Magne B6 50 tbl

Skladom

sanofi-aventis Slovakia

8588003914538

Novinka

Liek Magne B6 obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6. Používa sa pri prejavoch ich nedostatku, ako sú vyčerpanosť, psychické problémy (úzkosť, nervozita, poruchy spánku), svalové kŕče a tŕpnutia svalov. Liek je vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov.

Viac detailov

Naša cena 6,82 € s DPH

Nakúpte ešte za 25,01 € a máte dopravu zadarmo

Detaily

Indikácie: Kombinácia niekoľkých uvedených príznakov môže naznačovať nedostatok horčíka: nervozita, podráždenosť, mierna úzkosť, dočasná únava, mierne poruchy spánku, príznaky úzkosti ako sú kŕče tráviaceho traktu alebo búšenie srdca (bez srdcových porúch), svalové kŕče, tŕpnutie. Dopĺňanie horčíka môže zmierniť uvedené príznaky.

Kontraindikácie: Liek sa nesmie užívať pri precitlivenosti na liečivo alebo niektorú z ďalších zložiek lieku. Liek nesmú užívať pacienti s ťažkým poškodením funkcie obličiek. V prípade akejkoľvek poruchy funkcie obličiek (môže sa prejaviť častým močením, opuchmi dolných končatín) sa má liek použiť len s odporúčaním lekára v dávke, ktorú on stanoví. Liek sa nesmie užívať u pacientov s Parkinsonovou chorobou alebo pri liečbe parkinsonizmu levodopou, vzhľadom na obsah vitamínu B6.

Tehotenstvo a dojčenie: Pred užívaním sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom, ktorí Vám liečbu doporučia a stanovia presné dávkovanie.

Dávkovanie: Dospelí: 6-8 tabliet. Deti od veku 6 rokov (20 kg telesnej hmotnosti) môžu užívať aj tablety a to 4 až 6 tabliet denne.

Dennú dávku je vhodné rozdeliť do 2 alebo 3 denných dávok, najlepšie počas jedla. Ak sa príznaky po jednom mesiaci nezlepšia, nie je prospešné pokračovať v liečbe.

Zobraziť viac

Zobraziť menej

Vlastnosti

Účinná látka: magnéziumlaktát+pyridoxín
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku: 470mg+5mg/1tbl
Lieková forma: obalené tablety

Na stiahnutie

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovedi na otázku)

Príbalová informácia

Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2012/04285

Písomná informácia pre používateľa

MAGNE B6® tbl obd

obalené tablety

dihydrát magnéziumlaktátu, pyridoxíniumchlorid

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, než začnete užívaťtento liek,pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

- Ak sa príznaky vášho ochorenia do jedného mesiaca nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Magne B6 a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Magne B6

3. Ako užívať Magne B6

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Magne B6

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Magne B6 a na čo sa používa

Magne B6 patrí medzi soli a ióny na ústne podanie, obsahuje horčík v kombinácii s vitamínom B6. Ide o látky nevyhnutné pre ľudský organizmus. Horčík sa v ľudskom organizme nachádza predovšetkým vo vnútri bunky, spomaľuje nervovosvalový prevod a znižuje nervovú dráždivosť. Nedostatok horčíka má vplyv i na psychický stav: spôsobuje zvýšenú citlivosť a podráždenosť alebo naopak únavu a ospalosť.

Vitamín B6 sa zúčastňuje mnohých procesov látkovej premeny, napr. môže priaznivo ovplyvniť vstup a zotrvanie horčíka v bunke.

Kombinácia niekoľkých nižšie uvedených príznakov môže naznačovať nedostatok horčíka:

- nervozita, podráždenosť, mierna úzkosť, dočasná únava, mierne poruchy spánku,

- príznaky úzkosti ako sú kŕče tráviaceho traktu alebo búšenie srdca (bez srdcových porúch),

- svalové kŕče, tŕpnutie.

Dopĺňanie horčíka môže zmierniť uvedené príznaky.

Ak sa príznaky vášho ochorenia do jedného mesiaca nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.

2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako užijete Magne B6

Neužívajte Magne B6

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6). Ak sa tieto stavy u vás vyskytnú počas užívania tohto lieku, poraďte sa so svojím lekárom.

- ak máte ťažké poškodenie funkcie obličiek. V prípade akejkoľvek poruchy funkcie obličiek (môže sa prejaviť častým močením, opuchmi dolných končatín) sa má liek použiť len s odporúčaním lekára v dávke, ktorú on stanoví.

- ak máte Parkinsonovu chorobu alebo pri liečbe parkinsonizmu levodopou, vzhľadom na obsah vitamínu B6.

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, než začnete užívať Magne B6.

V prípade súčasného nedostatku vápnika je potrebné najskôr upraviť nedostatok horčíka a až potom užívať doplnkový vápnik.

V prípade poškodenia obličiek mierneho stupňa môžete užívať liek len s odporúčaním lekára a v dávke ním odporúčanej.

Hlavným dôsledkom chronického nadmerného užívania vitamínu B6 je nezápalové ochorenie nervu vedúceho zmyslové podnety, ku ktorému môže dôjsť, ak sa počas dlhej doby (niekoľko mesiacov a v niektorých prípadoch rokov) užívajú vysoké dávky vitamínu B6. K príznakom patrí: znížená a zhoršená polohová citlivosť, chvenie dolných končatín a problémy koordinácie. Keď sa liečba preruší, poškodenie je zvyčajne vratné.

Deti a dospievajúci

Tablety sú určené na užívanie pre deti vo veku nad 6 rokov (približne 20 kg telesnej hmotnosti).

Iné lieky a Magne B6

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívaťďalšie lieky, vrátane vitamínových doplnkov a voľnopredajných liekov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Odporúča sa vylúčiť akékoľvek súčasné podávanie liekov s obsahom fosforečnanov alebo solí vápnika, pretože tieto zlúčeniny bránia vstrebávaniu horčíka v čreve.

Pri súčasnej liečbe antibiotikami (tetracyklíny) sa odporúča dodržiavať najmenej trojhodinový interval pred podaním Magne B6, v takom prípade konzultujte so svojím lekárom.

Pri súčasnej liečbe chinidínom hrozí riziko jeho predávkovania.

Neužívajte tento liek súčasne s levodopou (liečba parkinsonizmu), ktorej účinok ruší vitamín B6.

Magne B6 a jedlo a nápoje

Tablety sa musia prehltnúť celé a zapiť pohárom vody, najlepšie počas jedla.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo

Klinické skúsenosti s podávaním lieku dostatočnému počtu tehotných žien neukázali žiadny škodlivý účinok na plod alebo vedúci k vrodenej vývojovej poruche. Napriek tomu sa magnézium má podávať len v nevyhnutných prípadoch.

Tento liek sa môže užívať počas tehotenstva len vtedy, ak tak určil váš lekár. Ak počas liečby zistíte, že ste tehotná, oznámte to svojmu lekárovi, ktorý rozhodne, či máte v liečbe pokračovať.

Denná dávka vitamínu B6 nemá prekročiť 10 mg, t.j. 2 tablety.

Dojčenie

Vzhľadom na obmedzené množstvo dostupných údajov o maximálnej odporúčanej dennej dávke vitamínu B6 počas dojčenia, odporúča sa podávať dojčiacim ženám maximálne 20 mg vitamínu B6 denne.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Magne B6 obsahuje sacharózu

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Magne B6

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je 6 až 8 tabliet denne.

Použitie u detí a dospievajúcich

Deti od veku nad 6 rokov (približne 20 kg telesnej hmotnosti) môžu užívať 4 až 6 tabliet denne.

Tablety sa musia prehltnúť celé a zapiť pohárom vody, najlepšie počas jedla.

Dennú dávku je vhodné rozdeliť do 2 alebo 3 denných dávok.

Užívanie lieku sa má ukončiť, len čo sa hodnoty horčíka v krvnom sére upravia na normálne.

Ak sa príznaky vášho ochorenia do jedného mesiaca nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte vyhľadať lekára.

Ak užijete viac Magne B6, ako máte

Pri normálnej funkcii obličiek nemôže dôjsť k predávkovaniu. U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek sa môže po prekročení dávky alebo užití neznámeho množstva (napr. u detí) vyskytnúť: nevoľnosť, dávenie, pokles krvného tlaku a celkový útlm. V takomto prípade sa poraďte so svojím lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

U niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť kožné vyrážky, hnačky a bolesti brucha.

Pozorovali sa veľmi zriedkavé prípady alergickej reakcie.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

5. Ako uchovávať Magne B6

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote 15-25 °C, na suchom mieste.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Magne B6 obsahuje

- Liečivá sú dihydrát magnéziumlaktátu 470 mg (zodpovedá 48 mg Mg2+) a pyridoxíniumchlorid (vitamín B6) 5 mg v 1 obalenej tablete.

- Ďalšie zložky sú sacharóza, kaolín, arabská guma, karbomér 934, mastenec, magnéziumstearát, karnaubský vosk, oxid titaničitý E171.

Ako vyzerá Magne B6 a obsah balenia

Magne B6 sú obalené tablety. Dostupné sú v balení obsahujúcom 50 obalených tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 01/2013.