Boiron Stodal sirup 200 ml

sir (fľ.skl.hnedá s poistkou proti kvapkaniu) 1x200 ml

Kód tovaru:

EAN: 3352712010257

10,48 € s DPH

Jednotková cena za liter52,42 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Homeopatický liek Stodal sirup pôsobí na rôzne druhy kašľa, nevyvoláva ospalosť a nie je návykový. Stodal sirup je vhodný pre celú rodinu, i pre deti bez obmedzenia veku.

Detaily

Indikácie: Stodal sirup je zložený homeopatický liek. Stodal sirup pôsobí na liečbu kašľa rôzneho pôvodu. 2 účinky v 1 lieku: tlmí suchý kašeľ a taktiež rozpúšťa hlieny a podporuje vykašliavanie.

Kontraindikácie: Neužívajte Stodal sirup, keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku, ak trpíte zriedkavými dedičnými problémami ako sú intolerancia fruktózy, glukózo-galaktózova malabsorpcia alebo deficit sacharázy a izomaltázy.

Tehotenstvo a dojčenie: Liek môžu užívať tehotné a dojčiace ženy.

Dávkovanie: Zvyčajná dávka je: Deti (do 11 rokov): 5 ml pomocou priloženej odmerky 3 až 5 krát denne. Dospelí a mladiství (11 až 18 rokov): 15 ml pomocou priloženej odmerky 3 až 5 krát denne. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Zloženie homeopatického lieku (v 100 g sirupu): Pulsatilla (Poniklec lúčny) 6 CH (0,95 g), Antimonium tartaricum (Vinan antimonito draselný) 6 CH (0,95 g), Rumex crispus (Štiav kučeravý) 6 CH (0,95 g), Myocarde (Srdce) 6 CH (0,95 g), Bryonia (Posed biely) 3 CH (0,95 g), Coccus cacti (Červec nopálový) 3 CH (0,95 g), Ipecacuanha (Uragoga pravá) 3 CH (0,95 g), Spongia tosta (Hubka umývacia) 3 CH (0,95 g), Sticta pulmonaria (Jamkatec pľúcny) 3 CH (0,95 g), Drosera MT (Rosička okrúhlolistá–materská tinktúra) (0,95 g), Polygala sirup (19,00 g), Tolu sirup (19,00 g),

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Lieková forma sirup
Koľko dní Vám vydrží balenie 30

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/03640 - Z1B

 

Písomná informácia pre používateľa

STODAL

sirup

Homeopatický liek

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik .

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

Ak sa nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je STODAL a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete STODAL

3. Ako užívať STODAL

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať STODAL

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je STODAL a na čo sa používa

STODAL je homeopatický liek, ktorý sa tradične používa na symptomatickú liečbu kašľa rôzneho pôvodu.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete STODAL

Nepoužívajte STODAL

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu (alkohol).

- Jedna dávka pre dospelých (15 ml) obsahuje 11,25 g sacharózy a 0,2 g etanolu.

- Jedna dávka pre deti (5 ml) obsahuje 3,75 g sacharózy a 0,065 g etanolu.

- Škodlivý pre tých, ktorí trpia alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy u dojčiacich a tehotných žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s poruchou funkciou pečene alebo epilepsiou.

Iné lieky a STODAL

Žiadne interakcie (vzájomné pôsobenie s inými liekmi) nie sú známe.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

STODAL a jedlo a nápoje

Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní lieku STODAL, jedla a nápojov nebolo zistené.

Tehotenstvo , dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

STODAL nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

STODAL obsahuje sacharózu a etanol 96%.

3. Ako užívať STODAL

Na perorálne použitie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka:

Deti (do 11 rokov): 1 dávka (5 ml) pomocou priloženej odmerky 3 až 5 krát denne.

Dospelí a dospievajúci (11 až 18 rokov): 1 dávka (15 ml) pomocou priloženej odmerky 3 až 5 krát denne

Ak užijete viac STODALU, ako máte

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť STODAL

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára,alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať STODAL

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote do 25 °C.

Chráňte pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom.

Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo STODAL obsahuje

- Liečivá:

100 g sirupu obsahuje:

Pulsatilla (poniklec lúčny) 6CH……………………………………………..0,95 g

Antimonium tartaricum (vinan antimonito draselný) 6CH……………….....0,95 g

Rumex crispus (štiav kučeravý) 6CH …………………………………….....0,95 g

Myocarde (srdce) 6CH……………………………………………………....0,95 g

Bryonia (posed biely) 3CH…………………………………………………..0,95 g

Coccus cacti (červec nopálový) 3CH………………………………………..0,95 g

Ipecacuanha (uragoga pravá) 3CH ……………………………………….....0,95 g

Spongia tosta (hubka umývacia) 3CH …………………………………......0,95 g

Sticta pulmonaria (jamkatec pľúcny) 3CH…………………………………..0,95 g

Drosera MT (rosička okrúhlolistá–materská tinktúra).. …………………......0,95 g

Polygala sirup………………………………………….................................19,00 g

Tolu sirup……………………………….……………................................. 19,00 g

- Ďalšie zložky sú karamel, sacharóza (súčasť sirupov), jednoduchý sirup, etanol 96%, kyselina benzoová.

Ako vyzerá STODAL a obsah balenia

Papierová škatuľa s obsahom 200 ml sirupu vo fľaši z hnedého skla, polyetylénový šraubovací uzáver, polypropylénová odmerka s obsahom 5 ml a písomná informácia pre používateľa.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

FRANCÚZSKO

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Slovenská republika

BOIRON SK, s.r.o.

Lamačská cesta 3/A

SK-841 04 Bratislava

Tel: + 00421 2 59 201 811

e- mail: boiron@boiron.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v decembri 2015.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »