Flavamed Cough tablets 20 tbl

Skladom

Berlin-Chemie

45550

4013054002681

Novinka

Flavamed Cough Tablets je liek uvoľňujúci hlien pri ochoreniach dýchacích ciest. Flavamed Cough Tablets sa používa pri ochoreniach pľúc a priedušiek spojených s tvorbou hustého hlienu. Pôsobením Flavamed Cough Tablets sa hustý hlien skvapalňuje a dochádza k jeho ľahšiemu vykašliavaniu. Určený pre dospelých a deti od 6 rokov.

Viac detailov

4,80 € s DPH

Jednotková cena za 1 tbl: 0,24 €

Nakúpte ešte za 40,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 3,00 €)

Detaily

Indikácie: Mukolytická liečba akútnych a chronických bronchopulmonárnych ochorení, ktoré sú sprevádzané poruchami tvorby a transportu hlienu.

Kontraindikácie: Flavamed Cough Tablets sa nemá užívať pri známej precitlivenosti na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Pre vysoký obsah liečiva, Flavamed Cough Tablets nie je vhodný pre deti do 6 rokov.

Tehotenstvo a dojčenie: Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Flavamed Cough Tablets užívajte počas tehotenstva a dojčenia iba po jednoznačnom odporúčaní Vášho lekára! Nie sú dostupné dostatočné skúsenosti u žien počas tehotenstva a dojčenia. Obvyklé bezpečnostné opatrenia týkajúce sa užívania liekov počas tehotenstva však treba dodržiavať. Užívanie Flavamedu Cough Tbalets sa neodporúča predovšetkým počas prvého trimestra. Liečivo Flavamedu Cough Tbalets prechádza do materského mlieka. Napriek tomu, že sa nepredpokladajú nežiaduce účinky na dojčatá, užívanie Flavamedu Cough Tablets sa u dojčiacich matiek neodporúča.

Dávkovanie: Deti od 6 do 12 rokov: zvyčajne sa podáva ½ tbl. Flavamed Cough Tablets 2 - 3 x denne (zodpovedá 15 mg ambroxoliumchloridu 2 - 3 x). Dospelí a mladiství nad 12 rokov: zvyčajne sa podáva 1 tbl. Flavamed Cough Tablets 3 x denne počas prvých 2 – 3 dní (zodpovedá 30 mg ambroxoliumchloridu 3 x);  potom 1 tableta 2 x denne (zodpovedá 30 mg ambroxoliumchloridu 2 x).

Tablety Flavamed Cough Tablets je najlepšie prehltnúť celé po jedle a zapiť dostatočným množstvom tekutiny.

U dospelých možno v prípade potreby dennú dávku zvýšiť na 60 mg 2 x denne (zodpovedá 120 mg ambroxoliumchloridu/deň).

Flavamed Cough Tablets sa bez súhlasu lekára nemá užívať dlhšie ako 4 - 5 dní.

Upozornenie: Uchovávajte na tmavom a suchom mieste pri teplote do 25°C, mimo dohľadu a dosahu detí! Dodržujte doporučené dávkovanie a terapeutický režim. Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa pribalenú k lieku. V prípade nejasností sa informujte u lekára alebo lekárnika. Nepoužitý liek vráťte do lekárni, pomôžete tak chrániť životné prostredie! Nepoužívajte po dátume exspirácie!

Zobraziť viac

Zobraziť menej

Vlastnosti

Účinná látka: ambroxol
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku: 30mg/1 tbl
Lieková forma: tablety

Na stiahnutie

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)

Príbalová informácia

Príloha č. 2 k notifikácii o zmene, ev. č.: 2017/02629-Z1B

 

Písomná informácia pre používateľa

Flavamed Cough Tablets

30 mg, tablety

ambroxoliumchlorid

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

- Ak sa do 4 – 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Flavamed Cough Tablets a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Flavamed Cough Tablets

3. Ako užívať Flavamed Cough Tablets

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Flavamed Cough Tablets

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Flavamed Cough Tablets a na čo sa používa

Flavamed Cough Tablets je liek uvoľňujúci hlien pri ochoreniach dýchacích ciest.

Flavamed Cough Tablets je určený pre dospelých, dospievajúcich a pre deti od 6 rokov.

Flavamed Cough Tablets sa používa pri akútnych alebo chronických ochoreniach pľúc a priedušiek spojených s tvorbou hustého hlienu. Pôsobením Flavamedu Cough Tablets sa hustý hlien skvapalňuje a dochádza k jeho ľahšiemu vykašliavaniu.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Flavamed Cough Tablets

Neužívajte Flavamed Cough Tablets

- ak ste alergický na ambroxoliumchlorid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

- u detí mladších ako 6 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Flavamed Cough Tablets, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- Ak ste mali v minulosti veľmi závažné kožné alergické reakcie (Stevensov-Johnsonov syndróm, Lyellov syndróm).

· Stevensov-Johnsonov syndróm je ochorenie sprevádzané vysokou horúčkou a pľuzgierovitou vyrážkou na koži a slizniciach.

· Život ohrozujúci Lyellov syndróm je tiež známy ako syndróm obarenej kože. Prejavuje sa tvorbou závažných pľuzgierov na koži, podobne ako pri popáleninách.

Hlásené boli závažné kožné reakcie súvisiace s podávaním ambroxoliumchloridu. Ak sa u vás objaví kožná vyrážka (vrátane poškodenia sliznice, napríklad úst, hrdla, nosa, očí, genitálií), prestaňte užívať Flavamed Cough Tablets a ihneď sa skontaktujte s lekárom.

- Ak máte poškodenú funkciu obličiek alebo závažné ochorenie pečene. V takýchto prípadoch musíte Flavamed Cough Tablets užívať so zvláštnou opatrnosťou (t.j. v dlhších intervaloch alebo v zníženej dávke – poraďte sa so svojím lekárom). Pri závažnej poruche funkcie obličiek môže dôjsť k nahromadeniu rozkladových produktov liečiva Flavamedu Cough Tablets.

- Ak máte zriedkavé ochorenie priedušiek so zvýšenou tvorbou hlienu (t.j. syndrómom nepohyblivých riasiniek). Vtedy uvoľňovanie hlienu z pľúc nie je možné. V takomto prípade užívajte Flavamed Cough Tablets výlučne pod dohľadom lekára.

- Ak ste v minulosti prekonali vredovú chorobu žalúdka, je potrebné poradiť sa s lekárom o spôsobe užívania Flavamedu Cough Tablets, nakoľko mukolytiká môžu narušovať povrch sliznice žalúdka. Skôr ako začnete užívať Flavamed Cough Tablets, poraďte sa so svojím lekárom.

Deti

Flavamed Cough Tablets môžu užívať iba deti staršie ako 6 rokov.

Iné lieky a Flavamed Cough Tablets

Žiadne klinicky významné nežiaduce interakcie s inými liekmi neboli hlásené.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná, alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujte otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Flavamed Cough Tablets užívajte počas tehotenstva a dojčenia iba po jednoznačnom odporúčaní vášho lekára! Užívanie Flavamedu Cough Tablets sa neodporúča predovšetkým počas prvého trimestra.

Zistilo sa, že liečivo Flavamedu Cough Tablets prechádza do materského mlieka. Flavamed Cough Tablets sa neodporúča užívať počas dojčenia.

Štúdie na zvieratách nepreukázali škodlivý účinok na plodnosť.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neexistujú žiadne dôkazy o vplyve na schopnosť viesť vozidlo a používať stroje. Štúdie o vplyve na schopnosť viesť vozidlo a používať stroje neboli uskutočnené.

Flavamed Cough Tablets obsahuje laktózu (mliečny cukor)

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Flavamed Cough Tablets

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Užívanie lieku Flavamed Cough Tablets sa riadi podľa nasledovnej tabuľky, pokiaľ vám lekár neurčil inak. Dodržiavajte, prosím, tieto pokyny na užívanie, nakoľko pri ich nedodržiavaní nebude Flavamed Cough Tablets správne pôsobiť!

Odporúčaná dávka je:

Vek

Jednotlivá dávka

Najvyššia denná dávka

Deti 6 – 12 rokov

½ tablety 2 – 3x denne

(zodpovedá 15 mg ambroxoliumchloridu 2 – 3-krát)

1 ½ tablety

(zodpovedá 45 mg ambroxoliumchloridu)

Dospievajúci nad 12 rokov a dospelí

Počas prvých 2 – 3 dní

1 tableta 3-krát denne

(zodpovedá 30 mg ambroxoliumchloridu 3-krát),

potom 1 tableta 2-krát denne

(zodpovedá 30 mg ambroxoliumchloridu 2-krát)

3 tablety

(zodpovedajú 90 mg ambroxoliumchloridu)

Poznámka:

U dospelých možno dennú dávku zvýšiť na 2 tablety 2-krát denne.

Spôsob užívania

Na perorálne použitie (užitie ústami).

Tablety Flavamedu Cough Tablets je najlepšie prehltnúť celé po jedle a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (napr. vody, čaju alebo ovocného džúsu).

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Doba užívania

Flavamed Cough Tablets sa bez súhlasu lekára nemá užívať dlhšie ako 4 – 5 dní.

Ak sa vaše ťažkosti po 4 až 5 dňoch nezlepšia, bezodkladne vyhľadajte lekára!

Ak máte pocit, že účinok Flavamedu Cough Tablets je príliš silný alebo príliš slabý, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užijete viac Flavamedu Cough Tablets, ako máte

Žiadne špecifické príznaky predávkovania u ľudí neboli hlásené. Na základe hlásení o náhodnom predávkovaní a/alebo nesprávnej liečbe, sú pozorované príznaky pri predávkovaní rovnaké ako známe vedľajšie účinky ambroxoliumchloridu pri odporúčaných dávkach a môžu vyžadovať symptomatickú liečbu. Kontaktujte lekára.

Ak zabudnete užiť Flavamed Cough Tablets

Ak zabudnete užiť Flavamed Cough Tablets alebo ste užili príliš malé množstvo lieku, jednoducho užite liek podľa predpísaného dávkovania v čase nasledujúcej dávky.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):

- nutkanie na vracanie

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):

- bolesť žalúdka, vracanie, hnačka, bolesť brucha a dyspepsia (ťažkosti s trávením)

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):

- reakcie z precitlivenosti

- vyrážka, urtikária (žihľavka)

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):

- anafylaktické (alergické) reakcie vrátane anafylaktického šoku, angioedému (rýchlo sa rozvíjajúci opuch kože, podkožnej sliznice alebo podsliznicových tkanív) a svrbenie

- závažné kožné nežiaduce reakcie (vrátane multiformného erytému (kožné ochorenie so sčervenením kože a pľuzgiermi), Stevensovho-Johnsonovho syndrómu (tzv. veľká forma multiformného edému)/toxickej epidermálnej nekrolýzy (život ohrozujúca choroba s odumieraním a odlupovaním kože) a akútnej generalizovanej exantematóznej pustulózy (závažná kožná reakcia prejavujúca sa kožným výsevom))

Potrebné opatrenia

Ak spozorujete prítomnosť jedného alebo viacerých vedľajších účinkov uvedených vyššie, okamžite prestaňte užívať Flavamed Cough Tablets.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Flavamed Cough Tablets

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuli po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Flavamed Cough Tablets obsahuje

- Liečivo je ambroxoliumchlorid.

Jedna tableta obsahuje 30 mg ambroxoliumchloridu.

- Ďalšie zložky sú: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, prášková celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, povidón K 30, stearan horečnatý.

Ako vyzerá Flavamed Cough Tablets a obsah balenia

Biele, okrúhle tablety, ploché na obidvoch stranách so zošikmenými okrajmi a deliacou ryhou na jednej strane.

Flavamed Cough Tablets je dostupný v baleniach po 10, 20 a 50 tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

12489 Berlín

Nemecko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko Flavamed Cough Tablets

Česká republika Flavamed tablety

Estónsko Flavamed 30 mg

Fínsko Flavamed 30 mg Tablets

Lotyšsko Flavamed Cough Tablets

Litva Flavamed Cough Tablets

Maďarsko Flavamed Cough Tablets

Nemecko Flavamed Hustentabletten

Poľsko Flavamed Cough Tablets

Rumunsko Flavamed Comprimate

Slovenská republika Flavamed Cough Tablets

Slovinsko Flavamed 30 mg Tablets

Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná vo februári 2018.