Excipial mastný krém 100g

Skladom

Galderma-Spirig

7612076376038

Novinka

Excipial® mastný krém je systémom voda v oleji. Je vhodný pre suchú a stredne suchú pokožku. Neprepúšťa výlučky (pot) a teplo (pôsobí okluzívne a hydratačne). Excipial® mastný krém má značne silný premasťujúci účinok. Vo vrchných vrstvách pokožky zadržiava vlhkosť a nie je vodou zmývateľný.

Viac detailov

Naša cena 4,07 € s DPH

Nakúpte ešte za 25,01 € a máte dopravu zadarmo

Detaily

Indikácie: Všetky produkty EXCIPIAL® sa používajú ako diferencované masťové základy pre individuálnu prípravu
mastí (pre individuálnu magistraliter receptúru). V rámci doplnkovej miestnej liečby kožných ochorení silne účinnými kožnými prípravkami (hormonálne masti), ktorú určí lekár, sa používajú aj samostatne. Taktiež sa môžu používať na doliečovanie chorobných stavov kože a na udržanie dobrého stavu kože v dobe kľudu. Prípravky EXCIPIAL môžu používať dospelí, mladiství a deti všetkých vekových skupín, môžu sa používať aj v dobe ťarchavosti a dojčenia.

Kontraindikácie: Pri známej precitlivenosti na niektorú zo zložiek produktov EXCPIAL® nepoužívať. Do otvorených rán a na sliznice.

Tehotenstvo a dojčenie: Prípravky EXCIPIAL sa môžu používať aj v dobe ťarchavosti a dojčenia.

Dávkovanie: Ak lekár neurčí inak, prípravky sa nanášajú v tenkej vrstve 2 až 3 krát denne na postihnuté miesta. Pri
kombinácii so silne účinnými kožnými prípravkami (hormonálne masti) určí lekár vhodný liečebný postup, ktorý je nutné dodržiavať.

Zloženie: Účinná látka: Excipial je skupina masťových základov, ktoré neobsahujú účinnú látku. Excipial® mastný krém: tekutý parafín, tvrdý parafín, biela vazelína, glycerosorbitanstearát, hydrogenricinomakrogol 1250, sorbitanlaurát, polysorbát 20, síran horečnatý, parfum (aromatické prísady), konzervačné prísady triklosan a chlórhexidínium-dichlorid, čistená voda. Tuky v množstve 54 % obsahu.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Zobraziť viac

Zobraziť menej

Vlastnosti

Lieková forma: dermálny krém

Na stiahnutie

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovedi na otázku)

Príbalová informácia

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2017/00947-ZME

 

Písomná informácia pre používateľa

Excipial mastný krém

dermálny krém

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 6 týždňov nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Excipial mastný krém a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Excipial mastný krém

3. Ako používať Excipial mastný krém

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Excipial mastný krém

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Excipial mastný krém a na čo sa používa

Excipial mastný krém je masťový základ, ktorý sa používa na kožu (dermálny krém). Neobsahuje žiadne liečivo. Zlepšuje stav pokožky tým, že jej dodáva vodu a tuky.

Excipial mastný krém je systémom voda v oleji. Je vhodný pre suchú a stredne suchú pokožku. Neprepúšťa výlučky (pot) a teplo (pôsobí okluzívne a hydratačne). Má značne silný premasťujúci účinok. Vo vrchných vrstvách pokožky zadržiava vlhkosť a nie je vodou zmývateľný.

Používa sa ako masťový základ na individuálnu prípravu liekov lekárni, na ošetrenie a doliečenie suchej, olupujúcej sa a popraskanej kože. Samostatne sa používa v rámci doplnkovej miestnej liečby kožných ochorení silne účinnými kožnými liekmi (hormonálne masti), ktorú určí lekár. Taktiež sa používa na doliečovanie chorobných stavov kože a na udržanie dobrého stavu pokožky.

Excipial mastný krém môžu používať dospelí, dospievajúci a deti všetkých vekových skupín.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Excipial mastný krém

Nepoužívajte Excipial mastný krém

- ak ste alergický na ktorúkoľvek zo zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete používať Excipial mastný krém, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Iné lieky a Excipial mastný krém

Excipial mastný krém môže nepriaznivo ovplyvniť vstrebávanie iného kožného lieku, preto je vhodné použiť jednotlivé lieky s časovým odstupom. O vhodnosti používania iných liekov (na lekársky predpis aj bez neho) sa poraďte s ošetrujúcim lekárom.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Excipial mastný krém sa môže používať počas tehotenstva aj dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Netýka sa.

3. Ako používať Excipial mastný krém

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár neurčí inak, liek sa nanáša v tenkej vrstve na postihnuté miesta 2- až 3-krát denne.
Pri kombinácii so silne účinnými kožnými liekmi (hormonálne masti) určí lekár vhodný liečebný postup, ktorý je nutné dodržiavať.

Použitie u detí a dospievajúcich

Uvedené dávkovanie platí aj pre deti a dospievajúcich.

Ak náhodou dieťa požije tento liek, poraďte sa s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri používaní tohto lieku sa môžu vyskytnúť tieto vedľajšie účinky:

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- prejavy precitlivenosti, začervenanie, pálenie, svrbenie kože v mieste aplikácie

Ak sa po aplikácii vyskytne svrbenie alebo začervenanie, liečba sa má prerušiť. Reakcia zmizne ihneď po prerušení liečby, ďalší postup je však potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Excipial mastný krém

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Excipial mastný krém obsahuje

- Excipial mastný krém je masťový základ bez liečiva.

- Pomocné látky sú tekutý parafín, tuhý parafín, biela vazelína, glycerosorbitanstearát, hydrogenricínomakrogol 1250, sorbitánlaurát, polysorbát 20, triklozán, chlórhexidíniumdichlorid, heptahydrát síranu horečnatého, parfum, čistená voda.

Obsah tukov 54 %.

Ako vyzerá Excipial mastný krém a obsah balenia

- Biely, homogénny mastný krém v hliníkovej tube s plastovým uzáverom.

- Obsah balenia: 30 g, 100 g.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s.

Nobelova 28

831 02 Bratislava

Slovenská republika

Výrobca

Laboratoires Galderma - Alby sur Cheran

ZI Montdésir

74540 Alby sur Cheran

Francúzsko

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v novembri 2017.