Kamistad senzitiv orálny gél 10 g

Skladom

STADA Pharma Slovakia, s.r.o.

4011548020593

Novinka

Kamistad senzitiv je mierne pôsobiaci liek na liečbu mierneho zápalu ďasien a sliznice ústnej dutiny.Kamistad senzitiv rýchlo odstráni bolesť pri prerezávaní prých zúbkov, lieči afty, kútiky.

Viac detailov

Naša cena 5,80 € s DPH

Nakúpte ešte za 30,01 € a máte dopravu zadarmo

Vážení zákazníci, doručenie vašich objednávok už zabezpečujeme v štandardnom móde, takmer všetko vie byť u Vás do dvoch pracovných dní.

Detaily

Indikácie: Kamistad senzitiv je mierne pôsobiaci liek na liečbu mierneho zápalu ďasien a sliznice ústnej dutiny.Kamistad senzitiv rýchlo odstráni bolesť pri prerezávaní prých zúbkov, lieči afty, kútiky.

Kontraindikácie: Ak ste alergický na lidokaín alebo na iné lokálne anestetiká amidového typu, na rumanček kamilkový alebo na rastlinné druhy z čeľade astrovité (napr. palina obyčajná), škoricu, peruánsky balzam (Myroxylon pereirae) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť: Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Dávkovanie: Dospelí a deti od 7 rokov: naneste polcentimetrový prúžok gélu 3-krát denne.

                        Použitie u malých detí (do 7 rokov) a dojčiat: malým deťom a dojčatám sa nesmie aplikovať viac než polcentimetrový prúžok Kamistadu senzitiv 3-krát počas 24 hodín.

Zloženie: Liečivá sú monohydrát lidokaíniumchloridu a kvapalný extrakt z rumančekového kvetu  1 gram gélu obsahuje 20 mg lidokaíniumchloridu a 185 mg kvapalného extraktu z rumančekového kvetu (1:4-5). Extrakčné činidlo: etanol 50 % (V/V) s trometamolom 1,37 % (upravené na pH 7,3 98 % kyselinou mravčou). Ďalšie zložky sú benzalkóniumchlorid, etanol 96 %, kyselina mravčia, karbomér, dihydrát sodnej soli sacharínu, trometamol, čistená voda, silica kôry škoricovníka ceylónskeho.

Zobraziť viac

Zobraziť menej

Vlastnosti

Účinná látka: Lidokaínchlorid
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku: 20 mg
Lieková forma: gél

Na stiahnutie

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)

Príbalová informácia

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/02423
Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev. č.: 2012/03312


Písomná informácia pre používateľa

Kamistad senzitiv
20 mg lidokaíniumchloridu / 185 mg extraktu z rumančekového kvetu v 1 g orálneho gélu
orálny gél
Lidokaín a rumančekový extrakt

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa do 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Kamistad senzitiv a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Kamistad senzitiv

3. Ako používať Kamistad senzitiv

4. Možné vedľajšie účinky

5 Ako uchovávať Kamistad senzitiv

6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Kamistad senzitiv a na čo sa používa

Kamistad senzitiv je mierne pôsobiaci liek.

Kamistad senzitiv sa používa

na liečbu mierneho zápalu ďasien a sliznice ústnej dutiny.

Ak sa príznaky vášho zápalu nezlepšia do 7 dní alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Kamistad senzitiv

Nepoužívajte Kamistad Senzitiv

- ak ste alergický na lidokaín alebo na iné lokálne anestetiká amidového typu, na rumanček kamilkový alebo na rastlinné druhy z čeľade astrovité (napr. palina obyčajná), škoricu, peruánsky balzam (Myroxylon pereirae) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia Upozornenia a opatrenia

Kamistad senzitiv sa nesmie dostať do kontaktu s očami alebo otvorenými ranami. Po aplikácii gélu si dôkladne umyte ruky.

DetiMalým deťom (do 7 rokov) a dojčatám sa nesmie aplikovať viac než polcentimetrový prúžok Kamistadu senzitiv 3-krát počas 24 hodín.

Iné lieky a Kamistad senzitiv

Ak teraz používate alebo ste v poslednom čase používali, či práve budete používať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nie je známe žiadne vzájomné pôsobenie s inými liekmi v rámci rozmedzia dávky stanovenej v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Kamistad senzitiv nemajú používať tehotné a dojčiace ženy, keďže sa nevykonal dostatok štúdií.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Dosiaľ sa nehlásili žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Kamistad senzitiv obsahuje benzalkóniumchlorid

Benzalkóniumchlorid môže vyvolať podráždenie kože.

3. Ako používať Kamistad senzitiv

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:
Dospelí a deti od 7 rokov
Naneste polcentimetrový prúžok gélu 3-krát denne.

Použitie u malých detí (do 7 rokov) a dojčiat
Malým deťom a dojčatám sa nesmie aplikovať viac než polcentimetrový prúžok Kamistadu senzitiv 3-krát počas 24 hodín.

Spôsob podávania

Gél sa nanesie na zapálené oblasti a jemne sa votrie.

Dĺžka používania

Kamistad senzitiv (lidokaín) sa nemá používať dlhodobo vo vysokých dávkach.

Ak máte dojem, že účinok Kamistadu senzitiv je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak zabudnete použiť Kamistad Senzitiv

Pokračujte v liečbe tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Nenanášajte viacej gélu ako pri bežnom použití.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Na vyhodnotenie vedľajších účinkov sa použili nasledovné častosti výskytu:

Menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000):

Po nanesení gélu sa môže objaviť prechodné mierne pálenie.

Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000):

Keďže tento liek obsahuje lidokaín, škoricu a rumanček, môžu sa prejaviť alergické reakcie (napr. kontaktná alergia). Takéto reakcie sa môžu vyskytnúť u pacientov, ktorí sú alergickí na rastlinné druhy z čeľade astrovité (napr. palina obyčajná) a peruánsky balzam (Myroxylon pereirae) (vzhľadom na tzv. skrížené reakcie).

Ak pocítite alergické reakcie na koži alebo slizniciach, prestaňte používať Kamistad senzitiv a poraďte sa s lekárom.

Kamistad senzitiv obsahuje benzalkóniumchlorid. Počas používania dráždivý účinok benzalkóniumchloridu môže vyvolať kožné reakcie.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Kamistad senzitiv

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Po prvom otvorení tuby použite gél do 12 mesiacov.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na tube po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Kamistad Senzitiv obsahuje

Liečivá sú monohydrát lidokaíniumchloridu a kvapalný extrakt z rumančekového kvetu

1 gram gélu obsahuje 20 mg lidokaíniumchloridu a 185 mg kvapalného extraktu z rumančekového kvetu (1:4-5). Extrakčné činidlo: etanol 50 % (V/V) s trometamolom 1,37 % (upravené na pH 7,3

98 % kyselinou mravčou).

Ďalšie zložky sú benzalkóniumchlorid, etanol 96 %, kyselina mravčia, karbomér, dihydrát sodnej soli sacharínu, trometamol, čistená voda, silica kôry škoricovníka ceylónskeho.

Ako vyzerá Kamistad Senzitiv a obsah balenia

Žltohnedý tuhý gél.

Kamistad senzitiv je dostupný v tube obsahujúcej 10 g gélu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v júni 2013.