akútny zápal pečene,

- ak máte ťažké ochorenie pečene alebo obličiek,

- ak súčasne užívate lieky na liečenie depresie zo skupiny inhibítorov monoaminooxidázy (IMAO) alebo ste ich užíval(a) v posledných 14 dňoch,

- ak užívate lieky patriace do skupiny sympatomimetík (na liečbu upchatého nosa alebo astmy), alebo do skupiny barbiturátov (napr. na liečbu epilepsie),

- ak máte problém s požívaním alkoholu,

- ak máte ťažkú formu určitého typu málokrvnosti nazývaný hemolytická anémia,

- ak ste tehotná alebo dojčíte.

PARALEN GRIP nesmú užívať deti a dospievajúci do 15 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať PARALEN GRIP, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak trpíte alebo ste trpeli niektorým z nasledujúcich stavov alebo ochorení:

- ochorenie pečene a obličiek,

- ochorenie štítnej žľazy,

- ochorenie srdca a ciev,

- ťažkosti pri močení alebo zväčšenie prostaty,

- zelený zákal,

- priedušková astma,

- vredová choroba žalúdka a dvanástnika nebo zhoršená priechodnosť medzi žalúdkom a dvanástnikom

- nedostatok enzýmu glukózo-6-fosfát dehydrogenáza (dedičné ochorenie ktoré spôsobuje zníženie počtu červených krviniek),

- precitlivenosť na kyselinu acetylsalicylovú a/alebo nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).

Užívanie vyšších než odporúčaných dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene. Neužívajte tento liek súbežne s inými liekmi obsahujúcimi paracetamol. Vplyv paracetamolu (liečiva PARALENU GRIP) poškodzujúci pečeň sa môže prejaviť aj pri krátkodobom použití liečebných dávok, bez predchádzajúcej poruchy funkcie pečene.

Pri užívaní liekov s obsahom paracetamolu boli hlásené život ohrozujúce kožné reakcie. Ak sa objavia takéto prejavy alebo príznaky (napr. progresívna kožná vyrážka, často s pľuzgiermi alebo slizničnými léziami), prestaňte liek užívať a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Iné lieky a PARALEN GRIP

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak vám ďalší lekár bude predpisovať nejaký iný liek, informujte ho, že už užívate PARALEN GRIP. Neužívajte s liekom PARALEN GRIP žiadne iné voľnopredajné lieky bez toho, aby ste sa poradili s lekárom, najmä lieky podporujúce vykašliavanie (tzv. expektoranciá a mukolytiká), pretože PARALEN GRIP tlmí vykašliavanie a vytvorený hlien by sa mohol hromadiť v dýchacích cestách.

Účinky PARALENU GRIP a iných súbežne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Ide najmä o:

- lieky na liečenie depresie (tzv. tricyklické antidepresíva, SSRI ako napr. fluoxetín, paroxetín),

- PARALEN GRIP nesmú užívať pacienti, ktorí sú súbežne liečení niektorými liekmi proti depresii (tzv. inhibítory monoaminooxidázy – IMAO) alebo do 14 dní po ich vysadení (pozri časť „Neužívajte PARALEN GRIP“),

- lieky, ktoré tlmia činnosť centrálneho nervového systému (napr. lieky proti nespavosti, lieky na upokojenie, lieky proti bolesti a pod.),

- lieky na liečenie vysokého krvného tlaku (napr. guanetidín, betanidín, metyldopa),

- lieky na liečenie porúch srdcového rytmu – arytmie (napr. amiodarón, propafenón, chinidín),

- liek na liečenie porúch správania a myslenia (haloperidol),

- lieky na liečenie epilepsie (napr. lamotrigín, karbamazepín, fenytoín, glutetimid, fenobarbital, primidón, topiramát),

- liek na liečenie HIV a AIDS (zidovudín),

- lieky na liečenie tuberkulózy (rifampicín, izoniazid),

- lieky ovplyvňujúce zrážanie krvi (warfarín a iné lieky znižujúce zrážavosť krvi),

- flukloxacilín, chloramfenikol (antibiotiká),

- probenecid (liek na liečenie dny),

- kyselinu acetylsalicylovú alebo iné lieky proti bolesti a zápalu,

- cholestyramín (liek na zníženie tukov v krvi),

- lieky na liečbu nevoľnosti a vracania alebo žalúdočných vredov (metoklopramid, domperidón a propantelín),

- ústami podanú antikoncepciu,

- lieky a výživové doplnky obsahujúce ľubovník bodkovaný.

PARALEN GRIP a jedlo, nápoje a alkohol

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla. Počas liečby je zakázané požívať alkoholické nápoje.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Liek PARALEN GRIP sa nesmie užívať počas tehotenstva a v období dojčenia (pozri časť „Neužívajte PARALEN GRIP“).

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek môže znížiť schopnosť reagovať u osôb vykonávajúcich činnosť vyžadujúcu pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie vozidiel, ovládanie strojov, práca vo výškach a pod.).

PARALEN GRIP obsahuje pseudoefedríniumchlorid a monohydrát laktózy

Niektoré z produktov metabolizmu pseudoefedríniumchloridu sú na zozname dopingových látok, preto PARALEN GRIP nemajú užívať aktívni športovci.

Liek obsahuje monohydrát laktózy. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať PARALEN GRIP

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a dospievajúci užívajú PARALEN GRIP 3-krát denne po 1 – 2 tabletách počas trvania ťažkostí, spravidla 3 – 5 dní. O dlhšom užívaní lieku sa poraďte s lekárom. Odstup medzi jednotlivými dávkami má byť minimálne 4 hodiny.

Maximálna denná dávka je 6 tabliet.

Filmom obalené tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

V prípade, že odkašliavate hlieny, poraďte sa o užívaní lieku s lekárom.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene

Dávkovanie vždy určuje lekár. Obvykle je nutné znížiť dávku alebo predĺžiť interval medzi jednotlivými dávkami. Pri zníženej funkcii obličiek možno podať maximálne 1 tabletu s odstupom najmenej 6 – 8 hodín od predchádzajúcej dávky.

Použitie u detí a dospievajúcich

PARALEN GRIP nie je určený pre deti a dospievajúcich do 15 rokov.

Ak užijete viac PARALEN GRIP, ako máte

V prípade predávkovania alebo náhodného požitia lieku dieťaťom, vyvolajte vracanie a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc aj keď sa nevyskytujú príznaky predávkovania, vzhľadom na riziko ťažkého poškodenia pečene prejavujúceho sa až po dlhšej dobe!

Ak zabudnete užiť PARALEN GRIP

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte liek užívať a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás objaví niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:

 • závažné kožné reakcie – závažné kožné vyrážky, často s výskytom vredov v ústach, hrdle, nose, na genitáliách a zápal spojoviek (červené a opuchnuté oči), ktoré môžu vyústiť do tvorby pľuzgierov a odlupovania kože.
 • závažná alergická reakcia (angioedém), ktorá spôsobuje opuch rôznych častí tela najčastejšie tváre (očí a úst), oblasti hrdla (sliznice dýchacieho ústrojenstva) a tráviaceho ústrojenstva (spôsobujúci brušné kŕče).
 • ťažká alergická reakcia spôsobujúca ťažkosti s dýchaním alebo závrat, ktorá môže viesť až k šokovému stavu (anafylaktický šok),
 • bolesť hrdla, vriedky v ústach, náhla vysoká horúčka.

Častosť výskytu vyššie uvedených závažných vedľajších účinkov je veľmi zriedkavá (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb).

Pri užívaní PARALENU GRIP sa môžu tiež vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky zoradené podľa častosti výskytu:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

 • nespavosť, úzkosť, napätie, nepokoj, bolesti hlavy*, únava, malátnosť.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

 • zhoršená výslovnosť*.

Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 liečených):

 • alergické kožné reakcie, vyrážka.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

 • poruchy krvotvorby (zmeny v krvnom obraze, napr. zníženie počtu červených alebo bielych krviniek,alebo krvných doštičiek. Môžu sa prejaviť ako krvácanie z ďasien, krvácanie z nosa alebo podliatiny, zvýšenou náchylnosťou k infekciám, únavou, bolesťou hlavy a i.) vrátane závažného zníženia počtu bielych krviniek, ktoré môže zvýšiť pravdepodobnosť infekcie
 • kmitavý pohyb očných buliev (nystagmus)*
 • poruchy srdcového rytmu (arytmia),
 • vysoký krvný tlak (hypertenzia),
 • zúženie priedušiek (bronchospazmus) alebo dýchavičnosť,
 • žltačka.

Neznáme (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov):

 • ospalosť, závraty, točenie hlavy, porucha napätia svalov (dystónia) najmä u detí, psychotické poruchy vrátane halucinácií a zmätenosti,
 • manické symptómy, ako je znížená potreba spánku, nadmerne veselá alebo podráždená nálada, prehnané sebavedomie, zvýšená aktivita alebo nepokoj, trysk myšlienok, rýchle rozprávanie, roztržitosť,
 • poškodenie pečene, ktoré môže viesť k akútnemu zlyhaniu pečene,
 • zápal hrubého čreva,
 • alergický akútny koronárny syndróm (Kounisov syndróm – život ohrozujúci stav spôsobený náhle vzniknutou nepriechodnosťou vencových tepien srdca na podklade alergickej reakcie).
 • zadržanie (hromadenie) moču v močovom mechúri, pri nemožnosti vyprázdniť močový mechúr.

* boli pozorované pri vyšších dávkach dextrometorfánu.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať PARALEN GRIP

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo PARALEN GRIP obsahuje

- Liečivá sú paracetamol 325 mg, pseudoefedríniumchlorid 30 mg, dextrometorfániumbromid 15 mg v 1 filmom obalenej tablete.

- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, povidón, predželatínovaný kukuričný škrob, sodná soľ kroskarmelózy, kyselina stearová, hypromelóza, makrogol, mastenec, oxid titaničitý E171, simetikónová emulzia SE 4, zeleň laková E 104/132.

Ako vyzerá PARALEN GRIP a obsah balenia

PARALEN GRIP sú svetlozelené okrúhle dvojvypuklé filmom obalené tablety.

Veľkosť balenia: 10, 12 alebo 24 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praha, Česká republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v novembri 2016.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »