Zľava -4,02 €
Excipial U Lipolotio 200ml

Excipial U Lipolotio 200ml

emu der 1x200 ml

Kód tovaru:

EAN: 7612076354814

9,49 € s DPH

13,51 € s DPH

Jednotková cena za liter47,47 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Excipial U Lipolotio je určený na ochranu a ošetrovanie pokožky pri chorobách ako atopický ekzém, psoriáza, veľmi suchá pokožka. Excipial U Lipolotio zlepšuje a normalizuje stav pokožky hydratáciou a tvorbou prirodzeného ochranného filmu z lipidov a tým vyhladzuje jej drsný povrch a napomáha jej udržiavať si svoju elasticitu a odolnosť proti vonkajším vplyvom.

Detaily

Indikácie: Liek je vhodný špeciálne pre veľkoplošné použitie na ochranu a ošetrovanie citlivej alebo mierne podráždenej kože. Excipial U Lipolotio je určený pre suchú až veľmi suchú kožu a ako podporný prostriedok pri kožných ochoreniach, ktorých dôsledkom je vysušená pokožka. Liek je vhodný ako doplnok miestnej liečby kožných ochorení silno účinnými kožnými prípravkami, ktorú určí lekár (napr. počas dňa Excipial U, na noc prípravky s obsahom kortikoidov) a pri doliečovaní kožných ochorení. Obidva lieky môžu používať dospelí, mladiství a deti všetkých vekových skupín, môžu sa používať i v období ťarchavosti a dojčenia.

Kontraindikácie: Liek nesmú používať pacienti so známou precitlivenosťou na ureu alebo ostatné zložky lieku. Do otvorených rán a na sliznice.

Tehotenstvo a dojčenie: Liek sa môže používať v období ťarchavosti a dojčenia.

Dávkovanie: Ak lekár neurčí inak, liek sa nanáša 2 až 3 krát denne na postihnuté miesta. Pri kombinácii so silno
účinnými kožnými prípravkami určí lekár vhodný liečebný postup, ktorý je nutné dodržiavať.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Účinná látka močovina
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 40 mg/ml
Lieková forma dermálna emulzia
Koľko dní Vám vydrží balenie 30

Na stiahnutie

Excipial Lipolotio

Príbalová informácia

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2017/01642-ZME

 

Písomná informácia pre používateľa

EXCIPIAL U LIPOLOTIO

40 mg/g dermálna emulzia

močovina (urea)

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 6 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je EXCIPIAL U LIPOLOTIO a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete EXCIPIAL U LIPOLOTIO

3. Ako používať EXCIPIAL U LIPOLOTIO

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať EXCIPIAL U LIPOLOTIO

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je EXCIPIAL U LIPOLOTIO a na čo sa používa

EXCIPIAL U LIPOLOTIO je dermálna (kožná) emulzia, ktorá obsahuje liečivo močovina (urea). Patrí do skupiny liekov na zmäkčenie a ochranu pokožky. Zlepšuje a normalizuje stav pokožky zvlhčením a tvorbou prirodzeného ochranného filmu z tukov. Tým vyhladzuje jej drsný povrch a pomáha udržať elasticitu a odolnosť proti vonkajším vplyvom.

EXCIPIAL U LIPOLOTIO je určený na veľkoplošné použitie – na ochranu a ošetrovanie citlivej alebo mierne podráždenej kože, na suchú až veľmi suchú kožu a ako podporný prostriedok pri kožných ochoreniach, ktorých dôsledkom je vysušená koža. Liek je vhodný na doplnkovú miestnu liečbu kožných ochorení silno účinnými kožnými liekmi (hormonálne masti obsahujúce kortikoidy), ktoré určí lekár (napr. počas dňa EXCIPIAL U LIPOLOTIO, na noc lieky s obsahom kortikoidov) a na starostlivosť o pokožku pri doliečovaní kožných ochorení. Používa sa aj pri svrbivých prejavoch, atopickom ekzéme a psoriáze.

Tento liek môžu používať dospelí, dospievajúci a deti všetkých vekových skupín.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete EXCIPIAL U LIPOLOTIO

Nepoužívajte EXCIPIAL U LIPOLOTIO

- ak ste alergický na ureu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať EXCIPIAL U LIPOLOTIO, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

EXCIPIAL U LIPOLOTIO sa nemá aplikovať na porušenú pokožku a do otvorených rán.

Iné lieky a EXCIPIAL U LIPOLOTIO

EXCIPIAL U LIPOLTIO môže zvýšiť vstrebávanie iných kožných liekov, týka sa to najmä kortikosteroidov, ditranolu a 5-fluóruracilu. O vhodnosti používania iných liekov (na lekársky predpis aj bez neho) sa poraďte s ošetrujúcim lekárom.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

EXCIPIAL U LIPOLOTIO sa môže používať počas tehotenstva aj dojčenia. Ak používate tento liek počas tehotenstva alebo dojčenia, vždy dodržiavajte pokyny svojho lekára.

Pred dojčením odstráňte liek z oblasti prsníkov.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Netýka sa.

3. Ako používať EXCIPIAL U LIPOLOTIO

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár neurčí inak, liek sa nanáša 2- až 3-krát denne na postihnuté miesta. Pri kombinácii so silno účinnými kožnými liekmi (hormonálne masti) určí lekár vhodný liečebný postup, ktorý je nutné dodržiavať.

Použitie u detí a dospievajúcich

Uvedené dávkovanie platí aj pre deti a dospievajúcich.

Ak sa do 6 týždňov od začatia liečby príznaky ochorenia nezlepšia alebo sa naopak zhoršia, alebo sa vyskytnú vedľajšie účinky či nezvyčajné reakcie, poraďte sa o ďalšom používaní tohto lieku s lekárom.

Ak náhodou dieťa požije tento liek, poraďte sa s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri používaní tohto lieku sa môžu vyskytnúť tieto vedľajšie účinky:

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- precitlivenosť.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- začervenanie, pálenie, svrbenie, vyrážka.

Ak sa po aplikácii vyskytne začervenanie, pálenie, svrbenie, vyrážka alebo precitlivenosť, liečba sa má prerušiť.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať EXCIPIAL U LIPOLOTIO

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fľaške po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo EXCIPIAL U LIPOLOTIO obsahuje

- Liečivo je močovina (urea). 1 ml dermálnej emulzie obsahuje 40 mg močoviny (urey).

- Pomocné látky sú roztok mliečnanu sodného, kyselina mliečna, pentylénglykol, emulgátor v/o typ 1, hydroxystearoylmakrogol-glycerol, kopolymér metoxymakrogolu s dodecylglykolom, tekutý parafín, stredne nasýtené triacylglyceroly, dimetikón, myristyllaktát, parfum, čistená voda.

Ako vyzerá EXCIPIAL U LIPOLOTIO a obsah balenia

- Biela homogénna jemne parfumovaná emulzia v bielej nepriehľadnej plastovej fľaške s plastovým závitovým uzáverom.

- Obsah balenia: 200 ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s.

Nobelova 28

831 02 Bratislava

Slovenská republika

Výrobca

Laboratoires Galderma - Alby sur Cheran

ZI Montdésir

74540 Alby sur Cheran

Francúzsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v novembri 2017.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »