Panadol Ultra Rapide šumivé tablety 12tbl

tbl eff (strip lam.) 1x12 ks

Kód tovaru:

EAN: 8590335001824

8,11 € s DPH

Jednotková cena za tbl0,68 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Liek Panadol Ultra Rapide obsahuje kombináciu troch liečiv, ktoré účinne tlmia stredne silné až silné bolesti - napr. bolesť hlavy, bolesť zubov, migréna, menštruačné bolesti, bolesti svalov a kĺbov. Panadol Ultra Rapide má rýchly nástup účinku, môžu ho užívať dospelí a mladiství od 14 rokov.

Detaily

Indikácie: Panadol Ultra Rapide paracetamol, kofeín a kodeín. Paracetamol pôsobí proti bolesti a znižuje horúčku. Kofeín zosilňuje jeho účinok a kodeín znižuje vnímanie bolesti a reakciu na ňu. Liek tým prináša úľavu od silnej bolesti a znižuje horúčku. Panadol Ultra Rapide sa užíva pri bolestiach rôzneho pôvodu, napr. bolesti reumatického pôvodu, bolesti chrbtice a lumbago, bolesti hlavy vrátane migrény, bolesti pri menštruácii, bolesti sprevádzajúce poranenie kostí a kĺbov, bolesti zubov, neuralgie, bolesti pri zápale prinosových dutín, bolesti v hrdle alebo pri chrípke a prechladnutí sprevádzané najmä suchým kašľom.

Kontraindikácie: Neužívajte Panadol Ultra Rapide, keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Panadol Ultra Rapide. Pacienti, ktorí sa liečia na ochorenie pečene alebo obličiek,sa o vhodnosti užívania lieku musia vopred poradiť s lekárom. Liek sa nesmie užívať pri žltačke, chronickom pití alkoholu a pri súbežnom podávaní liekov poškodzujúcich pečeň. Liek sa nesmie užívať pri prebiehajúcom záchvate prieduškovej astmy, pri dýchavičnostia srdcovom zlyhávaní sprevádzajúcom chronické pľúcne ochorenie. Panadol Ultra Rapide ďalej nesmú užívať pacienti s úrazom hlavy alebo so zvýšeným vnútrolebkovým tlakom alebo pacienti po operácii žlčových ciest. Panadol Ultra Rapide nie je vhodný pre deti do 14 rokov.

Tehotenstvo a dojčenie: Panadol Ultra Rapide nesmú užívať tehotné ženy. Dojčiace matky môžu užívať tento liek alebo akékoľvek kodeínové prípravky iba pod dohľadom lekára. Užívanie týchto liekov môže ublížiť vášmu dieťaťu.

Dávkovanie: Ak lekár neurčí inak, dospelí zvyčajne užívajú 2 tablety rozpustené v pohári vody 1 až 4-krát denne. Súbežné užitie 2 tabliet lieku zvyšuje rýchlosť vstrebania a tým aj rýchlosť účinku. Odstup medzi jednotlivými dávkami je najmenej 4 hodiny. Maximálna denná dávka je 8 tabliet. Deťom od 14 rokov sa podáva 1 až 3-krát denne 1 rozpustená tableta s časovým odstupom najmenej 6 hodín. Maximálna denná dávka je 3 tablety. Neprekračujte odporúčané dávkovanie.

Špeciálne upozornenia: Obsahuje paracetamol, neužívajte súbežne s inými liekmi obsahujúcimi paracetamol. Užívanie vyšších než odporúčaných dávok môže viesť k riziku závažného poškodenia pečene. Počas liečby týmto liekom nesmiete piť alkoholické nápoje. Pri dlhodobom užívaní je možný vznik závislosti. Liek môže ovplyvniť pozornosť.

Vlastnosti

Účinná látka paracetamol + hemihydrát kodeíniumfosfátu + kofeín
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 500 mg + 8 mg + 30 mg / tbl
Lieková forma šumivé tablety
Koľko dní Vám vydrží balenie 20

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 1. NÁZOV LIEKU

Panadol Ultra tablety

500 mg, 8 mg, 30 mg

Panadol Ultra Rapide

500 mg, 8 mg, 30 mg šumivé tablety

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna tableta / šumivá tableta obsahuje liečivá:

paracetamol (paracetamolum) 500 mg

kodeíniumfosfát hemihydrát (codeini phosphas hemihydricus) 8 mg

kofeín (coffeinum) 30 mg

Pomocné látky so známym účinkom:

Panadol Ultra Rapide: jedna šumivá tableta obsahuje 398 mg sodíku a 50 mg sorbitolu (E 420).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 1. LIEKOVÁ FORMA

Tableta / Šumivá tableta.

Panadol Ultra tablety

Podlhovasté, dvojito vypuklé, biele tablety s vyrazeným písmenom „S“ na jednej strane.

Panadol Ultra Rapide

Okrúhle, ploché, biele tablety so skosenými hranami, s deliacou ryhou na jednej strane; deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Lieky Panadol Ultra tablety a Panadol Ultra Rapide sú analgetikum indikované na tlmenie stredne silnej až silnej bolesti. Lieky sú odporučené na liečbu väčšiny bolestivých stavov, ako sú reumatické bolesti, bolesti chrbtice a lumbago, bolesti pri poranení kostí a kĺbov, bolesti hlavy vrátane migrény, bolesti zubov, neuralgie rôzneho pôvodu, bolesti pri sinusitíde, menštruačné bolesti, bolesti v hrdle, bolesti svalov a kĺbov pri chrípke a prechladnutí, vírusové infekcie sprevádzané suchým kašľom.

Lieky Panadol Ultra tablety a Panadol Ultra Rapide sú určené iba na použitie u dospelých nad 18 rokov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí (vrátane starších osôb)

1 – 2 tablety podľa potreby 1 až 4-krát denne s časovým odstupom najmenej 4 hodín. 1 tableta je vhodná u osôb s telesnou hmotnosťou 34 – 60 kg, 2 tablety u osôb s telesnou hmotnosťou nad 60 kg. Maximálne možno užiť 8 tabliet počas 24 hodín (t.j. 4 g paracetamolu).

Pediatrická populácia

Lieky Panadol Ultra tablety a Panadol Ultra Rapide sú kontraindikované u detí a dospievajúcich do 18 rokov vzhľadom na riziko opiátovej toxicity v dôsledku variabilného a nepredvídateľného metabolizmu kodeínu na morfín (pozri časť 4.3 a 4.4).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Pacienti s poruchou funkcie obličiek sa musia pred zahájením liečby liekmi Panadol Ultra tablety a Panadol Ultra Rapide poradiť s lekárom.

Pri renálnej insuficiencii je nutné dávkovanie upraviť:

 • pri glomerulárnej filtrácii 50 – 10 ml/min sa podávajú jednotlivé dávky v intervale najmenej 6 hodín;

 • pri glomerulárnej filtrácii pod 10 ml/min v intervale 8 hodín.

Pacienti s poruchou funkcie pečene

Pacienti s poruchou funkcie pečene sa musia pred zahájením liečby liekmi Panadol Ultra tablety a Panadol Ultra Rapide poradiť s lekárom.

Spôsob podávania

Lieky Panadol Ultra tablety a Panadol Ultra Rapide sú určené na perorálne podanie. Panadol Ultra Rapide sa užíva po rozpustení tablety v minimálne polovici pohára vody.

Dĺžka liečby sa má obmedziť na 3 dni a ak sa nedosiahne účinné zmiernenie bolesti, pacientov je potrebné poučiť, aby sa poradili s lekárom.

Vždy je potrebné užívať najnižšiu účinnú dávku po čo najkratšiu dobu nevyhnutnú na zlepšenie príznakov.

4.3 Kontraindikácie

 • Pacienti so známou precitlivenosťou na paracetamol, kodeín, kofeín, opioidné analgetiká alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri časť 6.1).

 • Pacienti s ultrarýchlym CYP2D6 metabolizmom.

 • Pri ťažkej renálnej a hepatálnej insuficiencii, akútnej hepatitíde, pri súbežnom podávaní liekov poškodzujúcich funkciu pečene.

 • Pri hemolytickej anémii, alkoholizme a deficite glukózo-6-fosfátdehydrogenázy.

 • Akútny astmatický záchvat.

 • Pacienti po úraze hlavy a so zvýšeným vnútrolebečným tlakom.

 • Pacienti po operácii žlčových ciest.

 • Srdcové zlyhanie v dôsledku chronickej pľúcnej choroby.

 • Pediatrická populácia (do 18 rokov).

 • Dojčiace ženy (pozri časť 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pacientov je potrebné upozorniť, aby neužívali súbežne iné lieky s obsahom paracetamolu alebo kodeínu. Súbežné podávania viacerých liekov s obsahom paracetamolu by mohlo viesť k predávkovaniu.

Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť zlyhanie pečene vedúce až k potrebe transplantácie pečene alebo smrti. Existujúce ochorenie pečene zvyšuje riziko poškodenia pečene v súvislosti s paracetamolom.

Pacienti s diagnostikovanou poruchou funkcie pečene alebo obličiek sa musia pred zahájením užívania týchto liekov poradiť s lekárom. Pri podávaní paracetamolu pacientom so zmenami pečeňových funkcií a u pacientov, ktorí užívajú dlhodobo vyššie dávky paracetamolu sa odporúča pravidelná kontrola pečeňových testov.

U pacientov s depléciou glutatiónu, ako sú významne podvyživení alebo anorektickí pacienti, pri veľmi nízkom BMI alebo chronickí ťažkí alkoholici, boli hlásené prípady poruchy funkcie až zlyhávania pečene. U stavov s depléciou glutatiónu, ako je napr. sepsa, môže použitie paracetamolu zvyšovať riziko metabolickej acidózy.

Pri liečbe perorálnymi antikoagulanciami a súbežnom podávaní vyšších dávok paracetamolu je nutná kontrola protrombínového času.

Počas liečby sa nesmú piť alkoholické nápoje.

Dlhodobé alebo nadmerné užívanie kodeínu môže spôsobiť vznik liekovej závislosti.

Lieky Panadol Ultra tablety a Panadol Ultra Rapide sa majú podávať opatrne tým pacientom, u ktorých sa môže zhoršiť stav podávaním opioidov. Týka sa to najmä veľmi starých osôb so zvýšenou citlivosťou na centrálne a gastrointestinálne účinky opioidov, pacientov, ktoré užívajú súbežne lieky tlmiace CNS, pacientov s hypertrofiou prostaty a pacientov, ktorí trpia zápalovými črevnými ochoreniami, obštrukčnými črevnými poruchami alebo akútnou príhodou brušnou.

Pacienti s anamnézou cholecystektómie by sa mali poradiť s lekárom pred použitím niektorého z týchto liekov z dôvodu možného akútneho zápalu pankreasu u niektorých pacientov.

Požívanie nadmerného množstva kávy, čaju alebo niektorých nápojov v plechovkách spolu s týmito liekmi môže spôsobiť u pacientov pocit napätia a podráždenosť, a preto sa mu majú pacienti vyhnúť.

Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, pacient má vyhľadať lekára.

Panadol Ultra Rapide

Jedna tableta lieku Panadol Ultra Rapide obsahuje 398 mg sodíka. Má sa to vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.

Jedna tableta lieku Panadol Ultra Rapide obsahuje 50 mg sorbitolu. Pacienti so vzácnymi dedičnými problémami s intoleranciou fruktózy by tento liek nemali užívať.

CYP2D6 metabolizmus

Kodeín je metabolizovaný pečeňovým enzýmom CYP2D6 na morfín, jeho aktívny metabolit. Ak má pacient nedostatok tohto enzýmu alebo ho nemá vôbec, požadovaný analgetický účinok sa nedosiahne. Odhady naznačujú, že tento nedostatok CYP2D6 má až 7 % populácie bielej (kaukazskej) rasy. Ak však má pacient nadmerný či ultrarýchly CYP2D6 metabolizmus, má zvýšené riziko rozvoja nežiaducich účinkov opiátovej toxicity aj pri bežne predpisovaných dávkach. Títo pacienti premieňajú kodeín na morfín rýchlo, čo vedie k vyšším hladinám morfínu v sére ako sú očakávané. Všeobecné príznaky opiátovej toxicity zahŕňajú zmätenosť, somnolenciu, plytké dýchanie, zúžené zrenice, nauzeu, vracanie, zápchu a stratu chuti do jedla. V závažných prípadoch môže dochádzať k príznakom obehového a respiračného útlmu, čo môže byť život ohrozujúce a veľmi vzácne fatálne.

Odhady prevalencie ultrarýchleho metabolizmu v rôznych populáciách sú zhrnuté nižšie:

Populácia

Prevalencia %

africká/etiópska

29 %

afroamerická

3,4 % až 6,5 %

ázijská

1,2 % až 2 %

biela (kaukazská)

3,6 % až 6,5 %

grécka

6 %

maďarská

1,9 %

severoeurópska

1 % až 2 %

Pooperačné použitie u detí

V publikovanej literatúre existujú informácie o tom, že podanie kodeínu deťom po tonzilektómii a/alebo adenoidektómii viedlo k zriedkavým avšak život ohrozujúcim nežiaducim príhodám vrátane úmrtia z dôvodu obštrukčného spánkového apnoe (pozri tiež časť 4.3). Všetkým deťom boli podané dávky kodeínu, ktoré boli v rámci správneho dávkovacieho rozmedzia, existujú však dôkazy o tom, že tieto deti metabolizovali kodeín na morfín buď ultrarýchlo alebo nadmerne.

Deti s poruchou respiračnej funkcie

Použitie kodeínu sa neodporúča u detí, u ktorých môže byť porucha respiračnej funkcie, vrátane neurosvalových ochorení, závažných ochorení srdca či dýchacieho systému, infekcií horných dýchacích ciest či pľúc, mnohopočetných poranení alebo pri rozsiahlych chirurgických zákrokoch. Tieto faktory môžu zhoršiť príznaky morfínovej toxicity.

4.5 Liekové a iné interakcie

Paracetamol

Rýchlosť absorpcie paracetamolu môžu zvýšiť metoklopramid alebo domperidón, znížiť kolestyramín.

Antikoagulačný efekt warfarínu alebo iných kumarínových liekov sa môže zvýšiť spolu so zvýšeným rizikom krvácania dlhodobým pravidelným denným užívaním paracetamolu. Občasné užívanie nemá signifikantný efekt.

Hepatotoxické látky môžu zvýšiť možnosť kumulácie a predávkovania paracetamolom.

Paracetamol zvyšuje plazmatickú hladinu kyseliny acetylsalicylovej a chloramfenikolu.

Probenecid ovplyvňuje vylučovanie a koncentráciu paracetamolu v plazme.

Induktory mikrozomálnych enzýmov (rifampicín, fenobarbital) môžu zvýšiť toxicitu paracetamolu.

Kodeín

Kodeín môže pôsobiť antagonisticky na účinky metoklopramidu a domperidónu na gastrointestinálnu motilitu.

Kodeín zosilňuje centrálne účinky liekov tlmiacich CNS, vrátane alkoholu, anestetík, hypnotík, sedatív, tricyklických antidepresív a fenotiazínu.

Opiátové analgetiká môžu interagovať s inhibítormi monoaminooxidázy (IMAO) s vyústením až do serotonínového syndrómu.

Uvedené liekové interakcie však nie sú klinicky signifikantné pri dodržiavaní odporúčaného dávkovania.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

Epidemiologické štúdie počas gravidity nepreukázali škodlivé účinky paracetamolu užívaného v odporúčaných dávkach. Nie je vhodné ho podávať v prvom trimestri gravidity.

Užívanie kodeínu sa neodporúča počas gravidity.

Bezpečnosť kombinácie paracetamol - kofeín - kodeín počas tehotenstva nebola stanovená vzhľadom na možné nepriaznivé účinky na vývin plodu. Vzhľadom na možné riziko spontánneho potratu spojeného s konzumáciou kofeínu, je potrebné vyhnúť sa užívaniu v priebehu tehotenstva.

Ak nie je liečba odporúčaná lekárom, lieky Panadol Ultra tablety a Panadol Ultra Rapide sa počas tehotenstva nemajú užívať. To zahŕňa použitie počas pôrodu z dôvodu hroziacej respiračnej depresie u novorodenca.

Dojčenie

Paracetamol sa vylučuje do materského mlieka, ale v množstvách, ktoré nie sú klinicky signifikantné. Paracetamol ani jeho metabolity neboli v moči dojčaťa preukázané. Patologické zmeny u dojčaťa taktiež neboli zaznamenané.

Kodeín sa nesmie užívať počas dojčenia (pozri časť 4.3). Pri normálnych terapeutických dávkach môžu byť kodeín a jeho aktívny metabolit prítomné v materskom mlieku vo veľmi nízkych dávkach a je nepravdepodobné, že by nepriaznivo ovplyvnili dojča. Ak však má pacientka ultrarýchly metabolizmus CYP2D6, môžu byť v materskom mlieku prítomné vyššie hladiny aktívneho metabolitu, morfínu, čo môže u dojčaťa vo veľmi zriedkavých prípadoch viesť k príznakom opiátovej toxicity, ktorá môže byť smrteľná. Morfínová toxicita môže spôsobiť u detí excesívnu ospalosť, hypotóniu a ťažkosti s dojčením alebo dýchaním. V kritických prípadoch môžu nastať problémy s dýchaním a smrť.

Podávanie liekov Panadol Ultra tablety a Panadol Ultra Rapide sa preto počas dojčenia neodporúča.

Fertilita

Nie sú k dispozícii žiadne údaje.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Lieky Panadol Ultra tablety a Panadol Ultra Rapide majú mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Pacientov je potrebné poučiť, aby neviedli vozidlo, ani neobsluhovali stroje, ak sa u nich objavia závrate alebo spavosť.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú závislé na dávke a individuálnom metabolizme pacienta. Niektorí pacienti sú na vznik nežiaducich účinkov náchylnejší, pretože rýchlejšie konvertujú kodeín na morfín.

Údaje z klinických štúdii

Nežiaduce účinky z klinických štúdii s kodeínom sú zriedkavé a objavovali sa po vyšších dávkach kodeínu, ako sú obsiahnuté v týchto liekoch. Tieto údaje sú nespoľahlivé pre stanovenie povahy a frekvencie nežiaducich účinkov v dávke kodeínu v týchto liekoch.

Nežiaduce účinky z historických dát z klinických štúdii paracetamolu sú jednak málo časté, a tiež z malého množstva expozícií u pacientov.

Post-marketingové skúsenosti

V súlade s vyššie uvedeným, v nasledujúcej tabuľke sú uvedené nežiaduce účinky hlásené z rozsiahlych post-marketingových skúseností pri používaní terapeutických dávok a považované za odpovedajúce. Nežiaduce účinky sú rozdelené podľa systémov orgánových tried a frekvencie výskytu. Frekvencie výskytu sú definované takto: veľmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000); neznáme (z dostupných údajov).

Paracetamol

Nežiaduce účinky paracetamolu zo spontánnych hlásení po uvedení na trh:

Systém

Frekvencia

Nežiaduce účinky

Poruchy krvi a lymfatického systému

veľmi zriedkavé

trombocytopénia

Poruchy imunitného systému

veľmi zriedkavé

anafylaxia

kožné hypersenzitívne reakcie vrátane kožnej vyrážky, angioedému a Stevensov-Johnsonovho syndrómu

Poruchy pečene a žlčových ciest

veľmi zriedkavé

abnormálna funkcia pečene

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

veľmi zriedkavé

bronchospazmus u pacientov senzitívnych na kyselinu acetylsalicylovú alebo iné NSAID

Kodeín

Nežiaduce účinky kodeínu zo spontánnych hlásení po uvedení na trh:

Systém

Frekvencia

Nežiaduce účinky

Psychické poruchy

neznáme

po dlhodobom užívaní kodeínu vo vysokých dávkach môže dôjsť k liekovej závislosti

Poruchy gastrointestinálneho traktu

neznáme

zápcha, nauzea, vracanie, dyspepsia, sucho v ústach, akútna pankreatitída u pacientov s anamnézou cholecystektómie

Poruchy nervového systému

neznáme

závraty, zhoršenie bolestí hlavy pri dlhodobom užívaní, ospalosť

Poruchy kože a podkožného tkaniva

neznáme

pruritus, potenie

Kofeín

Nežiaduce účinky kofeínu zo spontánnych hlásení po uvedení na trh:

Systém

Frekvencia

Nežiaduce účinky

Poruchy nervového systému

neznáme

nervozita, závraty

Ak sú lieky Panadol Ultra tablety a Panadol Ultra Rapide kombinované s kofeínom v potrave, zvyšuje sa pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov kofeínu, ako je nespavosť, nekľud, úzkosť, podráždenosť, bolesť hlavy, gastrointestiálne poruchy a palpitácie.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9 Predávkovanie

Prejavy predávkovania kodeínom sú zahrnuté pod závažnú pečeňovú toxicitu spôsobenú predávkovaním paracetamolom. Pri predávkovaní je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť, a to aj v prípade, keď príznaky nie sú prítomné.

Paracetamol

Predávkovanie paracetamolom môže spôsobiť zlyhanie pečene, ktoré môže viesť až k potrebe transplantácie pečene alebo úmrtiu.

Liečba: Pri predávkovaní je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť, a to aj v prípade, keď príznaky predávkovania nie sú prítomné. Môže byť potrebné podanie N-acetylcysteínu alebo metionínu.

Kodeín

Predávkovanie kodeínom je v prvej fáze charakteristické nevoľnosťou a vracaním. Akútna depresia dychového centra môže spôsobiť cyanózu, pomalšie dýchanie, ospalosť, ataxiu a zriedkavejšie pľúcny edém. Môžu sa tiež objaviť respiračné pauzy, mióza, kŕče, kolaps a zadržiavanie moču. Boli tiež pozorované príznaky uvoľňovania histamínu.

Liečba: Mala by zahŕňať všeobecné symptomatické a podporné opatrenia, vrátane zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest a monitorovania vitálnych funkcií až do stabilného stavu. Do jednej hodiny od predávkovania dávkou vyššou ako 350 mg kodeínu u dospelých pacientov alebo viac ako 5 mg/kg kodeínu u dieťaťa zvážte podanie aktívneho uhlia. V prípade kómy alebo respiračnej depresie podajte naloxón. Pacienta je potrebné sledovať ešte po dobu najmenej štyroch hodín po požití alebo osem hodín pri formách s predĺženým uvoľňovaním.

Kofeín

Predávkovanie kofeínom môže mať za následok bolesť v epigastriu, vracanie, diurézu, tachykardiu alebo srdcové arytmie a stimuláciu CNS (nespavosť, nepokoj, vzrušenie, agitácia, nervozita, triaška a kŕče).

Je nevyhnutné poznamenať, že klinicky významné symptómy pri predávkovaní kofeínom v tomto lieku sa budú prejavovať účinkami predávkovania paracetamolom a súvisiacou pečeňovou toxicitou.

Liečba: Špecifické antidotum nie je k dispozícii. Podporná liečba antagonistami beta-adrenergných receptorov môže pomôcť zvrátiť kardiotoxické účinky.

Panadol Ultra Rapide

Vysoké dávky hydrogénuhličitanu sodného môžu vyvolať gastrointestinálne symptómy vrátane grgania a nevoľnosti. Okrem toho, vysoké dávky sodíka môžu spôsobiť hypernatriémiu. Mali by byť monitorované elektrolyty a liečba pacienta riadená podľa toho.

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Analgetiká, anilidy.

ATC kód: N02BE51

Paracetamol

Paracetamol je analgetikum  a antipyretikum bez protizápalového účinku s dobrou gastrointestinálnou znášanlivosťou. Je vhodné u dospelých pacientov i v pediatrii. Mechanizmus účinku je pravdepodobne závislý od inhibície prostaglandínov v centrálnom nervovom systéme. Táto inhibícia je však selektívna. Chýbanie periférnej inhibície prostaglandínov je dôležitou farmakologickou vlastnosťou, ako je napr. pretrvávanie ochranných prostaglandínov v gastrointestinálnom trakte. Paracetamol je preto vhodný najmä pre pacientov s anamnézou ochorenia gastrointestinálneho traktu alebo u pacientov užívajúcich súbežne lieky, kde je periférna inhibícia prostaglandínov nežiaduca (napríklad u pacientov s anamnézou gastrointestinálneho krvácania alebo u starších pacientov). Paracetamol neovplyvňuje glykémiu a je vhodný pre diabetikov. Neovplyvňuje krvnú zrážavosť, nemá vplyv na hladinu kyseliny močovej a jej vylučovanie do moču. Paracetamol možno podávať vo všetkých prípadoch, kde sú kontraindikované salicyláty.

Analgetický účinok paracetamolu po jednorazovom podaní dávky 0,5 - 1 g trvá 3 - 6 hodín, antipyretický 3 - 4 hodiny. Obidva účinky sú porovnateľné s kyselinou acetylsalicylovou v zhodných dávkach.

Kodeín

Kodeín je centrálne pôsobiace slabé analgetikum. Kodeín pôsobí prostredníctvom μ-opiátových receptorov, avšak má nízku afinitu k týmto receptorom, a jeho analgetický účinok je umožnený premenou na morfín prostredníctvom metabolizmu CYP2D6. Má analgetický, antitusický a antidiaroický účinok. V prípade, že pacient má nedostatok alebo mu úplne chýba enzým CYP2D6, zodpovedajúci analgetický účinok sa nedosiahne. Pacienti, ktorí sú heterozygótni pre CYP2D6*2A alelu sú klasifikovaní ako ultra-rýchli metabolizátori kodeín. U týchto pacientov je metabolizmus enzýmom CYP2D6 indukovaný a O-demetylácia kodeínu na morfín je zvýšená, čo vedie k zvýšenej tvorbe morfínu. U kodeínu, najmä v kombinácii s inými analgetikami, ako je paracetamol, bol preukázaný účinok na akútnu nociceptívnu bolesť. Kodeín tiež tlmí kašeľ.

Kofeín

Kofeín zvyšuje účinnosť analgézie stimulačným efektom na centrálny nervový systém, ktorý môže zmierniť depresiu, ktorá bolesť často sprevádza. Má mierny diuretický účinok. Klinické údaje ukázali, že kombinácia paracetamol - kofeín poskytuje silnejšiu úľavu od bolesti v porovnaní so štandardnými tabletami paracetamolu (p ≤ 0,05).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Paracetamol

Paracetamol sa rýchlo a takmer úplne vstrebáva z gastrointestinálneho traktu. Koncentrácia v plazme dosahuje vrchol za 15 - 60 minút (Panadol Ultra Rapide) resp. 30 - 60 minút (Panadol Ultra) po podaní per os. Biologický polčas po terapeutických dávkach je 1 – 4 hodiny. Pri ťažkej pečeňovej insuficiencii dochádza k jeho predĺženiu až na 5 hodín. Pri insuficiencii obličiek sa polčas nepredlžuje, ale keďže viazne vylučovanie obličkami, je potrebné dávku paracetamolu redukovať. Paracetamol je relatívne rovnomerne distribuovaný do väčšiny telesných tekutín a v terapeutických dávkach je väzba na plazmatické bielkoviny minimálna. Paracetamol sa metabolizuje v pečeni a vylučuje sa obličkami vo forme glukoronidových a sulfátových konjugátov. Asi 5 % paracetamolu sa vylučuje v nezmenenej forme.

Kodeín

Kodeínfosfát je po podaní dobre absorbovaný z gastrointestinálneho traktu a je distribuovaný do telesných tekutín. Po perorálnom podaní sa maximálna koncentrácia v plazme dosiahne približne za 1 hodinu. Maximálne plazmatické koncentrácie kodeínu sú po podaní bežnej terapeutickej dávky v rozmedzí od 100 do 300 ng/ml.

Plazmatický polčas kodeínu je približne 3 až 4 hodiny. Kodeín sa metabolizuje prostredníctvom pečeňového enzýmu CYP2D6 O-demetyláciou za vzniku morfínu a N-demetyláciou na norkodeín. Kodeín a jeho metabolity sú v pečeni glukuronidované a sulfátované.

Jedinci, heterozygótni pre CYP2D6*2A alelu, sú klasifikovaní ako ultra-rýchli metabolizátori kodeínu. U týchto pacientov je metabolizmus enzýmom CYP2D6 indukovaný a O-demetylácia kodeínu na morfín je zvýšená, čo vedie k zvýšenej tvorbe morfínu. Ak je pacient rozsiahly alebo ultrarýchly metabolizátor, existuje tu zvýšené riziko vzniku nežiaducich toxických účinkov opiátov i pri bežne predpísaných dávkach.

86 % perorálnej dávky je vylúčených do moču počas 24  hodín, 40 – 70 % predstavuje voľný alebo konjugovaný kodeín, 5 - 15 % voľný alebo konjugovaný morfín, 10 – 20 % voľný alebo konjugovaný norkodeín, malé množstvá môžu byť vo forme voľného alebo konjugovaného normorfínu. Stopové množstvá kodeínu sa nachádzajú v stolici. Nezmenené liečivo tvorí 6 až 8 % dávky v moči počas 24 hodín, čo môže byť zvýšené až na 10 % pri zníženom pH moču.

Štúdia, pri ktorej sa podával kodeín v dávke až do 30 mg spolu s paracetamolom v dávke 1 000 mg, ukázala, že kodeín nemal žiadny vplyv na absorpciu paracetamolu. Kombinácia účinných látok v tomto lieku teda nemení biologickú dostupnosť paracetamolu.

Kofeín

Kofeín je rýchlo ale nepravidelne absorbovaný po perorálnom podaní, absorpcia závisí od pH. Kofeín je široko distribuovaný po celom tele. Kofeín je rýchlo distribuovaný do telesnej vody a asi 15 % je viazaných na plazmatické proteíny.

Po perorálnom podaní dávky 100 mg sa maximálna plazmatická koncentrácia 1,5 – 2 µg/ml dosiahne počas 1 – 2 hodín.

Kofeín sa takmer úplne metabolizuje v pečeni oxidáciou a demetyláciou na rôzne deriváty xantínu, ktoré sa vylučujú močom. Stredný plazmatický polčas po perorálnom podaní je približne 4,9 hodiny. Počas 48 hodín je 45 % dávky vylúčených do moču ako 1-metylxantín a 1-metylmočová kyselina.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Všetky liečivá sú klinicky používané mnoho rokov. Pre paracetamol je LD50 u myši: (mg/kg) p.o. 338, i.p. 500.

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Panadol Ultra tablety

kukuričný škrob

škrob vopred napučaný kukuričný

sorbitan draselný

povidón

mastenec

stearan horečnatý

mikrokryštalická celulóza

kyselina stearová

Panadol Ultra Rapide

hydrogenuhličitan sodný

sorbitol

sacharín, sodná soľ

laurylsíran sodný

kyselina citrónová

uhličitan sodný

povidón

dimetikón

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

Panadol Ultra tablety

5 rokov

Panadol Ultra Rapide

4 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C..

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Panadol Ultra tablety

 • Biely nepriehľadný PVC /Al blister, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka obsahujúca 10, 12, 24, 48 alebo 60 tabliet.

 • Biely nepriehľadný PVC/Al blister obsahujúci 10, 12 alebo 24 tabliet, rozkladací PVC obal pripomínajúci peňaženku, text písomnej informácie uvedený na vnútornej strane obalu.

 • Biely nepriehľadný PVC blister / dvojvrstvová bezpečnostná Al / PET fólia, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka obsahujúca 10, 12, 24, 48 alebo 60 tabliet.

Panadol Ultra Rapide šumivé tablety

Laminátový strip, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 12 alebo 24 šumivých tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c

140 00 Praha 4

Česká republika

 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Panadol Ultra tablety

07/0347/03-S

Panadol Ultra Rapide šumivé tablety

07/0112/92-CS

 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 8. decembra 2003 / 29. januára 1992

Dátum posledného predĺženia registrácie: 12. decembra 2008 / 11. februára 2005

 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

04/2018

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »