ACYLPYRIN 10 tbl

tbl 500 mg (blis. Al/PVC) 1x10 ks

Kód tovaru: 00011

EAN: 8594002959968

2,34 € s DPH

Jednotková cena za tbl0,23 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Acylpyrin je liek s obsahom kyseliny acetylsalicylovej,ktorá účinne tlmí bolesti a efektívne znižuje teplotu, vo vyšších dávkach má protizápalové účinky.Acylpyrin sa užíva najmä pri chrípkových ochoreniach, ďalej pri bolestiach hlavy, kĺbov, svalov, zubov, nervov a pri bolestiach chrbtice rôzneho pôvodu.Liek môžu užívať dospelí i mladiství.

Detaily

Indikácie: Acylpyrin je liek s obsahom kyseliny acetylsalicylovej,ktorá účinne tlmí bolesti a efektívne znižuje teplotu, vo vyšších dávkach má protizápalové účinky.Acylpyrin sa užíva najmä pri chrípkových ochoreniach, ďalej pri bolestiach hlavy, kĺbov, svalov, zubov, nervov a pri bolestiach chrbtice rôzneho pôvodu.Liek môžu užívať dospelí i mladiství.

Kontraindikácie: Keď viete, že ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Acylpyrinu,keď ste alergický (precitlivený) na salicyláty, skupina liečiv medzi ktoré patrí kyselina acetylsalicylová,pri chorobnej krvácavosti,keď máte vredovú chorobu žalúdka alebo čriev,pred plánovaným chirurgickým zákrokom spojeným so zvýšenou krvácavosťou,pri prieduškovej astme,v posledných troch mesiacoch tehotenstva,deti mladšie ako 15 rokov môžu liek pri súbežnom horúčkovitom ochorení užívať len na odporúčanie lekára.

Tehotenstvo a dojčenie: Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.Acylpyrin sa nesmie užívať v posledných troch mesiacov tehotenstva. V prvej a druhej tretine tehotenstva môže byť liek podávaný len na odporúčanie lekára, ktorý má zvážiť pomer rizika a prínosu.Acylpyrin sa výnimočne môže užívať počas dojčenia. Pokiaľ ho užívate dlhšie obdobie alebo vo vysokých dávkach, dojčenie je potrebné prerušiť, pretože kyselina acetylsalicylová prechádza do materského mlieka.

Dávkovanie: Ak lekár neodporučí inak, zvyčajné dávkovanie u dospelých a mladistvých je 1-2 tablety každých 4-8 hodín. Maximálna denná dávka 8 tabliet sa nesmie prekročiť. Odstup medzi jednotlivými dávkami sú najmenej 4 hodiny.Deťom sa liek podáva výnimočne v odôvodnených prípadoch len na odporúčanie detského lekára.Zvyčajná dávka pre deti od 7 rokov je pol tablety 3-krát denne, pre deti nad 10 rokov 1 tableta 3-krát denne. Deťom sa liek podáva výnimočne a v odôvodnených prípadoch len na odporúčanie detského lekára.O vhodnosti súčasného užívania Acylpyrinu inými liekmi proti bolesti alebo teplote sa poraďte s lekárom. Bez lekárskeho odporúčania neužívajte liek dlhšie ako 7 dní. Ak bolesti neustúpia do 7 dní alebo ak teplota neklesne do 3 dní, prípadne sa príznaky zhoršia, vyhľadajte lekára. Počas liečby Acylpyrinom nepite alkoholické nápoje.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Vlastnosti

Účinná látka acidum acetylsalicylicum
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 500 mg
Lieková forma tablety
Koľko dní Vám vydrží balenie 10

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

 

 

Písomná informácia pre používateľa

 

ACYLPYRIN

500 mg tablety

kyselina acetylsalicylová (acidum acetylsalicylicum)

 

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.

-        Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

-                 Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

-                 Ak sa sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

-                 Ak sa do 3 až 7 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

 

V tejto písomnej informácií sa dozviete:

 1. Čo je ACYLPYRIN a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ACYLPYRIN
 3. Ako užívať ACYLPYRIN
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať ACYLPYRIN
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

 

 1. Čo je Acylpyrina na čo sa používa

 

ACYLPYRIN je liek s obsahom kyseliny acetylsalicylovej, účinne tlmí bolesti a efektívne znižuje teplotu, vo vyšších dávkach má protizápalové účinky.

Užíva sa pri horúčke a bolesti, najmä pri chrípkových ochoreniach, ďalej pri bolestiach hlavy, kĺbov, svalov, zubov, nervov a pri bolestiach chrbtice rôzneho pôvodu.

Liek môžu užívať dospelí a dospievajúci starší ako 15 rokov.

 

 

 1. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijeteAcylpyrin

 

Neužívajte ACYLPYRIN

-          ak ste alergický (precitlivený) na kyselinu acetylsalicylovú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

-          ak ste alergický (precitlivený) na salicyláty, skupina liečiv medzi ktoré patrí kyselina acetylsalicylová,

-          pri chorobnej krvácavosti,

-          ak máte vredovú chorobu žalúdka alebo čriev,

-          pred plánovaným chirurgickým zákrokom spojeným so zvýšenou krvácavosťou,

-          pri prieduškovej astme,

-          v posledných troch mesiacoch tehotenstva.

 

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať ACYLPYRIN, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

-          ak ste tehotná alebo dojčíte (liek sa môže podávať v prvých šiestich mesiacoch tehotenstva a počas dojčenia iba na odporúčania lekára),

-          ak sa u vás v minulosti prejavila alergická reakcia na nesteroidné antireumatiká,

-          ak máte chronické ochorenia dýchacieho systému, prieduškovú astmu, sennú nádchu alebo nosové polypy,

-          ak trpíte chronickými alebo opakovanými žalúdkovými alebo dvanástnikovými vredmi,

-          ak máte závažnú poruchu funkcie obličiek,

-          ak máte závažnú poruchu funkcie pečene,

-     u detí do 15 rokov s chrípkovým ochorením alebo s ovčími kiahňami je možný vznik Reyovho syndrómu.

 

Deti a dospievajúci

Deťom sa liek podáva výnimočne v odôvodnených prípadoch po zvážení pomeru rizika a prospechu liečby.

U detí do 15 rokov s chrípkovým ochorením alebo s ovčími kiahňami je možný vznik Reyovho syndrómu.

Reyov syndróm je život ohrozujúci stav, ktorý bez včasnej diagnostiky a liečby končí smrťou. Príznaky sa môžu vyskytnúť buď počas choroby, alebo (najčastejšie) pri rekonvalescencii, t. j. po odznení akútnych príznakov choroby.

 

Iné lieky a ACYLPYRIN

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky (vrátane liekov, ktoré nie sú na predpis lekára), povedzte to svojmu lekárovi.

 

Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa ACYLPYRIN súbežne užíva s niektorými inými liekmi určenými proti:

-          neprijatiu orgánu po transplantácii (cyklosporín, takrolimus)

-          vysokému krvnému tlaku (napr. diuretiká a ACE inhibítory)

-          bolesti a zápalu (napr. kortikosteroidy alebo protizápalové lieky)

-          dne (probenecid)

-          nádorom alebo reumatoidnej artritíde (metotrexát)

-          depresii (lítium)

-          epilepsii (fenytoín, kyselina valproová, barbituráty)

-          pri poruchách srdca (digoxín)

 

Kyselina acetylsalicylová zosilňuje účinok látok znižujúcich zrážavosť krvi (napr. warfarín), zvyšuje riziko krvácania z tráviaceho traktu pri súčasnej hormonálnej liečbe, zvyšuje účinok a nežiaduce účinky liekov používaných pri liečbe reumatických ochorení. Ďalej zosilňuje účinok liekov používaných pri liečbe cukrovky a nežiaduce účinky metotrexátu a sulfonamidov. Kyselina acetylsalicylová znižuje pôsobenie liekov ovplyvňujúcich močový systém.

 

Ak je metamizol (liečivo používané na zníženie bolesti a horúčky) užívaný súbežne s kyselinou acetylsalicylovou, môže znížiť jej účinok na agregáciu krvných doštičiek (krvné bunky, ktoré sa zhlukujú a tvoria krvnú zrazeninu). Pacienti, ktorí užívajú nízke dávky kyseliny acetylsalicylovej na ochranu srdca, majú túto kombináciu liečiv používať s opatrnosťou.

 

 

ACYLPYRIN a jedlo, nápoje a alkohol

ACYLPYRIN sa má užívať po jedle.

Tablety užite celé alebo rozpadnuté v malom množstve vody, ku koncu jedla alebo po ňom a zapite vhodnou tekutinou, najlepšie zásaditou minerálkou.

Počas liečby ACYLPYRINOM nepite alkoholické nápoje.

 

Tehotenstvo a dojčenie

 

Tehotenstvo

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. ACYLPYRIN sa nesmie užívať v posledných troch mesiacov tehotenstva. V prvej a druhej tretine tehotenstva môže byť liek podávaný len na odporúčanie lekára, ktorý má zvážiť pomer rizika a prínosu.

 

Dojčenie

ACYLPYRIN sa výnimočne môže užívať počas dojčenia. Pokiaľ ho užívate dlhšie obdobie alebo vo vysokých dávkach, dojčenie je potrebné prerušiť, pretože kyselina acetylsalicylová prechádza do materského mlieka.

 

 

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

 

 1. Ako užívaťACYLPYRIN

 

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.

 

Odporúčaná dávka je:

Dospelí a dospievajúci starší ako 15 rokov zvyčajne užívajú 1-2 tablety každých 4-8 hodín. Maximálna denná dávka 8 tabliet sa nesmie prekročiť. Minimálny odstup medzi jednotlivými dávkami sú 4 hodiny.

 

O vhodnosti súbežného užívania ACYLPYRINU s inými liekmi proti bolesti alebo teplote sa poraďte s lekárom. Bez lekárskeho odporúčania neužívajte liek dlhšie ako 7 dní. Ak bolesti neustúpia do 7 dní alebo ak teplota neklesne do 3 dní, prípadne sa príznaky zhoršia, vyhľadajte lekára.

 

Použitie u detí

Deťom sa liek podáva výnimočne v odôvodnených prípadoch len na odporúčanie detského lekára.

 

Ak užijete viac ACYLPYRINU, ako máte

Ak užijete viac ACYLPYRIN, ako máte alebo pri náhodnom užití lieku dieťaťom vyhľadajte lekára.

Predávkovanie sa prejavuje hučaním v ušiach, bolesťami hlavy, závratmi a zmätenosťou. Závažnejšie predávkovanie sa prejavuje prehĺbeným dýchaním, nevoľnosťou, zvracaním, kŕčmi a poruchami vedomia. Ak sa objavia tieto príznaky, ihneď vyhľadajte lekára. Pri náhodnom užití lieku dieťaťom tiež vyhľadajte lekára.

 

Ak prestanete užívať ACYLPYRIN

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika.

 

 

 1. Možné vedľajšie účinky

 

Tak ako všetky lieky, aj ACYLPYRIN môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

 

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

-                 poruchy tráviaceho ústrojenstva (bolesť brucha, pálenie záhy, žalúdočná nevoľnosť, vracanie)

 

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

-                 poškodenie obličiek, zadržanie moču v močovom mechúre a porucha acidobázickej rovnováhy

 

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):

-                 krvácanie z tráviaceho ústrojenstva a prederavenie vredu bez predchádzajúcich príznakov

-        zvýšenie pečeňových enzýmov v plazme

 

Neznáme (z dostupných údajov sa nedá určiť):

-        anafylaktické reakcie, žihľavka, opuch, pocit napätia v dýchacích cestách a nádcha

 

Pri dlhodobom užívaní sa môže vyskytnúť zvýšená krvácavosť, poruchy krvotvorby, poškodenie

funkcie pečene a obličiek.

 

Ďalšie vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

U detí s vírusovým ochorením sa môže objaviť tzv. Reyov syndróm (poruchy vedomia, kŕče, vysoké

teploty).

 

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete nahlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

 

 

 1. Ako uchovávať ACYLPYRIN

 

Uchovávajte v suchu pri teplote 15 až 25 °C, chráňte pred svetlom.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

 

Neužívajte ACYLPYRIN po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

 

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

 

 1. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

Čo ACYLPYRIN obsahuje

-        Liečivo je 500 mg kyseliny acetylsalicylovej (acidum acetylsalicylicum) v 1 tablete.

-        Ďalšie pomocné látky sú zemiakový škrob a mastenec.

 

Ako vyzerá ACYLPYRIN a obsah balenia

ACYLPYRIN sú biele až slabo šedé tablety s deliacou ryhou na jednej strane, na druhej strane vyrazený názov ACYLPYRIN.

Balenie obsahuje 10 alebo 100 tabliet.

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

 

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Herbacos Recordati s.r.o, Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika

 

Výrobca:

Herbacos Recordati s.r.o., Generála Svobody 335, 533 51 Pardubice – Rosice nad Labem, Česká republika

 

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v marci 2020.

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »