Bromhexin 8 kvapky KM 20ml

sol por (liek.skl.hnedá) 1x20 ml

Kód tovaru:

EAN: 4030031892233

Tento produkt aktuálne nie je dostupný

4,20 € s DPH

Jednotková cena za ks4,20 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

O produkte

Bromhexin 8  kvapky KM je expektorans, mukolytikum.Bromhexin 8 kvapky KM je liek,ktorý zrieďuje a skvapalňuje hustý hlien pri ochoreniach dýchacích ciest.

Detaily

Charakteristika: Bromhexin 8 – kvapky KM je expektorans, mukolytikum.Bromhexin 8 – kvapky KM je liek,ktorý zrieďuje a skvapalňuje hustý hlien pri ochoreniach dýchacích ciest.Bromhexin 8-kvapky KM obsahuje alkohol, preto sa nesmie používať u detí mladších ako 12 rokov a pacientom závislým od alkoholu.

Indikácie: Bromhexin 8 – kvapky KM sa používa pri liečbe akútnych a chronických ochorení priedušiek a pľúc, ktorých sprievodným znakom je porušená tvorba hlienu a jeho transport.

Kontraindikácie: Veľmi zriedkavo bolo hlásený výskyt ťažkých reakcií kože ako Stevens-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm v časovej súvislosti s užívaním Bromhexinu 8-kvapky KM. Pri výskyte nových zmien na koži a slizniciach je potrebné vyhľadať lekára a užívanie Bromhexinu 8 - kvapky KM sa musí prerušiť.

Dávkovanie: Dospelí a mladiství nad 14 rokov: 3-krát denne 23 – 46 kvapiek (zodpovedá 24 - 48 mg brómhexinhydrochloridu).Deti od 12 do 14 rokov a pacienti s telesnou hmotnosťou do 50 kg: 3-krát denne 23 kvapiek (zodpovedá 24 mg brómhexinhydrochloridu).Pre deti mladšie ako 12 rokov je k dispozícii Bromhexin 12 kvapky, ktorý neobsahuje alkohol.

Nežiaduce účinky: Menej časté (≥ 0,1% pacientov - <1% pacientov):horúčka,alergická reakcia (vyrážky na koži, angioedém, dušnosť, svrbenie, žihľavka).

                              Veľmi zriedkavé (<0,01% pacientov):anafylaktická reakcia až anafylaktický šok

                              Menej časté (≥ 0,1% pacientov - <1% pacientov):nevoľnosť,bolesť brucha,vracanie,hnačka.

Neužívať: Keď ste alergický na brómhexinhydrochlorid, ktorý je liečivom v Bromhexine 8 – kvapky KM alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku.ak máte bronchiálnu astmu alebo iné ochorenie dýchacieho systému, ktorých príčinou je výrazná precitlivenosť dýchacích ciest. Inhalácia levomentolu, eukalypsovej a anízovej silice, ktoré sú súčasťou lieku môže viesť k dušnosti alebo môžu vyvolať astmatický záchvat.

Tehotenstvo a dojčenie: Nie sú skúsenosti s užívaním Bromhexinu 8 - kvapky KM u tehotných žien, preto sa Bromhexin 8 - kvapky KM môže užívať počas tehotenstva len po dôkladnom zvážení pomeru prínos/riziko.Liečivo preniká do materského mlieka. Keďže účinok lieku u dojčiat nie je dôkladne preskúmaný, Bromhexin 8 – kvapky KM sa nesmie užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov: Liek obsahuje alkohol a preto môže mať nepriaznivý vplyv na činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napr. schopnosť viesť vozidlá, vykonávať práce vo výškach, obsluhovať stroje). Negatívne účinky Bromhexinu 8-kvapky KM však nie sú známe.

Zloženie: Liečivo: brómhexinhydrochlorid. 1 ml roztoku (=23 kvapiek) obsahuje 8 mg brómhexinhydrochloridu.

              Pomocné látky: feniklová silica horká, anízová silica, levomentol, tymiánová silica, silica mäty piepornej, eukalyptová silica, sacharóza, polysorbát 80, etanol 96%, kyselina chlorovodíková 36%, dihydrogénfosforečnan draselný, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, čistená voda.

Upozornenie: Odporúča sa dostatočný príjem tekutín.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti

Účinná látka Bromhexini hydrochloridum
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku 8mg/1ml
Lieková forma kvapky
Koľko dní Vám vydrží balenie 20

Na stiahnutie

Napísať hodnotenie

Príloha č. 2 k notifikácii zmeny, ev. č. 4206/2005
Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 1312/2003
Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku ev. č. 0301/2005

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Bromhexin 8 – kvapky KM
brómhexinhydrochlorid 8 mg / 1 ml
perorálny roztok

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.
Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať Bromhexin 8 kvapky KM pozorne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
- Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 4 až 5 dňoch, musíte kontaktovať lekára
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Bromhexin 8 kvapky KM a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Bromhexin 8 kvapky KM
3. Ako užívať Bromhexin 8 kvapky KM
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Bromhexin 8 kvapky KM
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE BROMHEXIN 8 – KVAPKY KM A NA ČO SA POUŽÍVA

Bromhexin 8 – kvapky KM je expektorans, mukolytikum. Liek zrieďuje a skvapalňuje hustý hlien pri ochoreniach dýchacích ciest.

Bromhexin 8 – kvapky KM sa používa pri liečbe akútnych a chronických ochorení priedušiek a pľúc, ktorých sprievodným znakom je porušená tvorba hlienu a jeho transport.

2. SKÔR AKO UŽIJETE BROMHEXIN 8 – KVAPKY KM

Neužívajte Bromhexin 8 – kvapky KM
- keď ste alergický na brómhexinhydrochlorid, ktorý je liečivom v Bromhexine 8 – kvapky KM alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku.
- ak máte bronchiálnu astmu alebo iné ochorenie dýchacieho systému, ktorých príčinou je výrazná precitlivenosť dýchacích ciest. Inhalácia levomentolu, eukalypsovej a anízovej silice, ktoré sú súčasťou lieku môže viesť k dušnosti alebo môžu vyvolať astmatický záchvat.

Bromhexin 8-kvapky KM obsahuje alkohol, preto sa nesmie používať u detí mladších ako 12 rokov a pacientom závislým od alkoholu.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Bromhexinu 8 – kvapky KM
Veľmi zriedkavo bolo hlásený výskyt ťažkých reakcií kože ako Stevens-Johnsonov syndróm a Lyellov syndróm v časovej súvislosti s užívaním Bromhexinu 8-kvapky KM. Pri výskyte nových zmien na koži a slizniciach je potrebné vyhľadať lekára a užívanie Bromhexinu 8 - kvapky KM sa musí prerušiť.

Bromhexin 8 – kvapky KM sa môže užívať až po konzultácii s lekárom pri:

- niektorých zriedkavých ochoreniach priedušiek, ktoré sú sprevádzané výraznou tvorbou hlienu (napr. malígny ciliárny syndróm). Liek sa má užívať len pod lekárskym dozorom, pretože môže nastať riziko upchatia priedušiek hlienom.

- obmedzenej činnosti obličiek alebo závažnom ochorení pečene (Bromhexin 8 - kvapky KM sa užíva v dlhších časových intervaloch alebo v zníženej dávke). Pri závažnej obličkovej nedostatočnosti je potrebné počítať s hromadením rozpadových produktov Bromhexinu 8 – kvapky KM v pečeni.

Pri dlhodobej liečbe sa odporúča príležitostne kontrolovať funkciu pečene.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Brómhexin/antitusiká
Súbežné podávanie Bromhexinu 8 - kvapky KM a antitusík (lieky na tlmenie kašľa) môže v dôsledku zníženého reflexu kašľa spôsobiť upchatie priedušiek hlienom, ktoré môže ohroziť stav pacienta. Preto súbežné podávanie týchto liekov musí byť indikované veľmi uvážene.

Tehotenstvo a dojčenie
Nie sú skúsenosti s užívaním Bromhexinu 8 - kvapky KM u tehotných žien, preto sa Bromhexin 8 - kvapky KM môže užívať počas tehotenstva len po dôkladnom zvážení pomeru prínos/riziko.

Liečivo preniká do materského mlieka. Keďže účinok lieku u dojčiat nie je dôkladne preskúmaný, Bromhexin 8 – kvapky KM sa nesmie užívať počas dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek obsahuje alkohol a preto môže mať nepriaznivý vplyv na činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napr. schopnosť viesť vozidlá, vykonávať práce vo výškach, obsluhovať stroje). Negatívne účinky Bromhexinu 8-kvapky KM však nie sú známe.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Bromhexinu 8 – kvapky KM
Bromhexin 8-kvapky KM obsahuje sacharózu. Ak Vám bolo zistené, že trpíte neznášanlivosťou na niektoré druhy cukrov, tento liek môžete užívať až po konzultácii s lekárom.

Liek obsahuje 41 obj. % alkoholu. Pri dodržaní dávkovania sa do organizmu dostane s každým užitým mililitrom roztoku do 0,36 g alkoholu. Určité zdravotné riziko vzniká u pacientov s ochorením pečene, alkoholikov, epileptikov, pacientov s organickými ochoreniami mozgu, u tehotných, dojčiacich žien a detí. Účinok iných liekov môže byť zoslabený alebo zosilnený.

3. AKO UŽÍVAŤ BROMHEXIN 8 – KVAPKY KM

Vždy užívajte Bromhexin 8 - kvapky KM presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Spôsob a dĺžka užívania
Dĺžka liečby závisí od typu a závažnosti ochorenia a o jej dĺžke má rozhodnúť ošetrujúci lekár.
Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia po 4 až 5 dňoch, musíte kontaktovať lekára.

Upozornenie:
Odporúča sa dostatočný príjem tekutín.

Riaďte sa týmito pokynmi pokiaľ vám lekár neposkytol iné. Dodržujte uvedené pokyny, pretože liek Bromhexin 8 - kvapky KM za iných podmienok nebude správne účinkovať.

Ak lekár neurčí inak, zvyčajná dávka je:
Dospelí a mladiství nad 14 rokov: 3-krát denne 23 – 46 kvapiek (zodpovedá 24 - 48 mg brómhexinhydrochloridu).

Deti od 12 do 14 rokov a pacienti s telesnou hmotnosťou do 50 kg: 3-krát denne 23 kvapiek (zodpovedá 24 mg brómhexinhydrochloridu).

Pre deti mladšie ako 12 rokov je k dispozícii Bromhexin 12 kvapky, ktorý neobsahuje alkohol.


Ak užijete viac Bromhexinu 8 - kvapky KM, ako máte
Predávkovanie sa spravidla neprejavuje príznakmi, aké môžeme pozorovať pri vedľajších účinkoch. Ak sa vyskytnú závažné príznaky predávkovania, monitorujú sa funkcie srdcovo-cievneho systému a ak je to nutné vykoná sa symptomatická liečba (liečba zameraná na odstránenie príznakov predávkovania).

Užitie veľkého množstva lieku môže najmä u malých detí viesť k otrave alkoholom, tento stav môže byť život ohrozujúci, preto je potrebné okamžite vyhľadať lekára. Užitie celého balenia 30 ml, 50 ml alebo 100 ml lieku zodpovedá príjmu cca 9,9; 16,5 príp. 33 g alkoholu.

Ak zabudnete užiť Bromhexin 8 – kvapky KM
Ak ste raz zabudli užiť liek alebo ste užili nedostatočnú dávku, prosím pokračujte v pravidelnom užívaní lieku tak, ako je to uvedené v časti „Ak lekár neurčí inak, zvyčajná dávka je:“.

Ak prestanete užívať Bromhexin 8 – kvapky KM
Prosím, neprerušte svojvoľne užívanie Bromhexinu 8 – kvapky KM bez konzultácie s lekárom. Vaše ochorenie sa môže zhoršiť.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Bromhexin 8 – kvapky KM môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Celkové poruchy:
Menej časté (≥ 0,1% pacientov - <1% pacientov):
horúčka,
alergická reakcia (vyrážky na koži, angioedém, dušnosť, svrbenie, žihľavka)

Veľmi zriedkavé (<0,01% pacientov):
anafylaktická reakcia až anafylaktický šok

Gastrointestinálny trakt:
Menej časté (≥ 0,1% pacientov - <1% pacientov):
nevoľnosť, bolesť brucha, vracanie, hnačka

Opatrenia pri výskyte vedľajších účinkov
Pri výskyte prvých príznakov alergickej reakcie prerušte užívanie Bromhexinu 8 kvapky KM a vyhľadajte svojho lekára.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ BROMHEXIN 8 – KVAPKY KM

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Bromhexin 8-kvapky KM po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a fľaši.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Čas použiteľnosti lieku po prvom otvorení balenia je 6 mesiacov.
Fľašu po otvorení uchovávajte pevne uzatvorenú, pretože sa môže skrátiť čas použiteľnosti lieku.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Bromhexin 8-kvapky KM obsahuje
•Liečivo je brómhexinhydrochlorid. 1 ml roztoku (=23 kvapiek) obsahuje 8 mg brómhexinhydrochloridu.
•Ďalšie zložky sú: feniklová silica horká, anízová silica, levomentol, tymiánová silica, silica mäty piepornej, eukalyptová silica, sacharóza, polysorbát 80, etanol 96%, kyselina chlorovodíková 36%, dihydrogénfosforečnan draselný, dodekahydrát hydrogénfosforečnanu sodného, čistená voda.

Obsahuje 41 obj. % alkoholu.

Ako vyzerá Bromhexin 8-kvapky KM a obsah balenia

Bromexin 8-kvapky KM je priesvitný bezfarebný roztok.

Bromhexin 8 kvapky KM je dostupný v baleniach po 20, 30, 50, 100 ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii Výrobca
Krewel Meuselbach GmbH, Krewel Meuselbach GmbH,
Krewelstrasse 2, Eitorf, SRN Xavier-Vorbrüggen-Strasse 6, Gehren, SRN

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2008

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)
Viac o tomto produkte môžete nájsť na stránkach spoločnosti ADC »