ICHTOXYL 30 g

ung (tuba Al) 1x30 g

Kód tovaru:

EAN: 8594002951115

4,48 € s DPH

Jednotková cena za kg149,38 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Ichtoxyl je liek ,ktorý sa môže používať na drobné infikované poranenia a pri uhrovitosti.Ichtamol v dermálnej masti Ichtoxyl pôsobí protisvrbivo, protizápalovo, znižuje tvorbu mazu (pôsobí antiseboroicky), má mierny dezinfekčný účinok, zvyšuje prekrvenie kože.

Detaily

Indikácie: Ichtoxyl je liek ,ktorý sa môže používať na drobné infikované poranenia a pri uhrovitosti.Ichtamol v dermálnej masti Ichtoxyl pôsobí protisvrbivo, protizápalovo, znižuje tvorbu mazu (pôsobí antiseboroicky), má mierny dezinfekčný účinok, zvyšuje prekrvenie kože.
Kontraindikácie: Ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku,ak máte akútny dráždivý zápal kože,ak máte akútny ekzém,na sliznice a do očí,u detí do 1 roku.
Tehotenstvo a dojčenie: Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Tehotné alebo dojčiace ženy môžu používať Ichtoxyl na odporúčanie lekára.
Dávkovanie: Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal(povedala) váš lekár alebo lekárnik.Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.Ak lekár neurčí inak, Ichtoxyl sa nanáša v tenkej vrstve 2 - 3-krát denne na postihnuté miesta.Takisto sa masť môže naniesť na gázu, priložiť na postihnutú plochu a prekryť obväzom. O spôsobe použitia masti u detí sa poraďte s lekárom.Ak pri liečbe Ichtoxylom neustúpia ťažkosti do 3 dní alebo ak sa zhoršia, o ďalšom používaní lieku sa poraďte s lekárom.Liek nepoužívajte bez súhlasu lekára dlhšie ako 2 týždne.Miesta ošetrené Ichtoxylom nie je vhodné vystavovať slnečnému žiareniu.Pri nanášaní masti na nechránenú pokožku môže dôjsť k znečisteniu bielizne.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Účinná látka ichtamol,perboritan sodný,oxid vápenatý,síran hlinito-draselný
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 2,7g+0,3g+0,006g+0,006g
Lieková forma dermálna masť
Koľko dní Vám vydrží balenie 60

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č. 1 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2015/03028-Z1A

 

Písomná informácia pre používateľa

ICHTOXYL

dermálna masť

ichtamol

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

- Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Ichtoxyl a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Ichtoxyl

3. Ako používať Ichtoxyl

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Ichtoxyl

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Ichtoxyl a na čo sa používa

Ichtoxyl sa môže používať na drobné infikované poranenia a pri uhrovitosti. Ak ste si nie istý/á, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ichtamol pôsobí protisvrbivo, protizápalovo, znižuje tvorbu mazu (pôsobí antiseboroicky), má mierny dezinfekčný účinok, zvyšuje prekrvenie kože.

Ostatné liečivá pôsobia mierne dezinfekčne, protisvrbivo a majú mierny sťahujúci účinok.

Ichtoxyl sa používa na miestnu liečbu pri infekčných a hnisavých kožných ochoreniach, pri infikovaných plesňových ochoreniach, pri omrzlinách, pri preležaninách, pri začínajúcom furunkule (hnisavý zápal vlasového puzdra) a pri uhrovitosti.

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako použijete Ichtoxyl

Nepoužívajte Ichtoxyl

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

- ak máte akútny dráždivý zápal kože,

- ak máte akútny ekzém,

- na sliznice a do očí,

- u detí do 1 roku.

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete používať Ichtoxyl.

Pri použití Ichtoxylu na rozsiahlejšie plochy poškodenej kože (pri preležaninách a pod.) sa o spôsobe používania Ichtoxylu a dĺžke liečby poraďte s lekárom.

Ak dieťa náhodne požije väčšie množstvo lieku, môže dôjsť k nevoľnosti a dáveniu. V tejto situácii je vhodné dávenie podporiť alebo vyvolať a vyhľadať lekára.

Deti a dospievajúci

Nepodávajte tento liek deťom bez porady s lekárom.

Iné lieky a Ichtoxyl

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ichtoxyl masť spolupôsobí s mnohými liekmi, napr. s jódom. Liečivo ichtamol môže zvýšiť účinnosť niektorých kožných liekov, napr. liekov s obsahom kortikosteroidných hormónov, chloramfenikolu a heparínu. Preto nie je vhodné nanášať na rovnaké miesto súčasne s Ichtoxylom iné lieky na miestne použitie.

Z týchto dôvodov bez súhlasu lekára nepoužívajte na vaše ochorenie súčasne s touto masťou iné voľnopredajné lieky na miestne použitie.

Ak vám bude lekár predpisovať nejaký iný liek, informujte ho, že už používate Ichtoxyl.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Tehotné alebo dojčiace ženy môžu používať Ichtoxyl na odporúčanie lekára.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Ichtoxyl obsahuje lanolín

Nepoužívajte pri známej precitlivenosti na lanolín.

3. Ako používať Ichtoxyl

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal(povedala) váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár neurčí inak, Ichtoxyl sa nanáša v tenkej vrstve 2 − 3-krát denne na postihnuté miesta.

Takisto sa masť môže naniesť na gázu, priložiť na postihnutú plochu a prekryť obväzom. O spôsobe použitia masti u detí sa poraďte s lekárom.

Ak pri liečbe Ichtoxylom neustúpia ťažkosti do 3 dní alebo ak sa zhoršia, o ďalšom používaní lieku sa poraďte s lekárom.

Liek nepoužívajte bez súhlasu lekára dlhšie ako 2 týždne.

Miesta ošetrené Ichtoxylom nie je vhodné vystavovať slnečnému žiareniu.

Pri nanášaní masti na nechránenú pokožku môže dôjsť k znečisteniu bielizne.

Ak použijete viac Ichtoxylu, ako máte

Neexistuje žiadna skúsenosť s predávkovaním Ichtoxylom.

Pri náhodnom použití väčšieho množstva lieku ako je odporúčané, vyhľadajte lekára na vyhodnotenie rizika a poskytnutie rady.

Ak zabudnete použiť Ichtoxyl

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete používať

Predtým, ako sa z vlastnej vôle rozhodnete prestať používať Ichoxyl, vezmite do úvahy, že vaše ťažkosti môžu zosilniť alebo sa znovu objaviť.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pre hodnotenie vedľajších účinkov je ich častosť vyjadrená nasledovne:

Menej časté (môžu postihovať menej ako u 1 zo 100 osôb): Pri používaní Ichtoxylu môže dôjsť k prechodnému podráždeniu kože (prejaví sa začervenaním), v ojedinelých prípadoch k precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku lieku. Príznaky precitlivenosti zahŕňajú svrbenie, sčervenenie, pocity pálenia.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako u 1 z 1 000 osôb): zdurenie kože, niekedy aj výsevy drobných pľuzgierikov.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

5. Ako uchovávať Ichtoxyl

Uchovávajte pri teplote 10 °C – 25 °C, v suchu.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Ichtoxyl obsahuje

˗ Liečivá sú ichtamol 2,7 g; perboritan sodný 0,3 g; oxid vápenatý 0,006 g; síran hlinito-draselný 0,006 g v 30 g dermálnej masti.

˗ Ďalšie zložky (masťový základ) sú vosk z ovčej vlny, žltá vazelína, čistená voda.

Ako vyzerá Ichtoxyl a obsah balenia

Homogénna suspenzno-emulzná masť hnedočiernej farby, konzistencie vazelíny, s charakteristickým zápachom po ichtamole v hliníkovej tube.

Veľkosť balenia: 30 g.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Herbacos Recordati s.r.o.

Štrossova 239

530 03 Pardubice

Česká republika

Výrobca

Herbacos Recordati s.r.o.

Generála Svobody 335

533 51 Pardubice-Rosice nad Labem

Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2015.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »