Celaskon 250 mg 100 tbl

tbl (fľ.skl.hnedá) 1x100 ks

Kód tovaru: 78278

EAN: 8594739701625

6,41 € s DPH

Jednotková cena za tbl0,06 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Celaskon tablety 250 mg obsahuje 250 mg vitamínu C  v jednej tablete.Vitamín C je dôležitý pri rôznych enzymatických procesoch, a jeho zvýšená potreba je najmä počas dospievania, fyzickej a psychickej záťaži, počas ochorenia, u fajčiarov. Vitamín C si ľudské telo nevie syntetizovať, preto je odkázaný na jeho príjem zo stravy.

Detaily

Indikácie: Vitamíny sú zložité látky nevyhnutné pre mnohé funkcie v organizme. Vitamín C patrí medzi vitamíny rozpustné vo vode. Jeho úloha v organizme je mnohostranná: umožňuje činnosť rôznych enzýmov v organizme, je súčasťou antioxidačného systému. Je dôležitý pre rast a udržiavanie zdravých kostí, zubov, ďasien, väziva a krvných ciev, pre tvorbu niektorých látok, ktoré sa zúčastňujú na prenose nervových vzruchov medzi nervovými bunkami, pre tvorbu hormónov nadobličiek, pre vstrebávanie železa z potravy, rovnako je nutný pre normálnu imunitnú odpoveď na infekciu a pre hojenie rán. Zvýšená potreba vitamínu C je u ťarchavých a dojčiacich žien, u detí v období rastu, pri nadmernej fyzickej a duševnej záťaži, v rekonvalescencii po infekčných chorobách, po ťažkých úrazoch, popáleninách, rozsiahlych operáciách, pri pobyte v extrémne nízkych teplotách, u obyvateľov veľkých miest, u fajčiarov (až trojnásobná potreba v porovnaní s nefajčiarmi), u alkoholikov, pri nedostatočnej alebo jednostrannej výžive, najmä u starých ľudí. Ľudský organizmus si vitamín C nevie sám vytvárať, preto ho treba do organizmu dodávať.

Kontraindikácie: Neužívajte tento liek,  keď ste precitlivený na vitamín C alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku. Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Celaskon tablety 250 mg, ak trpíte poruchou látkovej premeny železa (hemosideróza, hemochromatóza), máte oxalátové obličkové kamene.

Tehotenstvo a dojčenie: V tehotenstve a v období dojčenia je zvýšená potreba vitamínu C, preto môžu tehotné a dojčiace ženy Celaskon tablety 250 mg prechodne užívať. Počas tehotenstva je doporučená denná dávka vitamínu C 70 mg, počas dojčenia 95 mg. Vitamín C prechádza do krvi plodu a do materského mlieka. Vysoké dávky vitamínu C užívané v ťarchavosti môžu viesť u novorodencov k jeho zvýšenej potrebe až k prejavom jeho nedostatku.

Dávkovanie: Zvyčajná dávka tohto vitamínu je: dospelí aj deti staršie ako 6 rokov zvyčajne užívajú 2 - 4 tablety Celaskonu tablety 250 mg denne, na pokrytie zvýšenej potreby na prechodný čas 1 - 2 tablety Celaskonu tablety 250 mg denne. Deťom vo veku 2 - 6 rokov sa Celaskon tablety 250 mg podáva len na odporučenie lekára, 1/2 - 1 tableta Celaskonu tablety 250 mg denne. Deťom mladším ako 2 roky sa Celaskon tablety 250 mg nepodáva. Tehotným a dojčiacim matkám sa doporučuje užiť 1/2 tablety.

Tablety sa užívajú najlepšie pred jedlom, zapijú dostatočným množstvom tekutín.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Účinná látka kyselina askorbová
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 250mg/tbl
Lieková forma tablety
Koľko dní Vám vydrží balenie 100

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2018/01680-TR

 

Písomná informácia pre používateľa

CELASKON tablety 250 mg

kyselina askorbová (vitamín C)

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je CELASKON tablety 250 mg a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CELASKON tablety 250 mg

3. Ako užívať CELASKON tablety 250 mg

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať CELASKON tablety 250 mg

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je CELASKON tablety 250 mg a na čo sa používa

CELASKON tablety 250 mg obsahuje 250 mg vitamínu C (vitamín C je kyselina askorbová) v každej tablete. Ľudský organizmus si vitamín C nevie sám vytvárať, preto sa musí prijímať v potrave alebo dodávať formou vitamínových prípravkov.

Vitamíny sú zložité látky nevyhnutné pre mnohé funkcie v organizme. Vitamín C patrí medzi vitamíny rozpustné vo vode. Jeho úloha v organizme je mnohostranná: umožňuje činnosť rôznych enzýmov v organizme, je súčasťou antioxidačného systému. Je dôležitý pre rast a udržiavanie zdravých kostí, zubov, ďasien, väziva a krvných ciev, pre tvorbu niektorých látok, ktoré sa zúčastňujú na prenose nervových vzruchov medzi nervovými bunkami, pre tvorbu hormónov nadobličiek, pre vstrebávanie železa z potravy, rovnako je nutný pre normálnu imunitnú odpoveď na infekciu a pre hojenie rán.

Mierny nedostatok vitamínu C sa prejavuje slabosťou, celkovou únavou a bolesťou, opuchmi ďasien a krvácaním z nosa, závažnejší nedostatok spôsobuje skorbut a anémiu.

Liek CELASKON tablety 250 mg užívajú dospelí a deti na prevenciu alebo liečbu stavov nedostatku vitamínu C v organizme, najmä v období zvýšených nárokov (v detstve počas rastu, v tehotenstve, pri dojčení, pri namáhavej práci, športe, infekčných chorobách, v rekonvalescencii po infekčných chorobách, po ťažkých úrazoch, popáleninách, rozsiahlych operáciách, pri jednostrannej výžive, u starých ľudí, u fajčiarov a pod.).

V kombinácii s inými antioxidantmi je podávaný na obmedzenie škodlivého vplyvu voľných radikálov (antioxidačné pôsobenie).

Liek je určený pre dospelých a deti od 6 rokov.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CELASKON tablety 250 mg

Neužívajte CELASKON tablety 250 mg

- ak ste alergický na kyselinu askorbovú (vitamín C) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať CELASKON tablety 250 mg, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, najmä ak:

- trpíte poruchou látkovej premeny železa (hemosideróza, hemochromatóza),

- máte oxalátové obličkové kamene.

Vitamín C vo vyšších dávkach môže ovplyvniť správnosť výsledkov niektorých laboratórnych testov (najmä stanovenie glukózy v moči, test na skryté krvácanie v stolici a i.). Poraďte sa s lekárom, ako dlho pred laboratórnymi testami je nutné dávkovanie vitamínu C znížiť alebo ho celkom vysadiť.

Deti

U detí vo veku od 3 do 6 rokov je vhodnejšie použiť Celaskon tablety 100 mg z dôvodu presnejšieho dávkovania vitamínu C.

Iné lieky a CELASKON tablety 250 mg

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri odporúčanom dávkovaní pri stavoch, pri ktorých je nedostatok vitamínu C alebo jeho zvýšená potreba, nedochádza k ovplyvneniu účinku iných liekov. O vhodnosti užívania lieku CELASKON tablety 250 mg súbežne s voľnopredajnými prípravkami, ktoré takisto obsahujú vitamín C, sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Ak užívate vitamín C v dávkach vyšších ako 1 g, informujte o tom lekára pri predpisovaní iných liekov (napr. deferoxamín, perorálna antikoncepcia, zásadité liečivá).

Vitamín C vo vyšších dávkach môže ovplyvniť výsledky testov na stanovenie glukózy v moči a testov na prítomnosť krvi v stolici (niekoľko dní pred testami je nutné vitamín C vysadiť).

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

V tehotenstve a v období dojčenia je zvýšená potreba vitamínu C, preto môžu tehotné a dojčiace ženy CELASKON tablety 250 mg prechodne užívať. Kyselina askorbová prechádza do krvi plodu a do ľudského mlieka. Vysoké dávky vitamínu C užívané v tehotenstve môžu viesť u novorodencov k jeho zvýšenej potrebe až k prejavom jeho nedostatku. Z tohto dôvodu neprekračujte odporúčané dávkovanie.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

CELASKON tablety 250 mg nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

CELASKON tablety 250 mg obsahuje oranžovú žlť

Tento liek obsahuje oranžovú žlť (E110), ktorá môže vyvolať alergické reakcie.

3. Ako užívať CELASKON tablety 250 mg

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Tablety lieku CELASKON sú dostupné v sile 100 mg a 250 mg kyseliny askorbovej (CELASKON tablety 100 mg, CELASKON tablety 250 mg). Pre dosiahnutie odporúčanej dávky použite vhodnú kombináciu liekov CELASKON tablety 100 mg a CELASKON tablety 250 mg.

Odporúčané dávkovanie:

Dospelí a deti staršie ako 6 rokov užívajú pri nedostatku vitamínu C v organizme 500 – 1 000 mg
(2-4 tablety) denne, na pokrytie zvýšenej potreby vitamínu C na prechodný čas 200 – 500 mg denne.

Deťom vo veku 3 - 6 rokov sa podáva 100 – 200 mg vitamínu C denne krátkodobo. Pre odporúčané dávky, ktoré sú nižšie ako 250 mg sú k dispozícii tablety lieku CELASKON tablety 100 mg.

Deťom mladším ako 3 roky sa CELASKON tablety 250 mg nepodáva.

Pre dobré zužitkovanie v organizme je vhodnejšie užívať celkovú dennú dávku rozdelenú na niekoľko čiastkových dávok než celú naraz.

Spôsob podávania:

Celaskon tablety 250 mg sa užíva najlepšie pred jedlom a dostatočne sa zapije vodou alebo iným nealkoholickým nápojom.

Ak užijete viac CELASKONU tablety 250 mg, ako máte

Pri dávkovaní vyššom ako 4 tablety denne (1000 mg), pri dlhodobejšom užívaní alebo ak dieťa náhodne požije viac tabliet, môže dôjsť k nevoľnosti až vracaniu, môže sa objaviť vyrážka, bolesti hlavy, celková slabosť, nespavosť, hnačka, vylučovanie glukózy močom. Nadbytočné množstvo vitamínu C sa vylúči močom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní kyseliny askorbovej (liečivo lieku CELASKON tablety 250 mg) sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky zoradené podľa častosti výskytu:

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

- nutkanie na vracanie*, vracanie*, hnačka*

- ekzém***, žihľavka***

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- pocit slabosti*

- oxalátové močové kamene**

Veľmi zriedkavé(môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 osôb):

- hemolytická anémia (chudokrvnosť spôsobená zvýšeným rozpadom červených krviniek)**

- zlyhanie obličiek**

- astmatický záchvat***

* pri vyšších dávkach (niekoľko gramov denne)

** pri veľmi vysokých dávkach (desiatky gramov denne)

*** u alergických osôb

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať CELASKON tablety 250 mg

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo CELASKON tablety 250 mg obsahuje

- Liečivo je kyselina askorbová (vitamín C).

Každá tableta obsahuje 250 mg kyseliny askorbovej.

- Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, predželatínovaný kukuričný škrob, dihydrát edetanu dvojsodného, mastenec, sodná soľ stearylfumarátu, mikrokryštalická celulóza, oranžová žlť (E 110).

Ako vyzerá CELASKON tablety 250 mg a obsah balenia

CELASKON tablety 250 mg sú mramorované oranžovo-biele až oranžovo takmer biele ploché tablety s deliacou ryhou o priemere 9 mm. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Transparentná fľaška z hnedého skla, HDPE uzáver s desikantom a poistnou vložkou, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 30, 100 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca

Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v máji 2018.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »