Boiron Homeovox 60 tabliet

tbl obd (blis.) 1x60 ks

Kód tovaru:

EAN: 3352712003853

8,26 € s DPH

Jednotková cena za tbl0,14 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Homeopatický liek Homeovox je učený na zachrípnutie, stratu hlasu, únavu hlasiviek a zápaly hrtana. Homeovox pre účinné a komplexné riešenie na zachrípnutie a stratu hlasu spôsobené infekciou alebo preťažením hlasiviek pre dospelých a deti od školského veku.

Detaily

Indikácie: Chrapot, únava hlasiviek, zápaly hrtana, strata hlasu. Ak Vás trápi zachrípnutie, suchosť a škriabanie v hrdle: z chladu (vietor, klimatizácia...), následkom infekcie (baktérie, vírusy), z preťaženia hlasiviek, pri zvýšenej hlasovej námahe (učitelia, moderátori a redaktori, herci a speváci, športoví fanúškovia).

Kontraindikácie: Nie sú známe. Pri intolerancii fruktózy a laktózy užívať s opatrnosťou. Udetí predškolského veku užívať iba na odporúčanie lekára.

Dávkovanie: Liečebne: 2 obalené tablety nechať voľne rozpustiť v ústach medzi jedlami každú hodinu. Preventívne: 2 obalené tablety 5 x denne. Ak sa príznaky ochorenia výrazne nezlepšili do 5 dní, je nutné vyhľadať lekára.

Zloženie homeopatického lieku (v 1 tablete): Aconitum napellus 3 CH, Arum triphyllum 3 CH, Ferrum phosphoricum 6 CH, Calendula officinalis 6 CH, Spongia tosta 6 CHm, Atropa belladonna 6 CH, Mercurius solubilis 6 CH, Hepar sulfur 6 CH, Kalium bichromicum 6 CH, Populus candicans 6 CH, Bryonia dioica 3CH (všetky rovným dielom do 1 mg).

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Lieková forma filmom obalené tablety
Koľko dní Vám vydrží balenie 60

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2013/07613

Písomná informácia pre používateľa

HOMEOVOX

obalené tablety

Homeopatický liek

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.

To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je HOMEOVOX a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete HOMEOVOX

3. Ako užívať HOMEOVOX

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať HOMEOVOX

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je

H

OMEOVOX a na čo sa používa

HOMEOVOX je homeopatický liek, tradične používaný pri chrapote, únave hlasiviek, zápaloch hrtana, strate hlasu.

Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete HOMEOVOX

Nepoužívajte HOMEOVOX

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím lieku.

Iné lieky a HOMEOVOX

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívaťďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

HOMEOVOX a jedlo a nápoje

Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní HOMEOVOXU, jedla a nápojov nebolo zistené.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nebol zistený žiadny vplyv pri vedení vozidiel a obsluhe strojov.

HOMEOVOX obsahuje sacharózu a laktózu.

3. Ako užívať HOMEOVOX

Na perorálne použitie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka:

Liečebne: 2 obalené tablety každú hodinu.

Preventívne: 2 obalené tablety 5 krát denne.

Nechať voľne rozpustiť v ústach alebo v malom množstve vody medzi jedlami.

U detí predškolského veku užívať iba na odporúčanie lekára.

Ak užijete viac HOMEOVOXU, ako máte

Poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť HOMEOVOX

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika.To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať HOMEOVOX

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte na suchom mieste pri teplote od 15°C do 25°C.

Chráňte pred svetlom.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo HOMEOVOX obsahuje

- Liečivá:

1 obalená tableta (300 mg) obsahuje:

Aconitum napellus (prilbica modrá).......... …3 CH

Arum triphyllum (áron trojlistý)................ …3 CH

Ferrum phosphoricum (fosforečnan železitý)….6 CH

Calendula officinalis (nechtík lekársky).... …6 CH

Spongia tosta (hubka umývacia)................ …6 CH

Atropa belladonna (ľuľkovec zlomocný).. …6 CH

Mercurius solubilis (rozpustná ortuť)......... …6 CH

Hepar sulfur (nečistý sulfid vápenatý)...... …6 CH

Kalium bichromicum (dvojchroman draselný) 6 CH

Populus candicans (topoľ veľkolistý)........ …6 CH

Bryonia dioica (posed dvojdomý)............. …3 CH

aa q.s.ad 1 mg

- Ďalšie zložky sú sacharóza, laktóza, magnéziumstearát, kukuričný škrob, mastenec, arabská guma, želatína, karnaubský vosk, biely vosk.

Ako vyzerá HOMEOVOX a obsah balenia

Papierová škatuľa s obsahom 60 obalených tabliet (3x20), PVC/Al blister a písomná informácia pre používateľa.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

FRANCÚZSKO

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Slovenská republika

BOIRON SK, s.r.o.

Lamačská cesta 3/A

SK-841 04 Bratislava

Tel: + 00421 2 59 201 811

e- mail: boiron@boiron.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »