Lekáreň Lieky24.sk

Kolchicín v liečbe infekcie koronavírusom

Pandémia koronavírusu COVID – 19 ani po roku nepoľavuje a počet infikovaných pribúda v každej krajine sveta. Úmerne tomu nám stúpa počet ťažkých priebehov infekcie ústiacich do zápalu pľúc s potrebou hospitalizácie, bohužiaľ niekedy končiac smrťou pacientov.

Kolchicín v liečbe infekcie koronavírusom

U každého infikovaného pacienta a ich rodinných príslušníkov potvrdením infekcie začína legitímna snaha o čo najefektívnejšiu liečbu. Informácie o liečbe COVID – 19 ľudia hľadajú všade, od zdravotníkov až po internet, v rôznej kvalite alebo interpretáciách. 

Kolchicín - ako je to naozaj?

Za jedno z účinných liečiv proti koronavírusovej infekcii je považovaný aj kolchicín. Kolchicín sa na Slovensku používa najmä na terapiu akútnych záchvatov dny, kedy účinne potláča zápalovú reakciu a tým tlmí bolesť. Účinnosť liečiva v terapii infekcie COVID-19 bola posúdená v dvojito zaslepenej randomizovanej štúdii COLCORONA prebiehajúcej v období marec – december 2020 v Kanade, USA, Španielsku a Brazílii. Štúdia je zatiaľ publikovaná bez akejkoľvek recenzie od vedeckej obci.

Štúdia bola zameraná na 2 ciele:

  1. Hospitalizácia alebo smrť spôsobené infekciou COVID – 19
  2. Závažné zdravotné komplikácie

Dizajn štúdie bol nasledovný:

  • Podmienkou zaradenia do štúdie bola COVID-19 infekcia potvrdená metódou PCR. Do štúdie boli tiež zaradení pacienti s príznakmi infekcie COVID-19 bez potvrdenia metódou PCR, ak boli v kontakte s COVID-19 pozitívnou osobou v domácnosti. Pacienti boli na začiatku štúdie liečení výlučne doma.
  • Pacienti boli rozdelení na 2 skupiny s užívaním tabliet po dobu 30 dní s dávkovaním prvé tri dni 2x 1tabletu 0,5mg a následne 27 dní 1 tabletu 0,5mg. Polovica pacientov užívala tablety s kolchicínom 0,5mg a polovica užívala tablety s placebom 0,5mg (bez liečiva)

Charakteristika pacientov

Skupina užívajúca kolchicín

Skupina užívajúca placebo

Priemerný vek

54,4±9,7

54,9±9,9

Priemerné BMI

30,0±6,2

30,0±6,3

Celkový počet pacientov

a z toho:

2235

2253

Počet žien

1238

1183

Kaukazský typ

2086

2096

Fajčiari

217

212

Hypertonici

781

848

Diabetici

444

450

Pacienti s respiračným ochorením

583

605

Pacienti po infarkte

65

72

Pacienti so srdcovým zlyhávaním

24

18

               

Aké sú výsledky štúdie s kolchicínom?

Pre prehľadnosť a jednoduchšiu interpretáciu uvádzame výsledky v tabuľke v absolútnych číslach, bez štatistických parametrov. Prehľad počtu pacientov, ktorí dokončili štúdiu:

Výsledok štúdie

Skupina užívajúca kolchicín

Skupina užívajúca placebo

Celkový počet pacientov

2235

2253

Štúdiu dokončilo

2192

2189

Štúdiu nedokončilo

a z toho:

43

64

Zomrelo

5

9

Nedokončilo z iných dôvodov

38

56

 

Výsledky štúdie zamerané na úmrtie a nutnosť hospitalizácie:

Výsledok štúdie

Skupina užívajúca kolchicín

Skupina užívajúca placebo

Celkový počet pacientov

a z toho:

2235

2253

Úmrtie

5 (0,2%)

9 (0,4%)

Nutnosť hospitalizácie

101 (4,5%)

128 (5,7%)

Nutnosť pľúcnej ventilácie

11 (0,5%)

21 (0,9%)

Pacienti s potvrdeným COVID-19 metódou PCR* a z toho:

2075

2084

Úmrtie

5 (0,2%)

9 (0,4%)

Nutnosť hospitalizácie

93 (4,5%)

123 (5,9%)

Nutnosť pľúcnej ventilácie

10 (0,5%)

20 (1,0%)

*- do štúdie boli v menšom počte zaradení aj pacienti s príznakmi COVID-19 bez potvrdenia infekcie metódou PCR

Výsledky štúdie zamerané na závažné zdravotné komplikácie:

Výsledok štúdie

Skupina užívajúca kolchicín

Skupina užívajúca placebo

Výskyt škodlivej udalosti

a z toho:

2195

2217

Akákoľvek závažná škodlivá udalosť

108 (4,9%)

139 (6,3%)

Závažná pneumónia

63 (2,9%)

92 (4,1%)

Pľúcna embólia

11 (0,5%)

2 (0,1%)

Akákoľvek škodlivá udalosť

532 (24,2%)

344 (15,5%)

Gastrointestinálne ťažkosti  menej závažné

524 (23,9%)

344 (15,5%)

Gastrointestinálne ťažkosti  závažné

6 (0,3%)

3 (0,1%)

Hnačka

300 (13,7%)

161 (7,3%)

 

Na základe výsledkov štúdie autori vyslovili tieto závery:

  • Kolchicín znižuje riziko smrti a nutnosti hospitalizácie u pacientov s infekciou COVID-19, ale len u pacientov s potvrdenou infekciou COVID – 19, ktorí nie sú hospitalizovaní.
  • Kolchicín je vhodný výlučne u pacientov s potvrdenou infekciou COVID-19, ktorí nepotrebujú hospitalizáciu
  • Kolchicín sa neodporúča na prevenciu infekcie COVID-19 (napr. po kontakte s pozitívnym človekom) ani u pacientov s rozvinutým zápalom pľúc.

Štúdia ešte čaká na vedeckú oponentúru, pričom sú v nej menšie nezrovnalosti, uvidíme teda ako bude vyzerať zverejnená štúdia po recenzii vedeckou obcou. Kolchicín je viazaný výlučne na lekársky predpis, preto ho nežiadajte ako voľnopredajný liek v lekárni a jeho užitie konzultujte so svojim lekárom. Predpokladá sa, že účinnosť kolchicínu sa bude aj nadaľej hodnotiť, o čom vás budeme priebežne informovať.

PharmDr. Tomáš Srnka

Zdroje:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.21250494v1.full-text

https://www.colcorona.net/

Upozornenie: Článok nenahrádza konzultáciu s lekárom alebo iným zdravotníckym pracovníkom ohľadom Vášho zdravotného stavu ani príbalovú informáciu k lieku. Pred použitím lieku si vždy prečítajte príbalovú informáciu alebo sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Lieky s obsahom liečiva kolchicín sú viazané na lekársky predpis!

 

 

 

 

Ďalšie zaujímavé články

Prečo sa (ne)očkovať?

Prečo sa (ne)očkovať?

„Nechcem sa očkovať, lebo je to zbytočnosť a biznis farmafiriem. I tak je očkovanie neúčinné!" „Ja som očkovaný a očkovať sa dám vždy na základe...