SeptiLEN 20 past

Skladom

sanofi-aventis Slovakia

8584005717276

Novinka

Septisan pomáha liečiť zápal horných dýchacích ciest a zápal ústnej dutiny. Septisan môžu o užívať deti od 5 rokov, tehotné i dojčiace ženy.

Viac detailov

Naša cena 3,31 € s DPH

Nakúpte ešte za 25,01 € a máte dopravu zadarmo

Detaily

Indikácie: Septisan sa užíva pri zápaloch horných dýchacích ciest a ústnej dutiny. Môže sa podávať aj ako doplnok celkovej antibiotickej liečby. Liek môžu užívať dospelí, mladiství, deti od 5 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

Kontraindikácie: Liek sa nesmie užívať pri precitlivenosti na liečivo alebo niektorú z pomocných látok. Liek sa nesmie podávať deťom do 5 rokov.

Tehotenstvo a dojčenie: Tehotné a dojčiace ženy môžu liek užívať.

Dávkovanie: Ak lekár neodporučí inak, užívajte 3-4-krát denne 1 pastilku. Rovnaké dávkovanie platí aj pre deti od 5 rokov a pre tehotné a dojčiace ženy. Pastilku nechajte voľne rozplynúť v ústach, neprehĺtajte, nerozhryzujte.

Po užití pastilky je vhodné aspoň 1/2 hod nepiť a nejesť.

Zobraziť viac

Zobraziť menej

Vlastnosti

Účinná látka: tridekanamoniumhydrogénadipát
Množstvo účinnej látky v 1 dávke lieku: 5mg/ 1 past
Lieková forma: tvrdé pastilky

Na stiahnutie

Otázky (0)

Nová otázka

Opýtajte sa, prosím, len ohľadom tohoto produktu. Otázku na iný produkt položte prosím na stránke požadovaného produktu. Pre odoslanie otázky nie je potrebná registrácia.

(nepovinné)
*(potrebný pre notifikáciu o zverejnení odpovede na otázku)

Príbalová informácia

Schválený text k rozhodnutiu o prevode, ev. č.: 2017/06688-TR

 

Písomná informácia pre používateľa

SEPTILEN

5 mg

tvrdé pastilky

tridekánamóniumhydrogénadipát

 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používaťtento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.

- Ak sa do 5 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je SEPTILEN a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SEPTILEN

3. Ako používať SEPTILEN

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať SEPTILEN

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je SEPTILEN a na čo sa používa

SEPTILEN sa používa pri zápaloch horných dýchacích ciest a ústnej dutiny (zápale sliznice nosa a nosohltanu, hrtanu, krčných mandlí). Tieto ochorenia sa zvyčajne prejavujú bolesťou alebo pálením v hrdle, zahlienením alebo pocitom sucha, dráždivým kašľom alebo zachrípnutím. Liek sa môže podávať aj ako doplnok k liečbe antibiotikami.

Liečivo tridekánamóniumhydrogénadipát pôsobí proti mikroorganizmom vyvolávajúcim zápalové ochorenia, aj proti mnohým baktériám a kvasinkovitým mikroorganizmom.

Tento liek môžu používať dospelí, dospievajúci, deti od 5 rokov, tehotné a dojčiace ženy.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete SEPTILEN

Nepoužívajte SEPTILEN

- ak ste alergický na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Tento liek sa nesmie podávať deťom do 5 rokov.

Upozornenia a opatrenia

Počas používania SEPTILENU sa môžu objaviť nepríjemné pocity v ústnej dutine (znecitlivenie alebo tŕpnutie jazyka alebo hltanu), ktoré bývajú väčšinou prechodné a nie sú dôvodom na prerušenie liečby.

Ak sa príznaky ochorenia počas používania lieku nezlepšia alebo sa dokonca zhoršia, vyhľadajte lekára.

Deti a dospievajúci

Tvrdé pastilky SEPTILENU možno podávať aj dospievajúcim a deťom od 5 rokov.

Iné lieky a SEPTILEN

Interakcie nie sú známe.

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. O vhodnosti súbežného používania SEPTILENU s inými liekmi sa poraďte s lekárom.

SEPTILEN a jedlo, nápoje a alkohol

SEPTILEN používajte najlepšie po jedle. Pastilku nechajte voľne rozplynúť v ústach, neprehĺtajte, nezapíjajte, nerozhrýzajte.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať tento liek.

Tento liek môžu používať tehotné a dojčiace ženy.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

SEPTILEN nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. Ako používať SEPTILEN

Vždy používajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak lekár neodporučí inak, dospelí, dospievajúci, deti od 5 rokov, tehotné a dojčiace ženy používajú obvykle 3 až 4-krát denne 1 pastilku.

Pastilku nechajte voľne rozplynúť v ústach, neprehĺtajte, nerozhrýzajte.

Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.

Bez konzultácie s lekárom nepoužívajte liek dlhšie ako 5 dní.

Ak nedôjde k ústupu alebo zmierneniu príznakov ochorenia, alebo ak sa stav zhorší, vyhľadajte lekára.

Ak použijete viac SEPTILENU, ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom použití tohto lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

SEPTILEN sa zvyčajne dobre znáša, ale pri rozpúšťaní pastilky sa môže niekedy vyskytnúť pocit znecitlivenia, tŕpnutia alebo pálenia v ústach, pocit sucha v ústach alebo nadmerná tvorba slín. Tieto vedľajšie účinky sa vyskytujú s neznámou častosťou.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať SEPTILEN

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Tento liek uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo SEPTILEN obsahuje

- Liečivo je tridekánamóniumhydrogénadipát 5 mg v každej tvrdej pastilke.

- Pomocné látky sú manitol, hypromelóza, sodná soľ sacharínu, levomentol, karagenan, aróma mäty piepornej, mikrokryštalická celulóza, upravený montánny vosk, alumíniumstearát, koloidný bezvodý oxid kremičitý.

Ako vyzerá SEPTILEN a obsah balenia

Takmer biele, slabo mramorovité, ploché tvrdé pastilky s deliacou ryhou.

Vnútorný obal: PVC/Al blister.

Vonkajší obal: papierová škatuľka, priložená je písomná informácia pre používateľa.

Veľkosť balenia: 20 pastiliek (10 pastiliek v blistri, 2 blistre).

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca

Saneca Pharmaceuticals, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovensko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2018.