Excipial U Hydrolotio 200 ml

Skladom

Galderma-Spirig

Novinka

Excipial U Hydrolotio je určený na ochranu a ošetrovanie pokožky pri chorobách ako  mierne suchá pokožka, akné, mierne podráždenie a svrbenie. Excipial U Hydrolotio hydratuje pokožku a pôsobí mierne protisvrbivo. Je nekomedogénny.

Viac detailov

6,00 € s DPH

Jednotková cena za 1 liter: 30,00 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

Detaily

Indikácie: Liek je vhodný špeciálne pre veľkoplošné použitie na ochranu a ošetrovanie citlivej alebo mierne podráždenej kože. Excipial U Hydrolotio je určený pre normálny až mierne suchý typ kože. Liek je vhodný ako doplnok miestnej liečby kožných ochorení silno účinnými kožnými prípravkami, ktorú určí lekár (napr. počas dňa Excipial U, na noc prípravky s obsahom kortikoidov) a pri doliečovaní kožných ochorení. Liek môžu používať dospelí, mladiství a deti všetkých vekových skupín, môžu sa používať i v období ťarchavosti a dojčenia.

Kontraindikácie: Liek nesmú používať pacienti so známou precitlivelosťou na ureu alebo ostatné zložky lieku. Do otvorených rán a na sliznice.

Teotenstvo a dojčenie: Liek sa môže používať v období ťarchavosti a dojčenia.

Dávkovanie: Ak lekár neurčí inak, liek sa nanáša 2 až 3 krát denne na postihnuté miesta. Pri kombinácii so silno
účinnými kožnými prípravkami určí lekár vhodný liečebný postup, ktorý je nutné dodržiavať. Upozornenia: Ak sa do 6 týždňov od zahájenia liečby príznaky ochorenia nezlepšia alebo sa naopak zhoršujú, alebo sa vyskytnú nežiaduce účinky či nezvyčajné reakcie, poraďte sa o ďalšom používaní lieku s lekárom. Pri náhodnom požití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Zobraziť viac

Zobraziť menej

Vlastnosti

Účinná látka: močovina
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku: 20 mg / 1 ml
Lieková forma: dermálna emulzia

Na stiahnutie

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)

Príbalová informácia

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2017/01645-ZME

 

Písomná informácia pre používateľa

EXCIPIAL U HYDROLOTIO

20 mg/g dermálna emulzia

močovina (urea)

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 6 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je EXCIPIAL U HYDROLOTIO a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete EXCIPIAL U HYDROLOTIO

3. Ako používať EXCIPIAL U HYDROLOTIO

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať EXCIPIAL U HYDROLOTIO

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je EXCIPIAL U HYDROLOTIO a na čo sa používa

EXCIPIAL U HYDROLOTIO je dermálna (kožná) emulzia, ktorá obsahuje liečivo močovina (urea). Patrí do skupiny liekov na zmäkčenie a ochranu pokožky. Zlepšuje a normalizuje stav pokožky zvlhčením a tvorbou prirodzeného ochranného filmu z tukov. Tým vyhladzuje jej drsný povrch a pomáha udržať elasticitu a odolnosť proti vonkajším vplyvom.

EXCIPIAL U HYDROLOTIO je určený na veľkoplošné použitie – na ochranu a ošetrovanie citlivej alebo mierne podráždenej kože, pre normálny až mierne suchý typ kože. Liek je vhodný na doplnkovú miestnu liečbu kožných ochorení silno účinnými kožnými liekmi (hormonálne masti obsahujúce kortikoidy), ktoré určí lekár (napr. počas dňa EXCIPIAL U HYDROLOTIO, na noc lieky s obsahom kortikoidov) a na starostlivosť o pokožku pri doliečovaní kožných ochorení.

Tento liek môžu používať dospelí, dospievajúci a deti všetkých vekových skupín.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete EXCIPIAL U HYDROLOTIO

Nepoužívajte EXCIPIAL U HYDROLOTIO

- ak ste alergický na ureu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať EXCIPIAL U HYDROLOTIO, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

EXCIPIAL U HYDROLOTIO sa nemá aplikovať na porušenú pokožku a do otvorených rán.

Iné lieky a EXCIPIAL U HYDROLOTIO

EXCIPIAL U HYDROLOTIO môže zvýšiť vstrebávanie iných kožných liekov, týka sa to najmä kortikosteroidov, ditranolu a 5-fluóruracilu. O vhodnosti používania iných liekov (na lekársky predpis aj bez neho) sa poraďte s ošetrujúcim lekárom.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

EXCIPIAL U HYDROLOTIO sa môže používať počas tehotenstva aj dojčenia. Ak používate tento liek počas tehotenstva alebo dojčenia, vždy dodržiavajte pokyny svojho lekára.

Pred dojčením odstráňte liek z oblasti prsníkov.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Netýka sa.

3. Ako používať EXCIPIAL U HYDROLOTIO

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár neurčí inak, liek sa nanáša 2- až 3-krát denne na postihnuté miesta. Pri kombinácii so silno účinnými kožnými liekmi (hormonálne masti) určí lekár vhodný liečebný postup, ktorý je nutné dodržiavať.

Použitie u detí a dospievajúcich

Uvedené dávkovanie platí aj pre deti a dospievajúcich.

Ak sa do 6 týždňov od začatia liečby príznaky ochorenia nezlepšia alebo sa naopak zhoršia, alebo sa vyskytnú vedľajšie účinky či nezvyčajné reakcie, poraďte sa o ďalšom používaní tohto lieku s lekárom.

Ak náhodou dieťa požije tento liek, poraďte sa s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri používaní tohto lieku sa môžu vyskytnúť tieto vedľajšie účinky:

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- precitlivenosť.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- začervenanie, pálenie, svrbenie, vyrážka.

Ak sa po aplikácii vyskytne začervenanie, pálenie, svrbenie, vyrážka alebo precitlivenosť, liečba sa má prerušiť.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať EXCIPIAL U HYDROLOTIO

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fľaške po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo EXCIPIAL U HYDROLOTIO obsahuje

- Liečivo je močovina (urea). 1 ml dermálnej emulzie obsahuje 20 mg močoviny (urey).

- Pomocné látky sú polyhexanid, monohydrát kyseliny citrónovej, dihydrát citronanu sodného, dihydrát edetanu disodného, tekutý parafín, etoxylované triacylglyceroly so stredne dlhým reťazcom, makrogol(2000)monostearát, dimetikón, parfum, čistená voda.

Ako vyzerá EXCIPIAL U HYDROLOTIO a obsah balenia

- Biela homogénna jemne parfumovaná emulzia v bielej nepriehľadnej plastovej fľaške s plastovým závitovým uzáverom.

- Obsah balenia: 200 ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s.

Nobelova 28

831 02 Bratislava

Slovenská republika

Výrobca

Laboratoires Galderma - Alby sur Cheran

ZI Montdésir

74540 Alby sur Cheran

Francúzsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v novembri 2017.