Voltaren Emulgel 100g dermálny gél

gel (tuba LDPE/Al/LLDPE/HDPE/Antiblock Masterbatch) 1x100 g

Kód tovaru: 12196

EAN: 5054563929006

12,77 € s DPH

Jednotková cena za kg127,71 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Liek Voltaren Emulgel je určený na úľavu od bolesti a zmiernenie zápalu a opuchu  pri viacerých bolestivých stavoch postihujúcich kĺby a svaly - bolesť chrbta, tenisový lakeť. Voltaren Emulgel je určený pre dospelých a deti od 14 rokov.

Detaily

Indikácie: Voltaren Emulgel obsahuje liečivo diklofenak, ktoré patrí do skupiny liekov označovaných ako nesteroidové protizápalové liečivá (NSAIDs). Je špeciálne vyvinutý na vtieranie do kože. Používa sa u dospelých a dospievajúcich vo veku 14 rokov a starších na liečbu poranení svalov a kĺbov (napr. po vytknutí, natiahnutí, alebo pomliaždení, bolesti chrbta, športové úrazy);na liečbu miestnych foriem reumatizmu mäkkých tkanív (napr. tenisový lakeť), meravosti ramenného kĺbu. U dospelých (18 rokov a starších) na úľavu od bolesti pri nezávažných artritídach (zápaloch) kĺbov a chrbtice.

Kontraindikácie: Nepoužívajte Voltaren Emulgel ak ste alergický (precitlivený) na diklofenak alebo iné lieky používané na liečbu bolesti , horúčky alebo zápalu ako je ibuprofén alebo kyselina acetylsalicylová (látka tiež používaná ako prevencia proti krvnej zrážavosti) alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Voltaren Emulgel. Ak ste v posledných 3 mesiacoch tehotenstva. Ak máte menej ako 14 rokov. Naplikujte Voltaren Emulgel na otvorené rany alebo na vyrážky a ekzém.

Tehotenstvo, dojčenie: Voltaren Emulgel sa nesmie používať v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože môže poškodiť váš plod alebo spôsobiť problémy pri pôrode. Voltaren Emulgel sa môže používať v priebehu prvých šiestich mesiacov tehotenstva iba na radu  lekára a dávka musí byť čo najnižšia a čas liečenia čo možno najkratší. Pretože diklofenak prestupuje v malom množstve do materského mlieka, Voltaren Emulgel sa môže používať počas dojčenia iba na radu lekára. Avšak Voltaren Emulgel sa nesmie nanášať na prsia dojčiacej matky ani na rozsiahle plochy kože alebo používať dlhší čas.

Dávkovanie: Používajte Voltaren Emulgel 3 až 4-krát denne na miesto bolesti. Po nanesení je vhodné chrániť miesto aplikácie pred slnečným žiarením.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Účinná látka diklofenak diethylamín
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 11,6mg/1g
Lieková forma dermálny gél
Koľko dní Vám vydrží balenie 20

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2016/04016-ZIB
Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2016/04052-TR

Písomná informácia pre používateľa

Voltaren Emulgel

11,6 mg/g gél

dietylamínová soľ diklofenaku

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Voltaren Emulgel a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Voltaren Emulgel

3. Ako používať Voltaren Emulgel

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Voltaren Emulgel

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Voltaren Emulgel a na čo sa používa

Voltaren Emulgel obsahuje účinnú látku diklofenak, ktorá patrí do skupiny liečiv označovaných ako nesteroidové protizápalové liečivá. Je špeciálne vyvinutý na vtieranie do kože.

Voltaren Emulgel je určený na úľavu od bolesti a na zmiernenie zápalu a opuchu pri viacerých bolestivých stavoch postihujúcich kĺby a svaly.

Voltaren Emulgel sa používa:

u dospelých a dospievajúcich vo veku 14 rokov a starších:

- na liečbu poranení svalov a kĺbov (napr. po vytknutí, natiahnutí alebo pomliaždení, bolesti chrbta, pri športových úrazoch);

- na liečbu miestnych foriem reumatizmu mäkkých tkanív (napr. tenisový lakeť) či meravosti ramenného kĺbu;

u dospelých (18 rokov a starších):

- na úľavu od bolesti pri nezávažných artritídach (zápaloch) kĺbov a chrbtice.

Ak máte nejaké otázky o pôsobení lieku Voltaren Emulgel, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Voltaren Emulgel

Nepoužívajte Voltaren Emulgel

- ak ste alergický (precitlivený) na diklofenak alebo iné lieky používané na liečbu bolesti, horúčky alebo zápalu, ako je ibuprofen alebo kyselina acetylsalicylová (látka tiež používaná ako prevencia proti krvnej zrážavosti) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6); ak je to nutné, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika;

príznaky alergickej reakcie na tieto lieky môžu byť nasledovné: kýchanie, ťažkosti s dýchaním (astma), začervenanie kože s pľuzgiermi, žihľavka, opuch tváre alebo jazyka, výtok z nosa;

- ak ste v posledných 3 mesiacoch tehotenstva.

- ak máte menej ako 14 rokov

Ak sa vás týka niektorá z vyššie uvedených podmienok, nepoužívajte Voltaren Emulgel.

Upozornenia a opatrenia

- Nenanášajte Voltaren Emulgel na otvorené rany alebo na vyrážky a ekzém.

- Ukončite liečbu, ak sa po použití lieku objaví na koži vyrážka.

- Nepoužívajte Voltaren Emulgel na rozsiahle plochy kože a počas dlhšieho obdobia, pokiaľ vám to neodporučil lekár

- Voltaren Emulgel je liek určený len na vonkajšie použitie. Neaplikujte ho do úst. Neprehĺtajte. Po použití si umyte ruky. Buďte opatrný pri nanášaní, aby sa Vám Voltaren Emulgel nedostal do očí. Ak k tomu dôjde, vypláchnite si oči čistou vodou. Navštívte lekára alebo lekárnika, ak ťažkosti pretrvávajú.

- Môžete použiť ortézu alebo obväz bežne používaný pri zraneniach, ako sú vyvrtnutia, ale nepoužívajte vzduchotesné (plastové) bandáže.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika pred použitím lieku Voltaren Emulgel.

Deti a dospievajúci

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o účinnosti a bezpečnosti pre deti a dospievajúcich mladšie ako 14 rokov (pozri časť Nepoužívajte Voltaren Emulgel).

U dospievajúcich od 14 rokov: Pokiaľ je potrebné používať tento liek dlhšie ako 7 dní na úľavu od bolesti alebo pokiaľ sa príznaky zhoršujú, odporúča sa pacientom/ich rodičom kontaktovať lekára.

Iné lieky a Voltaren Emulgel

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Voltaren Emulgel sa nesmie používať v posledných troch mesiacoch tehotenstva, pretože môže poškodiť váš plod alebo spôsobiť problémy pri pôrode. Voltaren Emulgel sa môže používať v priebehu prvých šiestich mesiacov tehotenstva iba na radu lekára. V tomto prípade musí byť dávka čo najnižšia a čas liečby čo možno najkratšia.

Pretože diklofenak prestupuje v malom množstve do materského mlieka, Voltaren Emulgel sa môže používať počas dojčenia iba na radu lekára. Avšak Voltaren Emulgel sa nesmie nanášať na prsia dojčiacej matky ani na rozsiahle plochy kože alebo používať dlhší čas.

Predtým ako začnete používať akýkoľvek liek, poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Voltaren Emulgel obsahuje propylénglykol a benzylbenzoát

Propylénglykol a benzylbenzoát môžu vyvolať podráždenie pokožky.

3. Ako používať Voltaren Emulgel

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pre dospelých a dospievajúcich od 14 rokov

Používajte Voltaren Emulgel 3 až 4-krát denne na miesto bolesti.

Spôsob použitia

1. Tuba: Pred prvým použitím odskrutkujte a odstráňte uzáver. Membránu odstránite vložením opačného konca uzáveru a jeho otočením.

Tlaková nádoba (pumpa): Ventil pumpy stláčajte, kým sa uvoľní potrebné množstvo gélu.

2. Jemne vytlačte malé množstvo gélu a pomaly vtierajte do pokožky v mieste bolesti alebo opuchu. Potrebné množstvo lieku sa mení a závisí od veľkosti bolestivej alebo opuchnutej plochy. Na jedno použitie zvyčajne postačí množstvo veľkosti čerešne až orecha. Pri vtieraní gélu môžete pociťovať ľahký chladivý efekt.

3. Po nanesení lieku Voltaren Emulgel si umyte ruky, pokiaľ ošetrované miesta nie sú práve na rukách.

Ako dlho sa Voltaren Emulgel používa

Nepoužívajte Voltaren Emulgel dlhšie ako:

u dospelých a dospievajúcich vo veku 14 rokov a starších:

- 2 týždne pri liečbe poranení svalov a šliach (napr. po vytknutí, natiahnutí alebo pomliaždení) alebo zápale šliach (tendinitída);

u dospelých (18 rokov a starších):

- 3 týždne pri liečbe bolestí sprevádzajúcich artritídu (zápal kĺbov).

Dlhšiu liečbu vám môže odporučiť lekár.

Ak sa bolesti a opuch nezlepšia do 7 dní alebo ak sa zhoršia, poraďte sa s lekárom.

Ak použijete viac lieku Voltaren Emulgel, ako máte

Ak ste vy alebo vaše dieťa náhodne prehltli Voltaren Emulgel alebo v prípade, že ste náhodne použili viac gélu ako je odporučené, okamžite to oznámte lekárovi.

Ak zabudnete použiť Voltaren Emulgel

Ak ste si zabudli natrieť Voltaren Emulgel v správnom čase, urobte tak hneď, keď si spomeniete, a ďalej pokračujte ako zvyčajne. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Niektoré zriedkavé a veľmi zriedkavé vedľajšie účinky môžu byť závažné:

Ak sa vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov, prestaňte používať Voltaren Emulgel a okamžite sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom:

- kožná vyrážka s pľuzgiermi, žihľavka (môžu postihovať menej ako 1 až 10 osôb z 10 000 osôb);

- sipenie, dýchavičnosť alebo pocit sťaženého dýchania – astma (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb);

- opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb).

Ostatné vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť sú väčšinou mierne, prechodné a neškodné (ak sa vás týkajú, informujte svojho lekára alebo lekárnika).

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

- kožná vyrážka, svrbenie, začervenanie alebo bolestivosť kože.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

- vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť zvýšená kožná citlivosť na slnečné žiarenie; možné príznaky sú spálenie od slnka so svrbením, opuchom a pľuzgiermi.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Voltaren Emulgel

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Tlakovú nádobu chráňte pred priamym slnečným žiarením, neprepichujte ju ani nevhadzujte do ohňa, aj keď je prázdna.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Voltaren Emulgel obsahuje

- Liečivo je dietylamínová soľ diklofenaku. Jeden gram gélu Voltaren Emulgel obsahuje 11,6 mg dietylamínovej soli diklofenaku.

- Ďalšie zložky sú: karbomér 974 P, cetomakrogol 1000, cetiol LC, dietylamín, izopropylalkohol, tekutý parafín, krémový parfum (obsahujúci benzylbenzoát), propylénglykol, čistená voda.

Ako vyzerá Voltaren Emulgel a obsah balenia

Voltaren Emulgel je biely až takmer biely jemný homogénny krémovitý gél. Cielene vyvinutý na podanie vtieraním do pokožky.

Gél je balený do tuby alebo tlakovej nádoby (pumpy).

Tuba: 10 g, 20 g, 50 g, 60 g, 100 g, 120 g, 150 g, 180 g.

Tlaková nádoba (pumpa): 50 ml, 75 ml, 100 ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

email: cz.info@gsk.com

Výrobca

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mníchov, Nemecko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v auguste 2016.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »