Bioderma

BIODERMA dáva, namiesto hľadania konvenčne vyhovujúcich profilov, prednosť ľuďom, ktorí sú schopní samostatne a nezávisle myslieť. Pretože samostatné myslenie je základnou hodnotou značky BIODERMA. Odvaha a originálnosť musia kráčať ruka v ruke s odbornosťou. A viac ako čokoľvek iné, zdieľajú tímy BIODERMA ľudské hodnoty a etiku, ktoré sú hybnou silou tejto spoločnosti venujúcej sa zdraviu.

BIODERMA vyjadruje spojenie BIO ako biológia, DERMA ako dermatológia (veda o koži).BIODERMA je už od sedemdesiatych rokov priekopníkom vo svojom odbore. Vychádza z motta: "Biológia v službách dermatológie", pričom využíva poznatky z biológie v dermatológii. Tento vedecký prístup sa pri výrobe produktov inšpiruje predovšetkým znalosťami kože a jej biologických mechanizmov.

Zoznam produktov podľa výrobcu: Bioderma

Zoradiť