Imazol krémpasta 30g

Kód tovaru:

EAN: 7612076354517

3,12 € s DPH

Jednotková cena za kg104,13 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

Zakúpením tohto produktu môžete získať až 3 vernostné body. Za obsah košíka získate celkovo 3 body, ktoré môžu byť prevedené na zľavový kupón v hodnote 0,03 €.


O produkte

Imazol krémpasta je liek na liečbu kožných hubovitých chorôb - kožné mykózy so širokým spektrom účinku. Imazol krémpasta má vysušujúci efekt a je obzvlášť vhodná pri mokvajúcich infekciách - plienková dermatitída.

Detaily

Indikácie: Imazol krémpasta je pre dobrú priľnavosť a vysušujúci efekt svojho špeciálneho masťového základu vhodná na liečbu plienkových dermatitíd (zápalových reakcií kože) a veľkoplošných mokvajúcich lézií (poškodení kože).

Kontraindikácie: Liek nesmú používať pacienti so známou precitlivenosťou na klotrimazol alebo iný derivát imidazolu a ostatné zložky liekov.

Tehotenstvo a dojčenie: Imazol krémpasta sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia. Počas dojčenia neaplikovať na okolie prsných bradaviek.

Použitie: Imazol sa zľahka vtiera 2 krát denne, najlepšie ráno a večer po umytí a dôkladnom osušení postihnutých miest. Pri silno sa olupujúcich mykózach, najmä na chodidlách, je vhodná aj keratolytická liečba (uvoľňovanie horných vrstiev pokožky). K úplnému vyliečeniu a prevencii opakovanej infekcie je nevyhnutná dostatočne dlho trvajúca liečba – pri kvasinkových infekciách 2 týždne, pri infekciách zapríčinených inými kožnými hubami (dermatofytmi) asi 6 týždňov.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Účinná látka klotrimazol
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 10 mg/ 1g
Lieková forma dermálny krém
Koľko dní Vám vydrží balenie 30

Na stiahnutie

Imazol krémpasta

Príbalová informácia

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2017/02266-TR

 

Písomná informácia pre používateľa

Imazol krémpasta

10 mg/g dermálna pasta

klotrimazol

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Imazol krémpasta a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Imazol krémpastu

3. Ako používať Imazol krémpastu

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Imazol krémpastu

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Imazol krémpasta a na čo sa používa

Imazol krémpasta je dermálna (kožná) pasta, ktorá obsahuje liečvo klotrimazol (imidazolový derivát). Patrí do skupiny liekov proti kožným hubovitým (mykotickým) ochoreniam. Spektrum účinku klotrimazolu zahŕňa všetky dôležité druhy kožných húb a grampozitívne baktérie.

Imazol krémpasta je určená na liečbu plienkového zápalu kože (plienková dermatitída) a veľkoplošných mokvajúcich poškodení kože.

2. Čo potrebuje vedieť predtým, ako použijete Imazol krémpastu

Nepoužívajte Imazol krémpastu

- ak ste alergický/á na klotrimazol alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Imazol krémpastu, obráťte sa na zvojho lekára alebo lekárnika.

Iné lieky a Imazol krémpasta

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Zatiaľ nie je známe, či Imazol krémpasta ovplyvňuje účinok iných liekov a naopak.

Tehotenstvo a dojčenie

Imazol krémpasta sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Tento liek nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Imazol krémpasta obsahuje:

- cetylakolhol a stearylalkohol – môže vyvolať lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu,

- butylhydroxyanizol – môže vyvolať lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu) alebo podráždenie očí a slizníc.

3. Ako používať Imazol krémpastu

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý/á, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pokiaľ lekár neurčí inak, Imazol krémpasta sa natiera 2-krát denne, najlepšie ráno a večer po umytí a dôkladnom osušení postihnutých miest. Postihnuté miesta je vhodné nechať nezakryté aspoň 10 minút po použití lieku. Je nutné často meniť oblečenie, ktoré zakrýva postihnuté miesta.

Na úplné vyliečenie a prevenciu opakovanej infekcie je nevyhnutná dostatočne dlhá liečba: pri kvasinkových infekciách aspoň 2 týždne, pri infekciách zapríčinených inými kožnými hubami (dermatofytmi) až 6 týždňov.

Bez porady s lekárom používajte liek najdlhšie 4 týždne.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

Ak sa vyskytnú vedľajšie účinky alebo iné nezvyčajné reakcie, poraďte sa o ďalšom používaní lieku s lekárom.

Použitie u detí a dospievajúcich

Dávkovanie uvedené vyššie platí aj pre deti.

Pri náhodnom požití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Imazol krémpasta sa zvyčajne dobre znáša, môžu sa však vyskytnúť tieto vedľajšie účinky:

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- podráždenie kože.

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

- kontaktná senzibilizácia – je to kontaktná alergická reakcia, ktorá sa môže prejaviť ekzém (začervenanie a svrbenie v mieste nanášania lieku).

Ak sa uvedené vedľajšie účinky vyskytnú, liečbu ihneď ukončite, reakcia vymizne vzápätí. Ďalší postup konzultujte s ošetrujúcim lekárom.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Imazol krémpastu

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Nepoužívajte tento liek dlhšie ako 4 týždne po prvom otvorení.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Imazol krémpasta obsahuje

- Liečivo je klotrimazol. 1 g dermálnej pasty obsahuje 10 mg klotrimazolu.

- Pomocné látky sú tekutý parafín, cetylalkohol a stearylalkohol, glycerolmonostearát, polysorbát, oktyldodekanol, dihydrát edetanu disodného, butylhydroxyanizol, fenyletylalkohol, oxid titaničitý, čistená voda.

Ako vyzerá Imazol krémpasta a obsah balenia

- Biela krémovitá pasta charakteristického zápachu v hliníkovej tube so závitovým uzáverom.

- Obsah balenia: 30 g.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Laboratoires Bailleul S.A.

10-12 Avenue Pasteur

L-2310 Luxemburg

Luxembursko

Výrobca

Laboratoires Galderma - Alby sur Cheran

ZI Montdésir

74540 Alby sur Cheran

Francúzsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 07/2017.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)